Zobrazují se informace pro školní rok:  

Opakujte si s námi


Voláme sluníčko


Motivace: příběh „Jak krteček se zajíčkem volali sluníčko“

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění podle obrázků - co se děje na jaře v přírodě, koho sluníčko musí probudit, jaké barvy můžeme na jaře v přírodě vidět
 • rozvíjení slovní zásoby, procvičování paměti, přidávání slov do věty „Sluníčko probudilo travičku, kytičky, broučka, žížalu…..“
  • nácvik písně: „Jaro letí“, opakování písniček o jaru - „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“, „Travička zelená“, „Vozilo se na jaře“
  • sluchová hra „Na ozvěnu“ – rytmizujeme slova motivovaná jarem, využití ozvučných dřívek, počítání slabik /ukazujeme na prstech, do 3/

 • seznámení s básničkou: „Zimomřivá koťata“, poslech básničky „Jarní psaní“

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel: napodobení zvuků jara – bzučení včelek, čmeláka /bzzz, bžžžžž/
 • dechové cvičení – „Jak voní jaro“, nádech nosem, dlouhý výdech ústy
 • procvičujeme hlásku Č a Ž v říkadle

 

Práce ve skupině:

 • malování jarního sluníčka, využití různých technik
 • malování podle skutečného pozorování – kočičky
 • skládání jarní kytičky z drobných stavebnic
 • posloupnost děje „Jak roste sněženka“ – stříhání a lepení
 • hledání jarních kytiček v knihách, početní představy
 • pracovní list – vyhledávání stejných kytiček, skládání slova JARO

 

Pohybové činnosti:

 • lokomoční cvičení: chůze, běh - Přišlo jaro do vsi, poskoky - Travička zelená, lezení - Probudil se malý brouček
 • cvičení na překážkové dráze, procvičování kotoulu vpřed, skok do dálky z místa
 • jógové cvičení Pozdrav slunci
 • pohybové hry: „Jaro budí kytičku, má barvu, barvičku“, „Na zlatý řetěz“, „Na zlatou bránu“

 

Další činnosti:

 • kolektivní práce dětí – jarní víla – kreslení, malování, lepení, stříhání
 • pečlivé vykreslování – jarní omalovánky
 • vytvářet poznatky o jarní přírodě, všímáme si změn v přírodě na vycházkách, pozorování probouzející se přírody – stromy, tráva, pupeny, vyhledáváme rozkvetlé kytičky
 • jednoduchý pokus – rychlení větvičky, fazolí, čočky, cizrny

 

                         

 

      Opakujte si s námi:      

 

Básnička:        To je švandy, to je smíchu,

                        slunce hladí po kožichu

                        metličkami ze zlata

                        zimomřivá koťata.

                        A proč rostou z větvičky?

                        A proč nejsou živá?

                        Protože ty kočičky

                        vychovala jíva.

 

Opakujeme :   Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi.

                                   Byla zima mezi náma, ale už je za horama.

                                   Hu, hu, hu, jaro už je tu!

                                   Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu.

                                   Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je tu.

 

Logopedické říkadlo:

hláska Č          Čáp čeká na děti, čápata neletí.

 

 hláska Ž          Žalovala žížala na žlutou vosu, že žihadlo jí dala přímo do nosu.

 

Písnička:         Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka.

                        Šatičky má ze sněženek, a ve vláskách motýlka.

                        Kde se vzaly tu se vzaly pampelišky v trávníčku,

                        ke sluníčku otáčejí svoji zlatou hlavičku.

                        Haló jaro, haló jaro, kytiček je ještě málo.

                        Probuď je už sluníčko, pomůžem ti maličko.

 

Pohybová hra:             Na zlatý řetěz

 

Taneček:         Uvíjíme věneček

 

 

Individuální vzdělávací nabídka:              

procvičovat pojmy nahoře, dole, časovou posloupnost

zdokonalovat stříhání po čáře

upevňovat správný úchop tužky, štětce, lžíce

 rozvíjet sluchové vnímání, rozklad slov na slabiky, určování počtu slabik

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Pojďte s námi do pohádky


Motivace:       Pohádka O třech prasátkách

 

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky podle obrázků, rozšiřovat slovní zásobu dětí, tvoření jednoduchých vět
 • dramatizace pohádky – hra s maňásky
 • seznámení s básní „Počítání prasátek“
 • nácvik písničky „Tři čuníci“, zpívání spojujeme s pohybem
 • rytmizace slov z písničky, hra na ozvěnu
 • manipulace s obrázky na magnetické tabuli – skládání obrázků v celek, posloupnost děje pohádky
 • početní představy do 3, starší děti do 5, určujeme velikosti, procvičování pojmů první, poslední, prostřední
 • seznámení s růžovou barvou, z jakých barev ji můžeme namíchat, vyhledáváme ji v prostoru
 • procvičování geometrických tvarů – kruh, trojúhelník, čtverec, přecházet postupně do aktivního poznání, řešíme problémové otázky - co může mít daný tvar

 

Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: početní představy do 3, grafický záznam, vyhledávání v obrázku
 • grafomotorika – spojování puntíků – hlava prasátka, uvolňovací cviky – kreslení prasátka z kroužků – starší děti, omalovánka prasátka - mladší děti
 • nácvik stříhání po šikmé čáře - zuby vlka, nalepování
 • domečky pro prasátka – kreslení, malování, lepení
 • malování prasátka růžovou barvou, upevňujeme správné držení štětce

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s kamarádem
 • chůze za vedoucím dítětem, chůze ve trojicích, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, podlézání lana, válení sudů, nácvik kotoulu vpřed s dopomocí učitelky, chytání a házení míče
 • pohybová hra: „Na prasátka a vlka“

 

Logopedické hrátky:

 • dechová cvičení správný nádech a dlouhý výdech, foukání do domečků
 • gymnastika mluvidel – cvičíme s jazýčkem nahoru a dolů, špulíme pusu

 

Další činnosti:

 • kolektivní práce dětí – domečky pro prasátka ze slámy, dřeva, cihel
 • stavíme domečky pro prasátka z různých stavebnic           
  • pokusy s dětmi – foukáme jako vlk do slámy, dřeva, cihel
  • zatloukání hřebíků za účasti učitelky, zdůraznění bezpečnosti dětí při práci s kladívkem
  • vyhledávání prasátek v knížkách a leporelech
  • vycházky do okolí školky, pozorujeme změny v přírodě, rozmary počasí

 

 

 

 

     Opakujte si s námi:             

 

Básnička ukazovací (ukazujeme jednotlivé prstíky, začínáme od palce):

 

První malé prasátko, šlo do města na trh.

Druhé malé prasátko, to byl jeho bratr.

Třetí malé prasátko snědlo deset housek.

Čtvrté malé prasátko jenom malý kousek.

Páté malé prasátko ztratilo se v lese.

Naříkalo, kví, kví, kví, že už nenajde se.

 

Písnička:        

 1. V řadě za sebou tři čuníci jdou,

     ťápají si v blátě cestou - necestou,

     kufry nemají, cestu neznají,

     vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ...

 

2. Auta jezdí tam, náklaďáky sem,

   tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem,

   ušima bimbají, žito křoupají,

   vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí ...

 

3. Levá, pravá - teď!, přední, zadní - už!,

   tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž,

   lidé zírají, důvod neznají,

   proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí ...

 

4. Když kopýtka pálí, když jim dojde dech,

   sednou ke studánce na vysoký břeh,

   ušima bimbají, kopýtka máchají,

   chvilinku si odpočinou, a pak dál se vydají: uí uí uí ...

 

5. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,

   k sobě přitisknou se čumák na čumák,

   blesky bleskají, kapky pleskají,

   oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají: uí uí uí ...

 

6. Za tu spoustu let, co je světem svět,

   přešli zeměkouli třikrát tam a zpět

   v řadě za sebou, hele, támhle jdou,

   pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou: uí uí uí ...

 

 

Individuální vzdělávací nabídka:              

procvičovat pojmy první, poslední, uprostřed

zdokonalovat správný úchop nůžek, stříhání po čáře

získávat samostatnost při osobní hygieně (utírání zadečku)

------------------------------------------------------------------------------Za sněhem a Eskymáky


Motivace:       Grónská písnička / Jarek Nohavica/

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění o malém chlapci Nanukovi, který žije v Grónsku, kde chodí také do školy, děti popisují obrázky, prohlížíme si encyklopedii, práce s mapou
  • nácvik básně „Eskymácká abeceda“ – spojení s pohybem
  • procvičování číselné řady do 5, počítáme lední medvědy, tučňáky, eskymáky, určujeme velikosti
  • seznámení s Grónskou písničkou – vyjadřujeme pohybem
  • psychomotorická hra – „Co zmrzlo pod ledovcem? Pod plachtou ukrýváme různé předměty

 

Logopedické hrátky:

 • procvičujeme hlásku Č v říkance
 • gymnastika mluvidel - medvídek se olizuje, cvičí s jazýčkem nahoru a dolů, špulí pusu

 

Práce ve skupinkách

 • stavění iglú z polystyrénu
 • chůze po krách z geometrických tvarů, krmení tučňáků, třídění ryb
 • vykreslování omalovánky podle předlohy
 • stříhání a trhání papíru, nalepování – tučňák na ledové kře, iglů
 • pracovní list cesta tučňáka – hledání trojúhelníků – mladší děti, hledání dvojic – starší děti

 

Pohybové činnosti:

 • zdolávání sněhových labyrintů, vyšlapávání cestiček, běh za kamarádem, lezení po čtyřech o závod, zimní překážkové dráhy – děti si staví samy, válení sudů, hod na cíl papírovou koulí, cvičení na overalu, PH „Na mráz“, „Na ledové kry“
 • procvičení geometrických tvarů – did. hra „Zachraňte se“ /děti hledají ledovou kru v daného tvaru/
 • procvičování pravé a levé strany – eskymácké cvičení

 

Další činnosti:

 • kolektivní práce dětí – eskymácká škola
 • prohlížení encyklopedií – vyhledávání zvířat a lidí žijících na severním pólu
 • vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí, získávání nových poznatků o vzdálené zemi - Grónsku
 • podle počasí zimní radovánky – sáňkování, bobování, hod sněhovými koulemi, otisky ve sněhu
 • upevňovat v dětech poznatky o dodržování bezpečnosti na sněhu a ledu
 • řešit konflikty dohodou, pomáháme si navzájem
 • společná námětová hra „ Na Eskymáky“, děti za pomocí pí uč. si vytváří ledové domečky – iglů, moře a ledové kry se zvířátky /tučňáci, lední medvědi, sobi/
 • čtení z knihy na pokračování

 

  Opakujte si s námi:  

 

 

Básnička:    Eskymácké děti mají školu z ledu,

                     učí se tam eskymáckou abecedu.

                 Eskymácká abeceda, to je krásná věda,

                 sáňkování, koulování a lov na medvěda.Logopedická básnička na procvičení hlásky Č:   

Na ledovci vítr fičí, tak tučňáci denně cvičí.

Čistá tílka, činky, cvičky, dva culíčky do gumičky.

 Předcvičují různé cviky, plácání, otočky, kliky.

 A jak cvičí, je jim hic, tak pá zítra! Čau! Těpic!Písnička:       

Daleko na severu je grónská zem. Žije tam Eskymačka s Eskymákem.
My bychom umrzli, jim není zima. Snídají nanuky a eskyma.


Mají se bezvadně, vyspí se moc. Půl roku trvá tam polární noc.
Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven. Půl roku trvá tam polární den.

Když sněhu napadne nad kotníky. Hrávají s medvědy na četníky.
Medvědi těžko jsou k poražení. Neboť medvědy ve sněhu vidět není.

Pokaždé ve středu přesně ve dvě. Zaklepe na iglů hlavní medvěd.
Dobrý den, mohu dál na vteřinu?. Nesu vám trochu ryb na svačinu.

V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí. Psi venku hlídají před zloději.
Smíchem se otřásá celé iglů. Medvěd jim předvádí spoustu fíglů.

Tak žijou vesele na severu. Srandu si dělají z teploměrů.
My bychom umrzli, jim není zima. Neboť jsou doma a mezi svýma.Eskymácké cvičení:

Du du du po ledu dozadu i dopředu.

Du du du po ledu dozadu i dopředu.

Du du du po ledu doprava i doleva.
Du du du po ledu doprava i doleva.Individuální vzdělávací nabídka:             

zdokonalovat správný úchop nůžek, stříhání po čáře

- upevňování znalosti geometrických tvarů kruh, čtverec, trojúhelník

- získávat samostatnost při osobní hygieně (utírání zadečku)

 - upevňovat pojmy první, poslední, za, před

-----------------------------------------------------------

 Zvířátka v zimě


Motivace:       příběh O krtečkovi a vráně

 

Komunitní kruh:

 • popis zimního obrázku, co vidíme nahoře, dole vpravo, vlevo, rozvoj slovní zásobu dětí
  • řešíme problémové otázky - kdo má radost ze zimy, kdo ne, proč se staráme o ptáčky a zvířátka v zimě, proč by mohli umřít hlady, co je to hlad, kam se schovají v mrazu, zimě, která zvířátka celou zimu spí a kde
 • seznámení s básní „Už je zima, už je mráz“
 • ve spojení  s pohybem nácvik písničky „Přiletěla vrána“, rytmizace slov o zimě
 • manipulace s obrázky na magnetické tabuli Kde letí vrána?, procvičování pojmů nahoru, dolů

 

Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: spojování puntíků, „ptáček letí na krmítko“
 • procvičování jemné motoriky při práci s papírem a nůžkami, stříhání proužků po čáře – krmítko, lepení krmítka v celek
 • malování hlavy medvěda, vystřihnutí
 • kolektivní práce dětí – příprava brlohu pro medvěda
 • procvičování početních představ na  interaktivní tabuli

 

Pohybové činnosti:

 • výrazná chůze a běh, poskoky snožmo z místa, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, akrobatický cvik „holubička“, motivované cvičení – hrajeme si na ptáčky, na medvědy
 • pohybová hra: „Na hlídače“, Na mrazíky
 • taneček: „Na okénko pro ptáčky“

 

Logopedické hrátky:

 • procvičení hlásky Č:     Vrabec /sýkorka, vrána, havran/hledá v krmítku, zrníčkovou nadílku.

                                                         Čím, čím, čím, čím si bříško, nakrmím.

 

Další činnosti:

 • sbírání zrníček /papírových kuliček/ zobáčkem /kolíčkem na prádlo/
 • učit děti pečovat o ptáky v zimě, sypání do krmítka na školní zahradě, pozorování ptáčků z okna
 • divadelní představení v MŠ – Tři pohádky
 • pozorování stop podle počasí ve sněhu, v blátě – Kdo tu chodil?, odlišení stop ptáků od jiných
 • poučení pro děti - nevhodným krmením můžeme ublížit zvířátkům, upozornit děti na nutnost ochrany přírody, krmení zvířat v době nouze

 

 

Opakujte si s námi:                   

 

 

Básnička:       Už je zima, už je mráz,

                        kam se ptáčku, kam schováš.

                        Schovám já se do dubu,

                        tam zimu přebudu.

                        V noře tři medvědi funí jen,

                        zdá se jim nádherný zimní sen.

                        Dlouhá noc, krátký den,

                        v zimě nechodí vůbec ven.

 

 

Cvičíme s básničkou: Hajný šlape za zvěří, nese oběd s večeří.

                                               Pytel píce pro zajíce, kopu sena pro jelena.

                                               Pak zavolá na lesy: Pojďte všichni vemte si!

 

 

Písnička:         Přiletěla vrána, sedla do trní, přiletěla druhá, sedla vedle ní,

                        přiletěla třetí, sedla na špičku, přiletěla čtvrtá, zpívat písničku.

                        Vráno, vráno, poleť k nám, já ti něco nachystám,

                        trochu hrachu, trochu krup, vráno, vráno, dupy dup.

                        Odletěla vrána k červené hoře, odletěla druhá, kde sedlák oře.

                        Odletěla třetí, letí k sluníčku, odletěla čtvrtá zpívat písničku.

 

 

Taneček:         Na okénko pro ptáčky, sypu, sypu drobečky.                      

                        Zobej čížku, ty je rád, pak si budem spolu hrát.

                        za malinkou chvilinku, přilít čížek k okýnku.

                        nazobal se drobečků, zpíval dětem písničku.

                        potom ptáček čížeček tančil s dětmi taneček.

                        Tancovaly pro radost, nasmály se dost a dost.

                        Když ten tanec skončily, čížka z klece pustily.

                        Leť si ptáčku čížečku, líp ti bude v hnízdečku.

---------------------------------------------------------------------------------Čertovské rojení


Motivace:       příběh o čertíkovi Bertíkovi, který se polepšil

 

Komunitní kruh:

 • rozhovor na téma  -  Jak vypadá čert?
 • porovnávání vzhledu čerta s Mikulášem, andělem pomocí obrázků
 • rozhovor - předvánoční čas, kdy slavíme svátek sv. Mikuláše
 • jaké povahové vlastnosti představuje čert, anděl a Mikuláš
 • příprava na čertovské vystoupení – opakování básniček, písniček, tanečků
 • sluchové vnímání – rozlišování různých zvuků
 • procvičujeme počítání do 4
 • den čertíků v MŠ - předvedení a představení kostýmů čertíků

 

Logopedické hrátky:   

 • „Jak si povídají čerti v pekle“ - nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll),rozšíříme čertí slovník o: budliky - budliky, brbli – brbli, bla – bla

gymnastika mluvidel: výrazy obličeje - veselý, smutný, vážný, nakrčit nos, nadmout tváře – zlobím se "nafukujeme tváře" - položíme si ruce na tváře - kontrolujeme hmatem

 

Práce ve skupině:

 • procvičování jemné motoriky – hra s mozaikovými stavebnicemi, navlékání a lepení řetězu
 • malování čertíka, dolepení detailů
 • vybarvování omalovánek, procvičujeme správné držení tužky
 • grafomotorické cvičení - pracovní list – řetěz pro čertíka
 • výroba dárečku na vánoce

 

Pohybové činnosti:

 • čertí překážková dráha - dodržení bezpečnostních pravidel
 • chůze po vyvýšené rovině, výstup na skluzavku a skluz s dotekem na zavěšený zvoneček
 • poskoky na trampolíně, přeskok přes překážku, prolézání tunelu
 • rej čertíků , pohybová improvizace na hudbu . M. Růžičková – Popletení čertíci + Bu, bu, bu
 • čertí honička - čertovi dáme za kalhoty ocásek
 • taneček – „Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.“

Další činnosti:

 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi, zdravit děti i dospělé, poprosit, poděkovat – „Mikulášská nadílka“ ve školce
 • stavění peklíčka, hra na čertíky
 • pohádka Čert a Káča, rozhovor - pohádkové postavy a jejich povahové vlastnosti
 • osvojení si poznatků o nebezpečnosti ohně
 • pohádky o čertech v knížkách, DVD + CD
 • výzdoba třídy na čertovskou besídku
 • zdobíme vánoční stromeček na školní zahradě, posíláme dopis Ježíškovi

 

    Opakujte si s námi:                  

 

Hudry, hudry, dupy, dupy, čert nám leze do chalupy,

Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje.

Dlouhý ocas, krátké uši, tedy čerte, to ti sluší.

Celý černý samý chlup, metlou dělá šupy, šup.

 

My jsme čerti švarní hoši uhněte nám z cesty,                                

Jen se těšte grobiáni na pekelné tresty

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

 

Kdo se pere, lže a krade, kdo se hádá s peklem,

Na toho si počíháme, ať se vaří v pekle.

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

 

Zloděje a grobiány, povaříme v kotli,

Povaříme, podusíme, aby pěkně zkrotli.

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

To je žár, to je žár, hip, hip, hurá, peklu vzdar.

 

Čert, čert, prťavec, spadl bábě do vajec,

bába se ho lekla, na kolena klekla.

Nic se bábo nelekej, na kolena neklekej,

koupím já ti domeček, malý jak tvůj paleček.

V tom domečku černá paní, vaří kaši ze smetany.

Čím ji mastí? Kolomastí.

Čím ji jí? Lopatou, má palici chlupatou.

 

Čertice mi řekla, ať vylezu z pekla.

Lezu, lezu, do komína, venku bude velká zima.

Jestli bude velký mráz, do pekla se vrátím zas.

 

Čert (výslovnost písmene Č)

Čert sedí na silnici,

čáry máry čaruje.

Čeňka chytl za čepici,

Čeněk bručí, hudruje.

Čerte, čerte, čertíku,

černá kočka na mlíku,

čaruj, čaruj, vyčaruj mi

čokoládu z perníku.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------Podzimní les sovičky Jůlinky


Motivace:       pohádka O sovičce Jůlince

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění o lese, lesních zvířátkách, které v lese žijí, čím se živí, jak přezimují, využití interaktivní tabule
 • nácvik písně: Ukolébavka pro zvířátka, využití kaštanů jako rytmických nástrojů při doprovodu
 • opakování písničky „Běží liška k Táboru“, „Sedí liška pod dubem“
 • třídění oříšků, žaludů, kaštanů a šišek, početní představy do 4(5)
 • učíme se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy /dub, smrk, borovice, bříza/, praktická ukázka

 

Logopedické hrátky:

 • procvičení hlásky „Š“ - šumí les
 • rozpočítadlo Liška, šiška , pampeliška
 • artikulační cvičení: v lese uslyšíme spoustu zvuků datel ťuká-ťuk-ťuk, hlasů zvířat-sova-hů-hů, kukačka- kuku-kuku, ptáci - čim, čim, medvěd- brum-brum

Práce ve skupinkách:

 • kolektivní práce dětí a učitelek na téma les
 • překládání čtverce na trojúhelník – stromy v lese
 • lesní omalovánky
 • malování lišky z trojúhelníka, trhání papíru, nalepování
 • procvičování jemné motoriky - mačkání plastelíny, modelování stromů z válečků
 • skládání půlených obrázků, hledání dvojic, co k sobě patří – zvířátka z lesa
 • sova – stříhání po čáře za pomoci uč., otiskování dlaně, lepení a dokreslení detailů
 • pracovní list – počítáme zvířátka, cesta sovičky Jůlinky

 

Pohybové činnosti:

 • chůze mezi překážkami /stromy v lese/, běh mezi překážkami /běží liška/, lezení v podporu dřepmo /ježek/, poskoky /ptáci v lese/, plazení /had/
 • pohybová hra: „Na ježka“, „Na sovy“, „Na zajíčka“, Na veverky“
 • opakování tanečku – „Tancovala veveřička“

 

Další činnosti:

 • kognitivní činnosti, kladení otázek a souvislé odpovědi na téma: „Co a koho můžeme uvidět v lese“
 • prohlížení ilustrací v knihách.“, vyprávění o lese a jeho zvířátkách“
 • námětové hry – využití lesních zvířátek, stromů a houbiček – pojmenování
 • čtení z knihy na pokračování – Hajný Robátko, Loupežník Rumcajs
 • projektový den s myslivci – vyprávění o lese, jeho obyvatelích a o tom, jak se zvířátka chystají na zimu
 • vědět, jak se chováme v lese, co uděláme abychom v lese nezabloudili, kdo se stará o les a lesní zvířata (hajný, myslivec)
 • vycházka na hájenku v Tovačově, k Moravě /mostu/ - pozorování zvěře na poli, u lesa

 

           Opakujte si s námi:  

 

Říkanka:

Medvěd klepe peřinu,       (lehce se klepeme do stehýnek)
už se chystá na zimu,       (lehce se klepeme do stehýnek)
záležet si musí dát,           (hlava „ANO“)
až do jara bude spát,       (ruce pod hlavu, jako když spíme)

 

 

Básnička:        Jelen žije s laní v lese,

                        paroží si s sebou nese.

                        Chodí vážně pomaloučku,

                        spásá trávu na paloučku.

 

Písnička:         Ukolébavka pro zvířátka

                        Halí, belí zvířátka, chystejte si doupátka.

                        Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene.

                        Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát.

 

Opakování písničky:   

Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru.
Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
Běž, zajíčku, běž za ní, pober jí to koření.


Liška se mu schovala, ještě se mu vysmála.

Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben

Na píšťalku píská a na buben tříská.

 

Opakování tanečku:              

Tancovala veveřička s veveří, s veveří,

měly šišky za kobližky k večeři, k večeři.

Tancovala veveřička s veverkou, s veverkou.

Utíraly sobě očka zástěrkou, zástěrkou.

 

 

 

Milé děti,

podívejte se doma do svých hraček plyšáčků a přineste si kdo má nějaké zvířátko, které žije v lese. Rodičům děkujeme za spolupráci.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krteček a skřítek Podzimníček


 

 

 

Motivace: pohádka "Jak Podzimníček ztratil svůj kouzelný klobouček"

 

 Komunitní kruh:

 • poznáváme typické znaky podzimního období podle obrázků, popisujeme obrázky
 • seznámení s písní – Lupínek, hra na tělo - vytleskávání a vyťukávání slov o podzimu
 • nácvik básně  - Podzimníček
 • rozvíjíme paměť - didaktická hra "Co schoval skřítek podzimníček?"
  • učíme se rozlišovat různé povrchy hmatem – list, kůra, mech, tráva, kamínky
  • hry na interaktivní tabuli - třídění listů podle tvaru do skupin, počítání do 4, seznámení s pojmy nahoře, dole

 

Logopedické hrátky:

 • procvičujeme hlásku P, stiskneme rty, zuby jsou schované, zadržíme dech a před ústa dáme ruku.

Šeptem vypustíme vzduch na ruku. Procvičujeme na slabikách, pa, pe, pi, po, pu, pá, pé, pí, pó, pů

 • dechové cvičení – nádech nosem, dlouhý výdech

 

Práce ve skupinách:

 • otiskujeme listy – podzimní sluníčko
 • podzimní omalovánky  - učíme se zaplnit plochu, využívat barev, nepřetahovat
 • malování listů, zapouštění barev do vlhkého podkladu
 • vyrábíme skřítka podzimníčka, navlékání listů na špejle
 • učíme se malovat stromy, stříhání a nalepování barevných papírů na strom
 • grafomotorika: krouživý pohyb padajícího listí
 • procvičujeme jemnou motoriku  - navlékání vlny do dírek v listu
 • modelování tenkých válečků – žilkování na listu

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s barevnými šátky, motivovaná cvičení na známá říkadla
 • pohybová hra Na ježka, „Na vítr“ – běh s pravidly, „Na stromy a keře“
 • chůze, běh ve skupině za dítětem podle klavíru, skok a lezení přes nízké překážky

 

Další činnosti:

 • pozorujeme listy a kůru stromu pod lupou
 • seznamujeme děti s listnatými a jehličnatými stromy, určujeme rozdíl, poznáváme na školní zahradě a v okolí MŠ
 • na vycházkách pozorujeme počasí v dané chvíli , sledujeme pohyb mraků, jejich tvar a barvu, říkáme si, co nám připomínají, čemu jsou podobné, podle možnosti pozorujeme kapky deště, vítr a jeho pohyb, popřípadě pohyb předmětů za větrného počasí (listí, papírky, klobouky, míč…)
 • pozorujeme vybarvené listy na stromech, padající listí, foukání větru
 • odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout. hovoříme s dětmi o možných nebezpečích, jak se zachováme v případě takového nebezpečí – zavoláme co nejrychleji dospělou osobu.

 

DOMÁCÍ ÚKOL PRO DĚTI A RODIČE – VYZDOBIT PODZIMNÍ KLOBOUČEK  Z LISTŮ PRO SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

 

 

 

 

OPAKUJTE SI S NÁMI:               

 

 

Básnička:                   Podzimníček

                                   Jeden trpaslíček jednou byl,

                                   Ten na podzim se vždycky objevil.

                                   Podzimníček jméno má,

                                   Na podzim se o vše postará.

                                   Stromům změní barvičky,

                                   sfouká listí z větvičky.

                                   Kouzelnou hůlkou všechno změní,

                                   květinám přikouzlí zimní snění.

                                   Odčaruje teplo, přičaruje chlad,

                                   proto se musíme teple oblékat.

 

 

Cvičíme s básničkou: Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

kdo je nejdál odhodí.

Tenké, tlusté, kulaté,

cesty jsou už zaváté.

 

Padá na zem zlaté listí,

stromy půjdou brzy spát,

každý přece snadno zjistí,

že už nastal listopad.

 

Procvičujeme jemnou motoriku – prstové cvičení:  Hrabu listí na hromádky, dopředu a zase zpátky.

 

 

Písnička:         Já lupínek na dubu, dlouho tady nebudu,

                        Pomaloučku usychám, už jen málo času mám.

                        Ze zelené na hnědou, máme podzim před sebou,

                        listopad dá znamení, spadne všechno lupení.

                        Chystáme se řadu dní, na taneček poslední,

                        Pak ulehnem znaveni u kořenů na zemi.

------------------------------------------------------------------------

 S krtečkem mezi strašidly


Motivace: pohádka O Strašidlíčkovi, který se bál strašit

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – vyprávění o Dýňové slavnosti, jak se na ni chystáme v MŠ, doma s rodiči
 • vyprávění příběhu o strašidýlku Emílkovi, hodném strašidýlku Casperovi
 • schovávaná pod prostěradlem, řešíme problémové otázky - čeho se můžeme bát, co je to strach, jsou opravdová strašidla
 • nácvik písně „Strašidýlko Emílek“ – spojení s pohybem
 • seznámení s básničkou Hodné strašidýlko

 

Logopedické hrátky:

 • procvičujeme hlásku L v říkadle
 • gymnastika mluvidel – špulíme pusu, široký úsměv, hodně otevřít ústa

 

Práce ve skupině:

 • malování a lepení dýní
 • strašidelný hrad s duchy – dokreslení obličejů, stříhání okýnek nalepování
 • dýňová lucernička – malování plochy temperou, kreslení obličeje
 • strašidýlko Emílek – lepení obličeje, směje se x mračí se
 • skládání strašidelného puzzle
  • pracovní list – stíny, labyrinty

 

Pohybové činnosti:

 • motivační cvičení – hrajeme si na duchy a strašidýlka, vytváříme pavoučí sítě, prolézání mezi sítěmi
 • prolézání strachovým tunelem, cvičení na nářadí – trampolína, žebřiny, švédská bedna
  • PH Na začarované děti, Na ježka, Na strašidílko – sbírání hvězdiček
  • taneční improvizace na písničku strašidýlko Emílek

 

 

Další činnosti:

 • společná námětová hra – na hodná strašidýlka, stavíme si strašidelný hrad z molitanových kostek
  • učíme se překonat strach ze tmy , povídání pod prostěradlem
  • pohádka o strašidýlku Casperovi – DVD
  • práce na interaktivní tabuli – početní představy, řazení podle velikosti, třídění dýní, duchů
 • příprava svítících dýní na dýňovou slavnost – dlabání, výzdoba, společná práce dětí a pí uč.
 • zapojení rodičů do výstavky svítících dýní, pečení perníčků
  • vycházky do okolí, pozorování počasí, sběr vybarveného podzimního listí
  • pohádka v MŠ „Byla jednou koťata“

                                                          

      

     Opakujte si s námi:        

 

Básnička s pohybem:


Podzim studí, chladem dýchá,

strašidýlko kašle, kýchá.

V noci venku chodilo,

přitom se však nastydlo.

Do své malé krabičky,
sbírá z nebe hvězdičky.
Jedna, druhá, třetí,
pomozte mu děti.

 

Logopedické říkadlo na hlásku L: Pilná Kamila, nádobí umyla. Líný Kamil, nádobí nemyl.


Písnička:        Strašidýlko Emílek


Uši má z angorského králíka, naříká, strašidelně naříká,
Je to mé ochočené strašidlo, mám ho rád, chodí se mnou spát.

Strašidýlko strašidýlko Emílek, patří do všech postýlek,
strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.

Lalalala lalalala lalala lalalala lalala strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.


Vypadá trochu jako mumie, ve dne spí, v noci se s ním užije.
Očima znenadání zabliká, bububu, to se začnu bát.

Strašidýlko strašidýlko Emílek, patří do všech postýlek,
strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.

Lalalala lalalala lalala lalalala lalala strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.


Nosí mi otrávená jablka, někdy se přestrojí i za vlka.
Já však vím, že je to můj Emílek, klidně spím, nechám si ho zdát.

Strašidýlko strašidýlko Emílek, patří do všech postýlek,
strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.

Lalalala lalalala lalala lalalala lalala strašidýlko strašidýlko Emílek, chce si s vámi, děti, hrát.


Básnička:

 Strašidlo

Já jsem malé strašidlo, bu bu bu bu bu,

odněkud jsem přilétlo, hu hu hu hu hu.

Mě se děti nebojí,  bu bu bu bu bu

a se mnou si pohrají, hu hu hu hu hu.

 

Podzimní slavnost v mateřské škole

 
Babí léto už je tady,
pojďme všichni do zahrady.


Co se děje páni, paní? 
Ve školce je DÝŇOVÁNÍ.

Po setmění děti projdeme zahradu 
a světýlka nás přivedou k pokladu.

Protože se nebojíme,na cestu se vypravíme.

Za pokladem z města, vede dlouhá cesta.

Lampiony si vezmeme 
a cestu snadno najdeme.


Podzimní strašidla na cestě na míru, 
vyrobily děti z papíru.

Koťátka měly na práci, 
aby nás strašili bubáci.

Medvídci podzim dobře znají 
a pavoučky pro štěstí rádi mají.

Berušky taky zdobily dýně 
co na zahradě leží líně.

Sluníčka ví, že myš s křídly co baští sýr se jmenuje netopýr.


Na konci cesty poklad, čaj a perníčky
dostanou všechny šikovné dětičky.

Než se večer rozloučíme 
při tanci se pobavíme.

Podzim to je krásný čas
 za rok sejdeme se zas!

---------------------------------------------------------------Dračí toulání


 

Motivace:       pohádka Krtek a drak

 

Komunitní kruh:

 • převyprávění pohádky, řešíme problémové otázky – např. Co viděl drak z oblohy, co se může stát doopravdy a co jen v pohádkách
  • povídání o podzimu – co se sklízí na poli, které plody padají ze stromů – kaštany, co dozrává na keři šípky, co roste v lese atd.
   • co to znamená, když se řekne „Lítáš jako drak“
   • početní představy 1 – 4, počítání dračích ocásků, mašliček
   • nácvik písničky „Podzim“, , vyjádření písně pohybem, rytmická hra „Na ozvěnu“, rytmizace a stupňování slov – vítr – větřík – větříček, mrak – mráček
    • seznámení s dalším geometrickým tvarem – trojúhelník – básnička s pohybem
    • procvičení prostorové orientace - Kde je dráček? Užívání pojmů pod, nad, vedle, za.

Logopedické hrátky:

 • upevnění hlásky L, otevřená ústa, zíváme, strkáme jazyk za zuby na horní patro
 • říkadlo na procvičení hlásky R – Moudrý drak
 • sluchové cvičení – napodobování zvuku větrů, dechové cvičení – foukáme do dráčka z papíru

 

Práce ve skupině:

 • malování draka podle vlastní fantazie, voskovky a vodové barvy
 • navlékání korálků – dračí ocásky
 • procvičování techniky stříhání, správný úchop nůžek – stříháme dračí ocásky
 • grafomotorika – krátké šikmé, svislé a vodorovné čáry – bodlinky pro ježka
 • práce s papírem – skládání puzzle draka z trojúhelníků

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení se stužkou /dračí ocásek/
 • cvičení na překážkové dráze – lezení po zvýšené ploše, seskok z vyšší roviny, kotoul vpřed
 • pohybová hra „Na draky“, „Na vítr“

 

Další činnosti:

 • didaktická hra „Co zmizelo?, procvičování zrakového vnímání
 • porovnávání velikosti stromů na vycházce, školní zahradě
 • všímání si změn v počasí, procvičování barev – příroda kolem nás, podzimní barvy
 • na vycházkách pozorujeme počasí v dané chvíli , sledujeme pohyb mraků, jejich tvar a barvu, říkáme si, co nám připomínají, čemu jsou podobné, podle možnosti pozorujeme kapky deště, vítr a jeho pohyb, popřípadě pohyb předmětů za větrného počasí (listí, papírky, klobouky, míč…)
 • učíme děti odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout, hovoříme s dětmi o možných nebezpečích, jak se zachováme v případě takového nebezpečí – zavoláme co nejrychleji dospělou osobu.

 

 

  Opakujte si s námi:         

 

 

Básnička:        Máme draka na provázku,

                        Mašličky má na ocásku.

                        Když to vítr dovolí,

                        Pustíme ho na poli.

                        Sluníčko mu zamávalo,

                        Chvilku si s ním povídalo,

                        Obletěli celou zem,

                        Teď zas musí zpátky sem.

 

Logopedické říkadlo:

Draku, moudrý draku, vyletíš do mraků?  Draku, moudrý draku, poleť dolů z mraků.

 

Básnička:             Trojúhelník

                        Trojúhelník, nezbedník,

                        celkem dobrý kouzelník.

                        Mění se nám stále více,

                        na draky a na čepice.

                        Má tři rohy rohaté,

                        všechny ostré, špičaté.

 

Písnička:       

Podzim

Stalo se to tuhle neděli,

Při obědě - když jsme seděli,

v hnědém saku sklouzl tiše z mraku,

na okno nám lehce zaťukal.

Já se prosím podzim jmenuju,

s podzimními mraky cestuju,

ťuky, ťuky, vidím tu dva kluky,

jestlipak si se mnou chtějí hrát?

Kde zastavím, trochu čaruju,

trochu kouzlím, trochu maluju,

mám tu pro ně papírové koně,

draky taky - ty já dělám rád


-------------------------------------------------------------------Jak se stal zajíc zahradníkem
S krtečkem na hody


Motivace: pohádka Jak myška pekla koláče

 

Komunitní kruh:

 • rozhovor s dětmi o tom, na co se v Tovačově děti těší, jak se připravujeme na hody, jaké jídlo a sladkost máme nejraději
 • třídění domečků podle velikosti, barvy
 • porovnávání domečků - kde je více x méně, skládání půlených domečků
 • opakování básniček z minulého týdne – Domeček, Střecha, Počítání domečků
 • opakování písničky Jedna dvě, Honza jde, Pekla vdolky, poslech písně zpívané učitelkou – Tovačov, Tovačov

 

Práce ve skupině:

 • skládání a lepení jednoduchého puzzle
 • kolektivní práce dětí – naše město Tovačov
 • kreslení domečku křídou
 • omalovánka houpací koník na kolotoči
 • modelování - cukroví na hody
 • grafomotorika – krouživý pohyb v ohraničeném prostoru, pečeme vdolky na hody

 

Pohybové činnosti:

 • motivační cviky – krteček a jeho kamarádi
 • seznámení s hrou – Na knedlíky, Na hodné dětičky
 • cvičení s padákem, využití říkadla kolotoč
 • zdolávání překážek ve třídě a na školní zahradě

 

Další činnosti:

 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 •  vedeme děti k pečlivosti při uklízení hraček na svá místa
 • učíme se dodržovat pravidla ve třídě, nové pravidlo -
 • učíme se spolupracovat ve skupině
 •  podle počasí hry v pískovišti - vaříme a pečeme.
 •   námětová hra „Na kuchařky“ – pečeme na hody, uklízíme, nakupujeme potraviny, vaříme.
 •   vycházka do okolí školky, pozorování příprav na tovačovské hody.

 

 

 

Opakujte si s námi:                   

 

 

Říkadlo:        


Kolotoč

Hola, děti, hola,
roztočíme kola.
Toč se, toč se, kolotoči,
ať se děti rychle točí.
A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč.

 

Opakujeme písničky:

 

Jedna dvě, Honza jde,

nese pytel mouky.

Máma se raduje,

že bude péct vdolky.

 

Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem,

Házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem.

Jez Honzíčku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný,¨

budou-li ti ještě chutnat, jsou tam ještě takový.

 

 

 

Hrajeme hry: Na hodné dětičky


Hledám, hledám dětičky,

hodné chlapce, holčičky.

Může to být chlapeček,

jmenuje se…

 


Na knedlíky

                                  

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.

Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne.

------------------------------------------------------------Kde bydlí krteček a jeho kamarádi


 

 

Motivace:                   pohádka „Jak krteček pomáhal postavit zajíčkovi nový domeček“

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky, rozbor pohádky, řešíme problémové otázky, kde mohou všude bydlet kamarádi krtečka, jaké to tam mají, kde bydlím já, co se mi doma nejvíce líbí
 • seznámení s básničkou „Stavíme si domeček“
 • nácvik písničky – Domeček
 • třídění domečků podle velikosti, barvy
 • procvičujeme znalost kruhu, najdi co je kulaté?

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel – cvičíme podle opičky
 • učíme se správně vyslovovat hlásku M
 • učíme se logopedické říkadla, procvičujeme hlásku M
 • dechové cvičení – foukáme do dlaně, listu papíru, peříčka

 

Práce ve skupině:

 • kolektivní práce dětí a pí učitelky - malujeme domečky pro zvířátka, dolepení zvířátek do domečků
 • domek pro krtečka – stříháme a nalepujeme do požadovaného tvaru – „kopeček“
 • pracovní list najdi stejný domeček
 • učíme se nakreslit domeček kresba tužkou, sleduji správné držení tužky ve špetce
 • stříháme, skládáme a lepíme domečky z barevného papíru

 

Pohybové činnosti:

 • PH Na domečky, Zachraň se u kroužku, kolečka, Kdo se schoval pod padák?
 • motivační cvičení podle říkadel – domeček, krteček
 • cvičení s padákem
 • procvičování jemné motoriky – postupně spojujeme jednotlivé prsty s palcem
 • cvičíme na překážkové  „opičí dráze“ – zdůraznění bezpečnosti

 

Další činnosti:

 • stavíme domeček pro zajíčka – polystyrén, klacíky, větvičky, lepenka
 • vycházky do přírody – hledáme domečky zvířátek
 • vycházka k domečku, kde bydlí náš kamarád ze školky
 • práce s encyklopedií – vyhledáváme zvířátka z pohádky a jejich domečky
 • skládání půlených obrázků – domky
 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 • skládání jednoduchého puzzle
 • upevňujeme zdravení po příchodu do školky a odchodu domů
 • pohádka ve školce – Červená Karkulka

 

 

 

Opakujte si s námi:            

 

Rozpočítadlo:         

  

Kruh je slunce, talíř, tečka,

 had stočený do kolečka.

Kruh je volant, koláč, míč,

kdopak půjde z kola pryč.


 

Logopedická říkadla:

 

Zamračený zajíček,

vzal si mrkve kousíček.

A když mrkev ochutnal,

nemračil se, ale smál.

 

Malá myška, kde se vzala,

do mlejnice přihopkala.

Vzala trochu bílé mouky,

že upeče s mákem vdolky.


 

Básnička s pohybem:


Já dám cihlu na cihličku,

Postavím dům za chviličku.

A když venku bude zima,

V domečku mi bude prima.

 

Jeden domek stojí tady,

druhý támhle u zahrady.

Třetí, čtvrtý u rybníka,

Pátý, šestý u lesíka.

Tady jich je nejvíce,

Skoro celá vesnice.

 

Střecha to je klobouk domu,                      

ještě komín patří k tomu,

protože dům bez střechy,

mohl by dělat neplechy.


 

Šnečkové pravidlo:   

Pozor děti na úraz,

 ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají,

 pomalu zde chodívají.


 

Písnička:      

 

 Stojí, stojí, domeček,                       Stojí, stojí, domeček

 má mechový dvoreček.                   má mechový dvoreček.

 Kdo v něm bydlí nevíme,                 Se zajíčkem tu bydlíme,        

jak to asi zjistíme?                             kožíšek mu hladíme.

a začíná pohádka.                              končí naše pohádka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 U nás, u koťátek


Motivace:                   Pohádka o smutném krtečkovi

 

Komunitní kruh:

 • přivítání s říkadlem, pohlazení, přivítání kamaráda vedle sebe
 • opakování jmen a příjmení kamarádů – didaktická hra „Krtek volá kamarády“
 • nácvik říkadla Vrabec“
 • zopakování značek – svoji i kamarádů, did. Hra „Na pošťáka“
 • seznámení s prostory MŠ a připomenutí k čemu slouží a jak se tam máme chovat
 • opakování veršovaných pravidel chování, nácvik nového pravidla – „Talířkové pravidlo“
 • připomenutí pravidel u Koťátek, jak se k sobě budeme chovat, jak budeme řešit problémy
 • poznáváme kulatý tvar - -co je kulaté, vyhledávání kulatých předmětů

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel – napodobujeme zvířátka – did. Hra „Čaruji, čaruji ještě dnes“
 • dechová cvičení  - hrajeme si na větřík, vítr, vichřici

 

Práce ve skupině:

 • lepení krtka z barevného papíru
 • vymalování míčků temperovými barvami
 • pracovní list – najdi všechny koťata a vymaluj je
 • grafomotorika – kruhy na vodě

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s molitanovými míčky
 •  cvičení s krtkem
 • procvičování chůze a běhu s vyhýbáním
 • motivační cvičení na známe říkadla
 • opakování PH Na domečky, Zachraňte se, Krtku vstávej
 • seznámení s hrou Na kolečko
 • hry s míči – házení, chytání míče ve dvojicích

 

Další činnosti:

 • procvičování jemné motoriky – hry s drobnými stavebnicemi
 • učíme se používat toaletní papír a pravidelně po použití WC splachovat
 • procvičujeme na vycházce chůzi ve dvojicích, nepouštět se, neodbíhat
 • procvičujeme sebeobsluhu při převlékání

-skládáme oblečení do přihrádek

- na židličky před spaním,

- učíme se převracet oblečení,

- oblékat mikinu

- zapínat zip

 

 

 

 

 

 Opakujte si s námi:             

 

 

 

Říkadlo:

Letí, vrabec, letí,

ptá se našich dětí.

Děti, děti, kdo tu je,

jakpak se on jmenuje?

 

 

Talířkové pravidlo:

Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Ruce na kolena dáme, na sebe se usmíváme.

Záda pěkně narovnáme, na kolena ruce dáme.

A počkáme chviličku, na dobrou polívečku.

 

 

Pohybová hra:

Půjdem s krtkem dokola,

pozor koho zavolá.

Málo nás, málo nás,

pojď Aničko mezi nás. /jména dětí obměňujeme/

 

Půjdem s krtkem dokola,

pozor koho zavolá.

Hodně nás, hodně nás,

jdi Aničko pryč od nás. /jména dětí obměňujeme/

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 Máme nové kamarády


Motivace:                   Pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“

 

Komunitní kruh:

 • přivítání s kamarády, náš koťátkový rituál, představujeme se krtečkovi
 • rozhovor o tom, kde děti strávily prázdniny a co tam dělaly
 • seznámení dětí s pravidly u Koťátek, jak se k sobě budeme chovat, jak budeme řešit problémy
 • seznámení s básničkami o pravidlech – procvičujeme během celého dne
 • nácvik písničky: Náš kamarád krteček, Uklízecí písnička
 • učíme se vyjadřovat své emoce, kdy jsme veselí, smutní, co se mi líbí, nelíbí, co se mi daří, nedaří

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel - procvičujeme hybnost jazyka
 • dechové cvičení  - učíme se ovládat dech, nádech nosem, pomalý výdech

 

Práce ve skupině:

 • omalovánka Krteček – vykreslování podle skutečnosti, snažíme se nepřetahovat
 • kreslení postavy – kamarádi pro krtečka
 • kalhoty pro krtečka – malování barvou
 • pracovní list – bublifuk, kreslení malých kroužků tužkou

 

Pohybové činnosti:

 • procvičování chůze a běhu podle rytmu bubínku
 • krtečkova rozcvička – opakování motivačních cvičení z loňského roku
 • opakování PH na přání dětí
 • taneční hra – „Ty a já, my jsme dva“
 • cvičení s Míšou Růžičkovou – Krteček

 

Další činnosti:

 • seznámení dětí s novými koutky a pravidly v nich
 • seznámení dětí s novými rituály – přivítat se, pověsit značku, rozloučit se, sundat značku
 • pravidelně po použití WC splachovat
 • chůze ve dvojicích na vycházce - zdravení občanů, zastavit u hlavní silnice
 • skládání oblečení do přihrádek, udržování pořádku ve svých věcech
 • čtení na pokračování před spaním – Krtečkovi příběhy

 

 

 

 

Opakujte si s námi:

             

 

 

 

 

Říkadlo:          Krtkovi je dneska smutno,

                        nemá žádný klid.

                        Ve školce má kamarády,

                        pojď ho Klárko pohladit.                  (jména dětí obměňujeme)

 

 

Básnička:        Naše pravidla ve třídě Koťátek

 

 Srdíčkové pravidlo                                        Hračkové pravidlo

Ve třídě se máme rádi                                   Když si hračky roztahám,

a jsme velcí kamarádi.                                  na místo je vždycky dám.

Hračky si vždy půjčujeme,                             Hračky se pak usmívají,

se všemi se zasmějeme.                                když pořádek kolem mají.

 

 

Písnička pro krtečka:

Na zahrádce mezi stromy vyrostl nám kopeček,

z něj hlavičku vystrkuje náš kamarád krteček.

Krtečku, ty neposedo, pojď si s námi chvíli hrát,

my tě máme všichni rádi, jsi náš dobrý kamarád.

 

 

Písnička při uklízení:

Uklízíme, uklízíme, hračky pěkně do polic,

 na stole a na koberci nezbude už vůbec nic.

 Potom ještě zastrčíme ke stolečku židličky,

 Můžete si zatleskati, jsme šikovné dětičky.

 

 

Taneček:                     Ty a já

                                  Ty a já, my jsme dva,

                                   my jsme dobří kamarádi,

                                   protože se máme rádi.

                                   Ty a já, my jsme dva,

                                   zatočme se dokola.

---------------------------------------------------------------------------------------------
1-14