Zobrazují se informace pro školní rok:  

Opakujte si s námi


Čtyři svíčky dáme, už tu advent máme, těšíme se radujeme, koledy si notujeme.


MĚSÍČNÍ PROJEKT ZAMĚŘENÝ K POCHOPENÍ POJMŮ TÝKAJÍCÍ SE VÁNOC A ADVENTU.

 

Motivace: vánoční příběhy /příběh o Mikulášovi a čertíkovi, o andílkovi, o Ježíškovi/

 

Komunitní kruh:

 • co je to advent, kdy začíná a kdy končí
 • vyprávění podle obrázků - jak probíhají přípravy na Vánoce, jak se chystáme u nás doma
 • vánoční zvyky a jejich dodržování – Barborka, Lucie, zpívání koled, krájení jablíčka, pouštění lodiček, pečení cukroví, jmelí, šupiny, stromeček - vysvětlení, ukázka, předvedení
  • procvičujeme počítání do 6, hledáme punčochy se stejným číslem, počtem puntíků
 • řešíme problémové otázky /co by se stalo, kdyby…, co se nám líbí na vánocích, na co se nejvíc těším/
 • charakteristika postavy Mikuláše, anděla, povídání o tom jak vypadají, vlastnosti, co dělají
 • nácvik básničky o Mikuláši, čertovi, andílkovi – podporovat děti v nebojácném přednesu
 • poslech básně Advent
 • nácvik písně: „Tiše děti někdo cinká“, Mikuláši, Mikuláši, Vánoční
 • sluchové vnímání - rozlišení různých zvuků /zvoneček, triangl, ozvučená dřívka, rolničky/
 • paměťové hry, „Co schoval Mikuláš do punčochy?“
 • jazykové hry – vymýšlíme jména pro čerty

 

Logopedické hrátky:

 • „Jak si povídají čerti v pekle“ - nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
 • rozšíříme čertí slovník o: budliky - budliky, brbli – brbli, bla – bla
 • gymnastika mluvidel: výrazy obličeje - veselý, smutný, vážný, nakrčit nos, nadmout tváře – zlobím se "nafukujeme tváře" - položíme si ruce na tváře - kontrolujeme hmatem

 

Práce ve skupině:

 • adventní věnec – malování, lepení, stříhání, skládání papíru
 • · výroba andílka - stříhání, zdobení
 • · kreslení Mikuláše pokynů pí uč. – řízené kreslení
 • · Mikulášské punčocha – kreslení, dekorativní výzdoba
 • · mikulášská berla – sestavování z PET vršků, algoritmus, střídání 2 barev, navlékání korálků
 • · dáreček na vánoce pro rodiče – překvapení pro rodiče
 • · zvládání jemné motoriky – hra s mozaikovými stavebnicemi, navlékání a lepení řetězu, algoritmus
  • vánoční puzzle – skládání a nalepování rozstříhaného vánočního pohledu
  • výroba zlatého prasátka z citrónu
  • dekorace na stůl - výroba svícnu z jablíčka
 • omalovánky čertíků, lepení řetězu
 • pracovní list početní představy do 5
 • grafomotorika – horní oblouk, vlnovka /mikulášská punčocha/
 • vánoční stromeček, baňka – malování

 

Předškoláci:

 • procvičujeme vyprávění pohádky , tvoření rozvinutých vět
 • vyhledáváme slova na stejné začínající písmeno, využití logopedických kostek
 • upevňovat správné držení tužky, jezení příborem

 

Individuální vzdělávací nabídka:

 • překládání papíru, skládání harmoniky
 • algoritmus, střídání 3 barev

 

Pohybové činnosti:

 • chůze po špičkách, cvičení ve dvojicích, houpání kamaráda – kolébala bába čerta, prolézání strachovým tunelem – cesta do pekla, čertí honička
 • cvičení na nářadí – žíněnka /procvičujeme kotoul vpřed bez dopomocí, skok do dálky/, žebřiny /výstup a sjezd po lavičce/, koza /výskok na kozu a seskok za pomocí uč./
 • cvičení na překážkové dráze – přeskok překážek podlézání překážek, obíhání překážek
 • cviční v družstvech – seznámení se závodivými hry, naučit se i prohrávat
 • PH Na čertí ocásky
 • poznat a správně pojmenovat barvu černou /čertova/ červenou /Mikuláše/a bílou /andílka/ PH „Zachráníme se u …..“
 • taneček: „Tancovali dva andílci“
 • opakování pohybových her na přání dětí

 

Další činnosti:

 • výroba adventního věnce s dětmi, vyprávění o adventu, zapálení svíček /dodržovat bezpečnost!/
 • plnění úkolů z adventního stromečku
 • rozdávání dárečků pro ostatní kamarády z adventních mikulášských punčoch
 • námětová hra Na peklíčko, Na nebíčko
 • návštěva Mikuláše ve školce
 • kreslení dopisu pro Ježíška s přáním dětí, posílání dopisu
 • zdobení vánočního stromečku na školní zahradě
 • zpívání u vánočního stromečku na školní zahradě
 • vyprávění pohádky měsíce O perníkové chaloupce
 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi, zdravit děti i dospělé, poprosit, poděkovat
 • pohádka Čert a Káča, rozhovor - pohádkové postavy a jejich povahové vlastnosti
 • osvojení si poznatků o nebezpečnosti ohně
 • pozorování adventní výzdoby ve městě – náměstí, obchody jednotlivé domy
 • přílet havranů – zima se blíží. pozorování změn v přírodě s příchodem zimy

 

 

Opakujte si s námi:

 


Poslech básničky Advent:

Věnec z chvojí připravíme,

pěkně si ho nazdobíme.

Čtyři svíčky dáme,

už tu advent máme.

 


Básnička pro Mikuláše:       

Kde se vzal, tu se vzal,                     
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

 


Básnička pro čertíka:

Čerte, čerte, čertíčku,

dej mi bonbón z pytlíčku,

pohladím ti kožíšek.

 

 


Básnička pro andílka:  

Andílkové malí                  
rádi by si hráli,

na čele mají hvězdičku,

plno něhy v srdíčku.

Rozdávají lásku svou,

tiše, už přichází tmou.

 


Anděl seděl na obláčku čáry máry čaroval,

vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

 Pozor na to milé děti, čarování není žert,

 něco se mu nepovedlo a tak přibyl ještě čert.

 

Logopedické říkadlo:

Čert se mračí, mhouří víčka, číhá, číhá na človíčka.

Čiň se, Vojto, čapni bič, Ať se čerti klidí pryč.

 

PH „Na čertíka“:                 

Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku,

Čertíku, Bertíku, co v tom pytli máš.        

Je to myš, šedá myš, snad se kluku nebojíš,

Je to myš, velká myš, snad se nebojíš.

 

Tancujeme                            

Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi.

Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli. 

 

Tancovali dva andílci za ruce se drželi.

Zatleskali, zamávali, pak se zase rozběhli.

 

 

Taneček:                     Andílci se v nebi radujou,

                                    zpívají a k tomu tancujou.

                                    když si ale pozor nedaj roztrhne se peřina

                                    a to potom tady dole sněžit začíná.

 

 

Písnička:         Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,

                        kdo tu řinčí řetězem a proč s tebou přišel sem.

                        Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty,

                        rohatý, rohatý, černý střapatý.

 


 

Písnička:         Tiše děti někdo cinká zpíváme na nápěv „Prší, prší“

                        Tiše děti někdo cinká,

                        nakukuje do okýnka,

                        nakukuje sem a tam,

                        možná, že on přijde k nám.

                        Za ním letí andělíček,

                        od dárečků nese klíček,

                        nese klíč, nese klíč,

                        tiše děti, šel by pryč.

 


 

Básnička vánoční:      Vánoční stromeček v pokoji stojí,

                                               děti ho po roce svátečně strojí.

                                               Nahoru hvězdičku, doprostřed andílka,

                                               dolů jen maličko, tam bude nadílka.

 


 

Zpíváme koledy:                                                                              

 

Stojí vrba košatá

Půjdem spolu do betléma

Nesem vám noviny

Štědrej večer nastal

Pásli ovce valaši

----------------------------------------------------------------------------------

 

 Moje tělo a zdraví aneb každé ráno cvičíme, svaly, zdraví tužíme.


Motivace: Paleček o jeho kamarádi

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění s dětmi o našem těle, učíme se pojmenovat části lidského těla na kamarádovi, obrazovém materiálu, seznámení dětí s významem cvičení a otužování pro zdraví člověka
 • řešíme problémové otázky – např. Co je pro naše tělo důležité, aby bylo zdravé, co máš ty nejraději, které potraviny jsou pro tělo vhodné a nevhodné? Jak se staráme o zuby? Může něco zoubkům škodit? Co nám můžou způsobit bacily? Jak se dostanou do našeho těla? Jak poznáme že jsme nemocní? Kdo nám s bacily pomůže?
  • seznámení s básničkou o našem těle
  •    seznámení s pěti smysly člověka – procvičení smyslů, co umí jazyk, nos, oči, ruce, uši
  • písnička: „Zdravé tělo“, spojení zpěvu a pohybu
  • hra „Na ozvěnu“ – části lidského těla

 

Předškoláci:  

 • dětské sudoku – řešíme problémové otázky
 • pracovní list – procvičování pravé a levé strany, kreslení podle slovního diktátu

 

Individuální vzdělávací nabídka:

 • skládání z papíru – kapesník

 

Logopedické hrátky:

 • dechová cvičení, nádech nosem, výdech pusou
 • logopedická písnička „Kačenka“ – procvičujeme hlásku Č, sluchová hra Co slyšíme?

 

Práce ve skupinkách

 • výroba sanitky – stříhání, nalepování
 • modelování – moje ruka / placka a 5 válečků/
 • skládání kostek kolem kamaráda
 • jemná motorika – omotávání obvazem

 

Pohybové činnosti:

 • chůze, běh, skok a lezení přes nízké překážky, přitahování na lavičce v lehu na břiše pomocí paží, leh na boku – unožit, kotoul vpřed bez dopomocí, cvičení s kamarádem
 •  PH „Bacil a vitamín“, „Na Olianku“, „Ruka k ruce“
 • koordinace základních poloh a pohybů při cvičení s písničkou – „Sanitka“ /Míša Růžičková/, cvičení s říkankou – Hlava ,ramena, kolena, palce

 

Další činnosti:

 • námětová hra: „Na lékaře“, ošetřujeme panenky, plyšáky, učíme se říkat, co je bolí
 • čtení příběhů s dětským hrdinou „O pěti prstech“, veršovaná pohádka Paleček a jeho kamarádi
 • vycházka ke zdravotnímu středisku, lékárně, význam těchto objektů
 • vést děti k péči o své zdraví a ochraně před úrazem, připomínat význam zvýšené hygieny v době covidu-19
 • pohádka v MŠ – O Budulínkovi, hraje paní učitelka Evička a Maruška

 

 

 

           Opakujte si s námi:         

 

Báseň: Moje tělo mozek řídí,

                        oči ty to dobře vidí.

                        Pod hlavou je krček malý,

                        na rukách jsou velké svaly.

                        Na nich máme prstů pět,

                        spočítáme si je hned.

                        V hrudním koši srdce máme,

                        do bříška si jídlo dáme.

                        Nohy obě procvičí,

                        venku dobře skotačí se.

 

 

Báseň: Na ruce je prstů pět s nimi poznáváme svět.

                        Palec to je velký pán, nikdy není s nikým sám.

                        Ukazovák ten ví vše, pravdu ten ti ukáže.

Prostředníček ten je rád, se všemi je kamarád.

                        Prsteníček ten se pyšní, prstýnky se na něm blyští.

                        Malíček je maličký, a má čtyři bratříčky.

 

 

Písnička:                    Zdravé tělo

                                   Dobré jídlo, dobré pití,

                                   spokojené živobytí.

                                   Občas by to chtělo, procvičit si tělo.

                                   Čtyři řízky dva lívance,

po těch není moc do tance.

                                   Občas by to chtělo, procvičit si tělo.

                                   Těžké břicho, těžké nohy,

                                   to pro fotbal nejsou vlohy.

                                    Přesto by to chtělo, procvičit si tělo.

                                   Dobroty co tělu dáme,

                                   venku rychle vyběháme.

                                   Zdravý bude stěží ten, kdo jenom leží.

 

 

Pohybová hra: Na Olinku

                                   Oli Olinko, klekni na kolínko,

                                   umývej se, utírej se.

                                   Podepři si bočky, chyť se za vrkočky

                                   a vyber si z nás, koho ráda máš.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 Putování dešťové kapičky


Motivace: pohádka „Jak se dešťové kapičky staly pitnou vodou“

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh - charakteristika ročního období – podzim, popis obrázků, zážitky dětí, vlastní pozorování
 • rozvíjení slovní zásoby – Co viděla dešťová kapka, když padala z mráčku?
 • seznámení s básničkou Deštík
 • písnička s pohybem Kapičky, podporovat děti v sólovém zpěvu, využití ozvučných dřívek k písničce, hra „Na ozvěnu“ – děti opakují rytmus
  • rozlišovat začáteční písmeno, didaktická hra: „Co slyšíš?“

 

Předškoláci:

 • vyhledávání obrázků na začáteční písmeno D
 • dějová posloupnost – řazení obrázků, vyprávění děje

 

Individuální vzdělávací nabídka:     

 • upevňujeme pojmy nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo – děti umisťují dešťovou kapičku na mráčku podle pokynu učitelky

 

Logopedické hrátky: procvičujeme hlásku Š, Č

dechové cvičení – nádech nosem, dlouhý výdech

 

Práce ve skupinkách

 • grafomotorika: rovné čáry – prší
 • malování deštníku – tuš + vodové barvy
 • poznat a pojmenovat základní a doplňkové barvy – barevné deštníky, vytváření různých barevných kombinací, did.. hra „Kdo je poskládá dříve?“
 • modelování mráčku a kapek deště
  • pracovní list – co nepatří do řady /deštníky/

 

Pohybové činnosti:

 • chůze, běh ve skupině za dítětem podle klavíru, skok a lezení přes nízké překážky leh na boku – unožit, motivační cvičení – dešťové kapičky
 • pohybová hra: „Ťuká, ťuká deštík, na barevný deštník“

 

Další činnosti:

 • společné námětové hry dětí
  • neubližovat kamarádům, chránit zdraví své i druhých, pomoc kamarádovi
  • pozorování podzimního počasí, vliv na naše zdraví, oblékání na podzim
  •  vycházky do okolí, pozorování počasí, grafický záznam počasí na mag. tabuli
  • na vycházkách pozorujeme počasí v dané chvíli , sledujeme pohyb mraků, jejich tvar a barvu, říkáme si, co nám připomínají, čemu jsou podobné, podle možnosti pozorujeme kapky deště, vítr a jeho pohyb, popřípadě pohyb předmětů za větrného počasí (listí, papírky, klobouky, míč…)
  • odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout. hovoříme s dětmi o možných nebezpečích, jak se zachováme v případě takového nebezpečí – zavoláme co nejrychleji dospělou osobu.

 

 

Opakujte si s námi:           

 

Báseň: Jedna kapka, druhá kapka,

                        Z mráčku na zem lehce ťapká.

                        Ťuky, ťuky na střechu,

                        Deštík dělá neplechu.

                        Prší, prší, deštík šumí,

                        Krásně, jak jen on to umí.

                        Cáky, cáky na střechu,

                        Deštík dělá neplechu.

 

 

Písnička:         Dešťové kapičky dostaly nožičky, ťapity ťap.

                        Ťapaly po plechu, tropily neplechu, ťapity ťap.

                        Běhaly po plechu, dělaly neplechu, ťapity ťap.

                        Vzbudily Janičku, zaspala chviličku, ťapity ťap.

                        Do školy běžela, celá se zmáčela, ťapity ťap.

                        A kdo měl deštníček, zmokl jen krapíček, ťapity ťap.

                        Slunce se zjevilo, kapičky vypilo – tralalala.

 

 

Říkadlo na procvičování hlásky Š, Č:         

Deštíček

Prší, prší, jen se leje,

Michalka se tomu směje.

Má nad hlavou deštníček,

nevadí jí deštíček.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 Rybičky vodníka Ploutvičky
Vitamíny z naší zahrádky


Motivace: pohádka O ježečku Bodlinkovi

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh - poznávání ovoce a zeleniny popis tvaru, uspořádání výstavky
 • nácvik básničky: „Vitamíny“
 • početní představy – řazení podle velikosti
 • seznámení s pojmy – více, méně ( např. čeho mám více jablíček nebo hrušek)
 • nácvik písně Koulelo se koulelo, Spadlo dolů jablíčko
 • rytmická hra: „Na ozvěnu“ – vytleskávání ovoce a zeleniny, hra „Na zahrádku“ – stavíme plot z dětí, přivoláváme děti pomocí ozvučných dřívek – „U naší zahrádky staví plot“

 

Logopedické hrátky:

 • říkadlo na procvičení hlásky Č
 • dlouhý nádech, přerušovaný výdech, dlouhý nádech, prudký výdech
 • nafoukni tváře (rty u sebe, nenadechovat se otevřenými ústy)

 

Předškoláci:

 • hledání stejného tvaru jablíčka + hrušky, nalepování
 • vyhledávání obrázků na začáteční písmeno J

 

Individuální vzdělávací nabídka:     

 • řazení do skupin /ovoce, zelenina/

 

Práce ve skupině:

 • grafomotorika: svislé čáry, horní oblouk, dolní oblouk
 • zachycení správného tvaru – ovoce x zelenina – malování prstovými barvami
 • skládání puzzle - stříhání po čáře, slepování v celek
  • procvičování jemné motoriky – namotávání vlny na vystřižené ovoce

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s overbalem, chůze, běh, výstup na žebřiny – trháme ovoce
 • pohybová hra: „Na kompot“, Na bacily a vitamíny“
  • vyjádřit pohybem třídobý takt - taneček: „Měla babka čtyři jablka“

 

Další činnosti:

 • pozorování jablíčka, jadýrek, červíků a jejich chodbiček
 • didaktická hra: „Poznej mě“ (cvičení smyslů – chuť, zrak, hmat), ochutnávka ovoce a zeleniny
 • pozorování a poznávání ovocných stromů, vycházka kolem zahrádek, zdůraznění významu ovoce pro zdraví člověka
 • dělení jablíčka na polovinu, na čtvrtinu, krájení jablíček dětským nožem, zdůraznění bezpečnosti při práci s nožem
 • rozvíjet dětská přátelství, vyjádřit své přání, hrát si kolektivně – námětové hry např. „Na obchod“
 • projektový den „Vitamíny prospěšné pro naše zdraví“ – 7. 10. 2020, moštování ovoce + beseda s panem Rozehnalem

 

 

Opakujte si s námi:  

 

Logopedické říkadlo: Kdo má chytrou hlavičku,

denně chroupá mrkvičku.

Je to zdravé na oči,

s rýmou také zatočí.

 

 

Básnička:        Vitamíny

                        Když máš málo vitamínů,

jez ovoce zeleninu.

Bacily snadno přemohou,

nemoci na tebe nemohou.

                        Citrón je kyselý, mrkev je sladká,

                        Kiwi je chlupaté, jablka hladká.

Pětkrát denně malou porci

a budou z nás zdraví borci.                                          

 

 

Písnička:   Koulelo se koulelo, červené jablíčko,

                                    Komu ty se dostaneš, má zlatá holčičko.

                                    Koulely se koulely dvě naproti sobě,

                                    Komu bych se dostala, než Jeníčku tobě.

 

 

 

Písnička:         Spadlo dolů jablíčko, hledej si je Janičko,

                        tralala, tralala, tralalalala.

                        Spadla dolů hruštička, odnesla ji Hanička,

tralala, tralala, tralalalala.

                        Spadla dolů švestka, je v ní velká pecka,

tralala, tralala, tralalalala.

 

 

 

Opakujeme taneček:  Měla babka, čtyři jablka a dědoušek jen dvě.

                                                Dej mi babko, jedno jablko, budeme mít stejně.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Domácí úkol pro děti na příští týden  - pondělí 5. 10. 2020

 

PŘINÉST OVOCE A ZELENINU, KTERÉ SKLÍZÍME NA PODZIM NA ZAHRÁDCE. UDĚLÁME SI VÝSTAVKU A BUDEME OCHUTNÁVAT.

 

STŘEDA 7.10. – ovocný den - vybrat si doma ze šatníku oblečení jako ovoce – např. tričko červené - jablíčko, žluté - hruška, modré – švestka

 

 

                                                                                                                                  Děkujeme za spolupráci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Podzim klepe na vrátka


Motivace: Pohádka – Koťátko a skřítek Podzimníček

 

Komunitní kruh:

 • vyslechnutí pohádky a rozhovor s dětmi o pohádce
 • co se nám teď líbí v přírodě / kytky, ovoce na stromech, počasí – babí léto , začíná se vybarvovat listí /
 • které barvy najdeme v přírodě na podzim ?/ žlutá, oranžová, červená, hnědá /
 • počítání kytek, procvičování počtu 1 6, předškoláci - 10
 • porovnávání počtu oříšků – více - méně
 • báseň-  Podzim
 • nácvik písničky  – Nepořádný krtek

 

Logopedické hrátky :

 • gymnastika mluvidel – procvičování hybnosti jazyka
 • recitace říkadla Spadla šiška na Františka – procvičování hlásky
 • didaktická hra – Tichá pošta

 

Práce ve skupině:

 • lepení slunečnic z krepového papíru
 • vymalovávání omalovánky skřítka Podzimníčka
 • modelování – strom, listy, jablka ze slaného těsta
 • grafomotorika –kreslení větví a dokreslování šišky

 

Předškoláci :

 • rozvoj  zrakového vnímání – najdi všechna zvířátka -  DÚ
 • kreslení  10 kuliček podle předlohy
 • opisování jména podle předlohy
 • procvičování přídavných jmen - Jaký může být strom ?

 

Pohybové činnosti:

 • motivační cviky – koťátko a jeho kamarádi
 • seznámení s hrou – Bleskovka - dvě družstva dětí soutěží v rychlém sestřelování lehkých předmětu z lavičky molit. míčky
 • cvičení s padákem ,  poh. hra - Vyměňte se
 • zdolávání překážek ve třídě a na školní zahradě

 

Další činnosti:

 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání mozaiky – pravidelně střídat barvy a tvary
 • vedeme děti k správnému používání celého příboru
 • uvaříme si spolu šípkový čaj
 • učíme se dodržovat pravidla ve třídě /nekřičet, neběhat po třídě, půjčovat si hračky, pomáhat si navzájem, /
 • učíme se spolupracovat ve skupině, samostatně si připravit pomůcky, po práci uklidit
 •  podle počasí hry v pískovišti
 •   námětová hra : Na les
 •   vycházka do okolí školky, pozorování znaků podzimu

 

 

 

 

 

 

 

 

  Opakujte si s námi:                

 

 

Říkadlo:          Spadla šiška na Františka. 

                         Počkej šiško šišatá,

                         budem péci dobré věci,

                         buchty jako ze zlata.

                         Šup do pytle,  šiško,

                         už mám prázdné bříško.Báseň :           Dovedeš to jako podzim,

                        radovat se z barviček ?

                        Půjčil si je od sluníčka

                        a posledních kytiček.

                        Rozdával je trávě stromům,

                        také šípkům na keři.

                        Ať se dobře kolem dívá,

                         kdo mi to teď nevěří.Písnička:         Nepořádný krtek

                        Bylo   ráno a byl čtvrtek. Jaký krásny den !

                        Před chalupou lezl krtek právě z díry ven.

                        Kdo tě pustil do zahrady marně jsem se ptal.

                        Obrátil se ke mně zády a ryl klidně dál.

                        Když jsem se pak vrátil zpátky, krtek už byl pryč.

                        Lajdák jeden u hromádky nechal ležet rýč.


 

 

Hrajeme hry: Na hodné dětičky

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy


Motivace:       pohádka O smutné lípě

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění příběhu a smutné lípě, představení loutky Lipánka
 • seznámení s básničkami o stromech
 • nácvik písně Stromy – zpíváme podle CD a písničky od Svěráka a Uhlíře
 • seznámení s písničkou Lesní skřítci, využití ozvučných dřívek k doprovodu písničky
 • rytmizace slov /názvy stromů/, určování počtu slabik
 • předmatematické představy – počítání stromů, třídění, řazení podle daného pravidla – algoritmus
 • určujeme polohu šišky - Kam spadla? (před, za, pod, nad, vedle, mezi, kolik ...);
 • poznávání listu, šišky, větvičky, určování velikosti, rozeznávat povrchy – hladký, drsný
 • seznámení dětí s názvy jednotlivých částí stromu – kořeny, kmen, větve, listy.
 • dějová posloupnost – „Jak roste strom“
  • řešení problémových otázek –Z čeho roste strom?, Jak se sází strom, co k tomu potřebujeme?
  • rozdělení stromů na okrasné a užitkové, co se vyrábí ze dřeva?
  • školky pro stromy – lesní školky, zahradnické školky

 

Logopedické hrátky:

 • procvičujeme hlásku L v říkadle
 • gymnastika mluvidel – špulíme pusu, široký úsměv, hodně otevřít ústa

 

Předškoláci:

 • procvičování správného úchopu tužky, prosíme rodiče o spolupráci!!
 • nácvik správného držení celého příboru, prosíme rodiče o spolupráci, jezení příborem i doma!!!

 

Individuální vzdělávací nabídka:     

 • upevňování znalosti pravé a levé ruky

 

Práce ve skupinkách:

 • frotáž listů, kmene stromů                 ranní hry, školní zahrada
 • malování stromů – křída v cukerném roztoku                      ranní hry
 • pracovní list – hledáme dvojice, početní představy do 5
 • grafomotorické cviky na tabuli         letokruhy, jednoduché smrčky          ranní hry
 • vytváření stromu ze stavebnic           vršky a dřívka /smrk, jabloň/

 

Pohybové činnosti:

 • cvičíme s dřívkem – malým skřítkem, reakce na daný signál – stoj, dřep, klek, leh
 • seznámení s pohybovou hrou „Na stromy“
 • cvičení obratnosti na překážkové dráze – využití švédské bedny

 

Další činnosti:

 • projektový den s odborníkem – úterý 22. 9., sázení stromku na školní zahradě
 • u stolečku prohlížíme knihy s danou tematikou, vzdělávání na interaktivní tabuli
  • zdobení podzimního stromečku na školní zahradě, přivítání podzimu
  • poznávání stromů v parku u MŠ, na školní zahradě, rozlišujeme stromy listnaté a jehličnaté
  • děti si vyberou strom na školní zahradě, který budou pravidelně sledovat, jak se mění v jednotlivém ročním období.

 

Opakujte si s námi:

 

 

Říkadlo:         

Nejdřív malé semínko,
povyrostlo malinko.
Rostlo, rostlo, čím dál více, 
až z něj byla borovice.

 

Básnička:  

Strom se svými kořeny
stojí pevně na zemi.

Větve se tu k nebi pnou
zakončeny korunou.

Ptáci kolem létají
s lístečky si šeptají.

Ty se krásně zelenají
ptáčkům peří natřásají.

Lidé pod ním sedají
čerstvý vzduch tu dýchají.

 

Logopedické říkadlo:  

Byla jedle vedle jedle,
 byly jedle v údolí,
bolívala kluka hlava,
ale už ho nebolí.

 

Písnička: od J. Uhlíře + Z. Svěráka

 

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.

 

Na stejné zemi co my
bydlí tu s námi stromy,
mlčí a hledí si svého
listíčka zeleného.

 

Topoly, topoly, topůlky,
zatím jste vyrostli do půlky,
až budete jako svíce,
bude nám o pár let více.

 

 

Pohybová hra: Jak roste strom

Děti stojí v kruhu. Začneme tím, že si vybereme lesního ptáka, např. datla.

 

„Pověz mi, datlíku, ptáčku maličký, jak roste smrk.“ Děti si dřepnou, pomalu vstávají, ruce mají připaženy, dlaně nasměrují kolmo k tělu. A odpovídají. „Hrk, hrk, hrk, roste smrk, hrk, hrk hrk, roste smrk – tak roste smrk.“

 

Jak roste jedle – ruce směřují mírně od těla: „Takhle vedle roste jedle, takhle vedle roste jedle, tak roste jedlička.“

 

„Pověz mi, datlíku, více, jak nám roste borovice.“ Děti se zařadí těsně za sebe a znázorní patra borovice v různých výškách. „Trochu více, trochu více, roste černá borovice, trochu více, trochu více roste v lese borovice.“

 

Jak roste dub – čtveřice dětí si k sobě dřepne a pomalu začnou vstávat – ruce vzpaží a znázorňují velikou, košatou korunu. „Dupy, dup, roste dub, dupy,

dup, roste dub, tak roste dub.“


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domky, domy, domečky


Motivace:                   Pohádka o zatoulaném koťátku.

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky, rozbor pohádky, řešíme problémové otázky, kde mohou všude bydlet

   kamarádi kocourka, jaké to tam mají, kde bydlím já, co se mi doma nejvíce líbí

 • vytleskávání nových slov - stáj, chlívek, kurník, holubník, salaš
 • seznámení s básničkou - Domy
 • nácvik písničky Kotě a sluníčko
 • třídění domečků podle vzhledu /výšky, počtu oken, tvaru střechy, /
 • procvičujeme znalost tvarů – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník
 • didaktická hra – Myslím si zvíře – jednoduchý popis
 • používání řadových číslovek

 

Logopedické hrátky:

 • dechové cvičení – nádech, dlouhý výdech
 • napodobování zvuků zvířat – did. hra – Čaruji, čaruji ještě dnes
 • učíme se logopedické říkadlo Kohout

 

Práce ve skupině:

 • malování domečku temperovými barvami
 • domek pro zvířátko – střihání proužků papíru, lepení
 • pracovní list – Kde bydlí ?
 • stavění domečků z různých stavebnic

 

Předškoláci :

 • hledání cesty koťátka domů
 • počítání hříbečků 1 – 6, určování – o jeden více, o dva méně

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s molitanovými míčky
 • chůze a běh mezi překážkami
 • prstová cvičení
 • procvičování pravé a levé strany
 • házení a chytání míče ve dvojici
 • pohybové hry : Na barevné domečky, Na Ludvíka, Na kočku a myšky

 

Další činnosti:

 • stavíme domečky pro drobné živočichy – využití klacíků, kamínků
 • vycházky do přírody – hledáme domečky zvířátek
 • vycházka k domečku, kde bydlí náš kamarád ze školky
 • práce s encyklopedií – vyhledáváme zvířátka z pohádky a jejich domečky
 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 • skládání jednoduchého puzzle

 

 

 

 

Opakujte si s námi:              

 

.

 

Logopedické říkadlo: Kohout křičí kykyryký,

                                      koukejte už vstávat všichni.

                                      Už je krásny den,

                                      pojďte taky ven.

 

Básnička  :                    První domek stojí tady,

druhý támhle u zahrady.

Třetí, čtvrtý u rybníka,

Pátý, šestý u lesíka.

Tady jich je nejvíce,

Skoro celá vesnice.

 

 

Šnečkové pravidlo:    Pozor děti na úraz,

                                               ve třídě je hodně nás,

                                               proto nožky neběhají,

                                               pomalu zde chodívají.

 

Písnička :                           Hrálo si koťátko na trávničku,

                                      sahalo pacičkou po sluníčku.

                                      Sluníčko upletlo zlatý pásek,

                                      chytilo koťátko za ocásek.

                                      Teď už tě nepustím, ty můj smíšku,

                                      zlato ti nasypu do kožíšku.

                                      Že už mě nepustíš moje tlapky,

                                      Podívej, skrývají ostré drápky.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                       Kočičí kamarádi Matyášek a Mourek


Motivace:                  pohádka „Jak se Mourek ztratil v lese“

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – vyprávění o svých kamarádech, kdo může být našim kamarádem, poučení z pohádky
 • popis obrázku „LES“, tvoření jednoduchých vět, vyprávění dětí na téma „Houbaření v lese“, řešíme problémové otázky – proč se některé houby nesbírají, chování v lese, pozor na nebezpečí
 • nácvik básně „Muchomůrka“
 • seznámení s písničkou „Sedí hříbek“, hra „Na ozvěnu“, rytmizace slov
 • sbíráme houby do košíku - určování počtu, třídění podle druhu a velikosti

 

Předškoláci:

 • rozkládáme slova na slabiky, učíme se počítat slabiky ve slově
 • vyhledáváme stejná písmena podle daného vzoru
 • stolní hra „Na houbách“
 • zkoušíme určovat začáteční písmeno ve slově

 

Práce ve skupině:

 • muchomůrka , hříbek v lese – trhání papíru, nalepování
 • cesta lesem – děti staví lesní cestu, umisťují stromy a houby podle daného plánku
 • hledání a skládání půlených houbiček, stříhání a lepení
 • skládání ze stavebnic – houby, správné zachycení tvaru
 • grafomotorika – horní obloučky, opisování písmen

 

Logopedické hrátky:

 • procvičování hlásky Š – logopedické říkadlo, učíme se špulit pusu, udělat z jazyka korýtko
 • poznáváme první hlásku M jako muchomůrka, co může být v lese a začíná stejně?

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s motivací lesa – poskoky, lezení, plazení, chůze, běh, hod na cíl
  • PH „Na houbičky“
  • PH „Na stromy“ /kořen – stoj rozkročný, kmen – najít si kamaráda a chytit se s ním za ruku, koruna –  vytvořit kruh ze všech dětí

 

Další činnosti:

 • činnosti na interaktivní tabulí – tematický blok LES
 • vyhledávání obrázků v knihách, encyklopediích
 • vést děti k pečlivému úklidu hraček na svá místa
 • poslech pohádek před spaním - čtení na pokračování z knihy „Povídání o pejskovi a kočičce“
 • houbové pexeso – naučit se hrát čestně, domluvit se na pravidlech
 • omalovánky – vykreslování podle skutečnosti
  • společné hry na školní zahradě - v pískovišti, houpání na houpadlech, jízda na skluzavce - připomenutí bezpečnosti
  • utváření u dětí kladného vztahu k živé i neživé přírodě – vycházky

 

 

 

 Opakujte si s námi            

 

Báseň:


Červená se muchomůrka, že má bílé tečky,

na kloboučku jich má hodně, spočítej je všecky.

Jedna tečka, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá,

muchomůrka rozhlíží se, kudy vede cesta.

 

Logopedické říkadlo, procvičujeme hlásku Š:

 

Spadla šiška na Františka, počkej, šiško šišatá.
Budem péci dobré věci, buchty jako ze zlata.
Šup do pytle šiško, už mám prázdné bříško.

 

Písnička:         Hříbek / na nápěv „Kočka leze dírou“/

 

                        Sedí hříbek v lese na mechu, na mechu,

                        chtěl by běhat dělat neplechu,

                        chtěl by běhat dělat neplechu.

 

                        Říká já přec běhat nemohu, nemohu,

                        mech mě drží pevně za nohu,

                        mech mě drží pevně za nohu.

 

                        Až poběží ježek po lese, po lese,

                        poprosím ho, ať mě odnese,

                        poprosím ho, ať mě odnese.

 

Taneček mazurka:       na nápěv Já do lesa nepojedu

 

Prosil hříbek muchomůrku, ať si s ním prý zatančí,

že ji vezme na mazurku při písničce skřivánčí.

 

 

Individuální vzdělávací nabídka:      domácí zvířata a jejich mláďata /kočka, pes/

                                                               upevňování pravé a levé strany

------------------------------------------------------------------------------------------------


 Zase spolu u Koťátek


Motivace: Pohádka "Jak koťátko zapomnělo mňoukat"

Komunitní kruh:

přivítání s kamarády, náš rituál, představujeme se

rozhovor o tom, kde byly děti na prázdninách, co dělaly

připomenutí pravidel u Koťátek, jak se k sobě budeme chovat, jak budeme řešit problémy

připomenutí hygienických pravidel - pečlivé umývání rukou, nebudeme se objímat, při zakašlání nebo kýchnutí si přikryjeme ústa

seznámenís básničkou o pravidlech

nácvik básničky Školka

učíme se vyjadřovat své emoce

opakování písničky Byl jednou jeden domeček z minulého roku

 

Logopedické hrátky:

gymnastika mluvidel - procvičujeme hybnost jazyka

dechové cvičení - učíme se ovládat dech, nádech, výdech nosem, pomalý výdech

 

Práce ve skupině:

omalovánka koťátko - vykreslování podle skutečnosti, nepřetahovat

kreslení postavy - ověření kreslířských dovedností

výzdoba kočky - kreslení vodorovných čar a koleček

kočičí mandala

 

Pohybové dovednosti:

procvičování chůze  a běhu podel bubínku

kočičí rozcvička - -motivační cvičení

opakování PH na přání dětí

 

Další činnosti:

seznámení dětí s novými hračkami a pravidly při hrách s nimi

seznámení dětí s novými rituály - přivítat se, pověsit značku, rozloučit se sundat značku

pravidelně splachovat WC

chůze ve dvojicích na vycházce, zdravení občanů, zastavit se i hlavní silnice

skládání oblečení do přihrádek, udržování pořádku ve svých věcech

čtení na pokračování před spaním - kniha Povídání o pejskovi a kočičce

 

Opakujte si:

Básnička:

Školní rok nám začíná,

víme, co to znamená.

Do školky dnes půjdeme,

moc rádi tam budeme.

Děti školka zajímá,

naše třída jméno má.

Koťátka se jmenuje,

v ní si každý pohraje.

 

Písnička:

Byl jednou jeden domeček

a u domečku dvoreček

a ve dvorečku přes vrátka

jsou vidět různá zvířátka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
1-10