Zobrazují se informace pro školní rok:  

Opakujte si s námi


Dračí toulání


 

Motivace:       pohádka Krtek a drak

 

Komunitní kruh:

 • převyprávění pohádky, řešíme problémové otázky – např. Co viděl drak z oblohy, co se může stát doopravdy a co jen v pohádkách
  • povídání o podzimu – co se sklízí na poli, které plody padají ze stromů – kaštany, co dozrává na keři šípky, co roste v lese atd.
   • co to znamená, když se řekne „Lítáš jako drak“
   • početní představy 1 – 4, počítání dračích ocásků, mašliček
   • nácvik písničky „Podzim“, , vyjádření písně pohybem, rytmická hra „Na ozvěnu“, rytmizace a stupňování slov – vítr – větřík – větříček, mrak – mráček
    • seznámení s dalším geometrickým tvarem – trojúhelník – básnička s pohybem
    • procvičení prostorové orientace - Kde je dráček? Užívání pojmů pod, nad, vedle, za.

Logopedické hrátky:

 • upevnění hlásky L, otevřená ústa, zíváme, strkáme jazyk za zuby na horní patro
 • říkadlo na procvičení hlásky R – Moudrý drak
 • sluchové cvičení – napodobování zvuku větrů, dechové cvičení – foukáme do dráčka z papíru

 

Práce ve skupině:

 • malování draka podle vlastní fantazie, voskovky a vodové barvy
 • navlékání korálků – dračí ocásky
 • procvičování techniky stříhání, správný úchop nůžek – stříháme dračí ocásky
 • grafomotorika – krátké šikmé, svislé a vodorovné čáry – bodlinky pro ježka
 • práce s papírem – skládání puzzle draka z trojúhelníků

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení se stužkou /dračí ocásek/
 • cvičení na překážkové dráze – lezení po zvýšené ploše, seskok z vyšší roviny, kotoul vpřed
 • pohybová hra „Na draky“, „Na vítr“

 

Další činnosti:

 • didaktická hra „Co zmizelo?, procvičování zrakového vnímání
 • porovnávání velikosti stromů na vycházce, školní zahradě
 • všímání si změn v počasí, procvičování barev – příroda kolem nás, podzimní barvy
 • na vycházkách pozorujeme počasí v dané chvíli , sledujeme pohyb mraků, jejich tvar a barvu, říkáme si, co nám připomínají, čemu jsou podobné, podle možnosti pozorujeme kapky deště, vítr a jeho pohyb, popřípadě pohyb předmětů za větrného počasí (listí, papírky, klobouky, míč…)
 • učíme děti odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout, hovoříme s dětmi o možných nebezpečích, jak se zachováme v případě takového nebezpečí – zavoláme co nejrychleji dospělou osobu.

 

 

  Opakujte si s námi:         

 

 

Básnička:        Máme draka na provázku,

                        Mašličky má na ocásku.

                        Když to vítr dovolí,

                        Pustíme ho na poli.

                        Sluníčko mu zamávalo,

                        Chvilku si s ním povídalo,

                        Obletěli celou zem,

                        Teď zas musí zpátky sem.

 

Logopedické říkadlo:

Draku, moudrý draku, vyletíš do mraků?  Draku, moudrý draku, poleť dolů z mraků.

 

Básnička:             Trojúhelník

                        Trojúhelník, nezbedník,

                        celkem dobrý kouzelník.

                        Mění se nám stále více,

                        na draky a na čepice.

                        Má tři rohy rohaté,

                        všechny ostré, špičaté.

 

Písnička:       

Podzim

Stalo se to tuhle neděli,

Při obědě - když jsme seděli,

v hnědém saku sklouzl tiše z mraku,

na okno nám lehce zaťukal.

Já se prosím podzim jmenuju,

s podzimními mraky cestuju,

ťuky, ťuky, vidím tu dva kluky,

jestlipak si se mnou chtějí hrát?

Kde zastavím, trochu čaruju,

trochu kouzlím, trochu maluju,

mám tu pro ně papírové koně,

draky taky - ty já dělám rád


-------------------------------------------------------------------Jak se stal zajíc zahradníkem
S krtečkem na hody


Motivace: pohádka Jak myška pekla koláče

 

Komunitní kruh:

 • rozhovor s dětmi o tom, na co se v Tovačově děti těší, jak se připravujeme na hody, jaké jídlo a sladkost máme nejraději
 • třídění domečků podle velikosti, barvy
 • porovnávání domečků - kde je více x méně, skládání půlených domečků
 • opakování básniček z minulého týdne – Domeček, Střecha, Počítání domečků
 • opakování písničky Jedna dvě, Honza jde, Pekla vdolky, poslech písně zpívané učitelkou – Tovačov, Tovačov

 

Práce ve skupině:

 • skládání a lepení jednoduchého puzzle
 • kolektivní práce dětí – naše město Tovačov
 • kreslení domečku křídou
 • omalovánka houpací koník na kolotoči
 • modelování - cukroví na hody
 • grafomotorika – krouživý pohyb v ohraničeném prostoru, pečeme vdolky na hody

 

Pohybové činnosti:

 • motivační cviky – krteček a jeho kamarádi
 • seznámení s hrou – Na knedlíky, Na hodné dětičky
 • cvičení s padákem, využití říkadla kolotoč
 • zdolávání překážek ve třídě a na školní zahradě

 

Další činnosti:

 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 •  vedeme děti k pečlivosti při uklízení hraček na svá místa
 • učíme se dodržovat pravidla ve třídě, nové pravidlo -
 • učíme se spolupracovat ve skupině
 •  podle počasí hry v pískovišti - vaříme a pečeme.
 •   námětová hra „Na kuchařky“ – pečeme na hody, uklízíme, nakupujeme potraviny, vaříme.
 •   vycházka do okolí školky, pozorování příprav na tovačovské hody.

 

 

 

Opakujte si s námi:                   

 

 

Říkadlo:        


Kolotoč

Hola, děti, hola,
roztočíme kola.
Toč se, toč se, kolotoči,
ať se děti rychle točí.
A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč.

 

Opakujeme písničky:

 

Jedna dvě, Honza jde,

nese pytel mouky.

Máma se raduje,

že bude péct vdolky.

 

Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem,

Házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem.

Jez Honzíčku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný,¨

budou-li ti ještě chutnat, jsou tam ještě takový.

 

 

 

Hrajeme hry: Na hodné dětičky


Hledám, hledám dětičky,

hodné chlapce, holčičky.

Může to být chlapeček,

jmenuje se…

 


Na knedlíky

                                  

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.

Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne.

------------------------------------------------------------Kde bydlí krteček a jeho kamarádi


 

 

Motivace:                   pohádka „Jak krteček pomáhal postavit zajíčkovi nový domeček“

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky, rozbor pohádky, řešíme problémové otázky, kde mohou všude bydlet kamarádi krtečka, jaké to tam mají, kde bydlím já, co se mi doma nejvíce líbí
 • seznámení s básničkou „Stavíme si domeček“
 • nácvik písničky – Domeček
 • třídění domečků podle velikosti, barvy
 • procvičujeme znalost kruhu, najdi co je kulaté?

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel – cvičíme podle opičky
 • učíme se správně vyslovovat hlásku M
 • učíme se logopedické říkadla, procvičujeme hlásku M
 • dechové cvičení – foukáme do dlaně, listu papíru, peříčka

 

Práce ve skupině:

 • kolektivní práce dětí a pí učitelky - malujeme domečky pro zvířátka, dolepení zvířátek do domečků
 • domek pro krtečka – stříháme a nalepujeme do požadovaného tvaru – „kopeček“
 • pracovní list najdi stejný domeček
 • učíme se nakreslit domeček kresba tužkou, sleduji správné držení tužky ve špetce
 • stříháme, skládáme a lepíme domečky z barevného papíru

 

Pohybové činnosti:

 • PH Na domečky, Zachraň se u kroužku, kolečka, Kdo se schoval pod padák?
 • motivační cvičení podle říkadel – domeček, krteček
 • cvičení s padákem
 • procvičování jemné motoriky – postupně spojujeme jednotlivé prsty s palcem
 • cvičíme na překážkové  „opičí dráze“ – zdůraznění bezpečnosti

 

Další činnosti:

 • stavíme domeček pro zajíčka – polystyrén, klacíky, větvičky, lepenka
 • vycházky do přírody – hledáme domečky zvířátek
 • vycházka k domečku, kde bydlí náš kamarád ze školky
 • práce s encyklopedií – vyhledáváme zvířátka z pohádky a jejich domečky
 • skládání půlených obrázků – domky
 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 • skládání jednoduchého puzzle
 • upevňujeme zdravení po příchodu do školky a odchodu domů
 • pohádka ve školce – Červená Karkulka

 

 

 

Opakujte si s námi:            

 

Rozpočítadlo:         

  

Kruh je slunce, talíř, tečka,

 had stočený do kolečka.

Kruh je volant, koláč, míč,

kdopak půjde z kola pryč.


 

Logopedická říkadla:

 

Zamračený zajíček,

vzal si mrkve kousíček.

A když mrkev ochutnal,

nemračil se, ale smál.

 

Malá myška, kde se vzala,

do mlejnice přihopkala.

Vzala trochu bílé mouky,

že upeče s mákem vdolky.


 

Básnička s pohybem:


Já dám cihlu na cihličku,

Postavím dům za chviličku.

A když venku bude zima,

V domečku mi bude prima.

 

Jeden domek stojí tady,

druhý támhle u zahrady.

Třetí, čtvrtý u rybníka,

Pátý, šestý u lesíka.

Tady jich je nejvíce,

Skoro celá vesnice.

 

Střecha to je klobouk domu,                      

ještě komín patří k tomu,

protože dům bez střechy,

mohl by dělat neplechy.


 

Šnečkové pravidlo:   

Pozor děti na úraz,

 ve třídě je hodně nás,

proto nožky neběhají,

 pomalu zde chodívají.


 

Písnička:      

 

 Stojí, stojí, domeček,                       Stojí, stojí, domeček

 má mechový dvoreček.                   má mechový dvoreček.

 Kdo v něm bydlí nevíme,                 Se zajíčkem tu bydlíme,        

jak to asi zjistíme?                             kožíšek mu hladíme.

a začíná pohádka.                              končí naše pohádka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 U nás, u koťátek


Motivace:                   Pohádka o smutném krtečkovi

 

Komunitní kruh:

 • přivítání s říkadlem, pohlazení, přivítání kamaráda vedle sebe
 • opakování jmen a příjmení kamarádů – didaktická hra „Krtek volá kamarády“
 • nácvik říkadla Vrabec“
 • zopakování značek – svoji i kamarádů, did. Hra „Na pošťáka“
 • seznámení s prostory MŠ a připomenutí k čemu slouží a jak se tam máme chovat
 • opakování veršovaných pravidel chování, nácvik nového pravidla – „Talířkové pravidlo“
 • připomenutí pravidel u Koťátek, jak se k sobě budeme chovat, jak budeme řešit problémy
 • poznáváme kulatý tvar - -co je kulaté, vyhledávání kulatých předmětů

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel – napodobujeme zvířátka – did. Hra „Čaruji, čaruji ještě dnes“
 • dechová cvičení  - hrajeme si na větřík, vítr, vichřici

 

Práce ve skupině:

 • lepení krtka z barevného papíru
 • vymalování míčků temperovými barvami
 • pracovní list – najdi všechny koťata a vymaluj je
 • grafomotorika – kruhy na vodě

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s molitanovými míčky
 •  cvičení s krtkem
 • procvičování chůze a běhu s vyhýbáním
 • motivační cvičení na známe říkadla
 • opakování PH Na domečky, Zachraňte se, Krtku vstávej
 • seznámení s hrou Na kolečko
 • hry s míči – házení, chytání míče ve dvojicích

 

Další činnosti:

 • procvičování jemné motoriky – hry s drobnými stavebnicemi
 • učíme se používat toaletní papír a pravidelně po použití WC splachovat
 • procvičujeme na vycházce chůzi ve dvojicích, nepouštět se, neodbíhat
 • procvičujeme sebeobsluhu při převlékání

-skládáme oblečení do přihrádek

- na židličky před spaním,

- učíme se převracet oblečení,

- oblékat mikinu

- zapínat zip

 

 

 

 

 

 Opakujte si s námi:             

 

 

 

Říkadlo:

Letí, vrabec, letí,

ptá se našich dětí.

Děti, děti, kdo tu je,

jakpak se on jmenuje?

 

 

Talířkové pravidlo:

Ke stolu si sedneme, už se ani nehneme.

Ruce na kolena dáme, na sebe se usmíváme.

Záda pěkně narovnáme, na kolena ruce dáme.

A počkáme chviličku, na dobrou polívečku.

 

 

Pohybová hra:

Půjdem s krtkem dokola,

pozor koho zavolá.

Málo nás, málo nás,

pojď Aničko mezi nás. /jména dětí obměňujeme/

 

Půjdem s krtkem dokola,

pozor koho zavolá.

Hodně nás, hodně nás,

jdi Aničko pryč od nás. /jména dětí obměňujeme/

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 Máme nové kamarády


Motivace:                   Pohádka „Jak krtek ke kalhotkám přišel“

 

Komunitní kruh:

 • přivítání s kamarády, náš koťátkový rituál, představujeme se krtečkovi
 • rozhovor o tom, kde děti strávily prázdniny a co tam dělaly
 • seznámení dětí s pravidly u Koťátek, jak se k sobě budeme chovat, jak budeme řešit problémy
 • seznámení s básničkami o pravidlech – procvičujeme během celého dne
 • nácvik písničky: Náš kamarád krteček, Uklízecí písnička
 • učíme se vyjadřovat své emoce, kdy jsme veselí, smutní, co se mi líbí, nelíbí, co se mi daří, nedaří

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel - procvičujeme hybnost jazyka
 • dechové cvičení  - učíme se ovládat dech, nádech nosem, pomalý výdech

 

Práce ve skupině:

 • omalovánka Krteček – vykreslování podle skutečnosti, snažíme se nepřetahovat
 • kreslení postavy – kamarádi pro krtečka
 • kalhoty pro krtečka – malování barvou
 • pracovní list – bublifuk, kreslení malých kroužků tužkou

 

Pohybové činnosti:

 • procvičování chůze a běhu podle rytmu bubínku
 • krtečkova rozcvička – opakování motivačních cvičení z loňského roku
 • opakování PH na přání dětí
 • taneční hra – „Ty a já, my jsme dva“
 • cvičení s Míšou Růžičkovou – Krteček

 

Další činnosti:

 • seznámení dětí s novými koutky a pravidly v nich
 • seznámení dětí s novými rituály – přivítat se, pověsit značku, rozloučit se, sundat značku
 • pravidelně po použití WC splachovat
 • chůze ve dvojicích na vycházce - zdravení občanů, zastavit u hlavní silnice
 • skládání oblečení do přihrádek, udržování pořádku ve svých věcech
 • čtení na pokračování před spaním – Krtečkovi příběhy

 

 

 

 

Opakujte si s námi:

             

 

 

 

 

Říkadlo:          Krtkovi je dneska smutno,

                        nemá žádný klid.

                        Ve školce má kamarády,

                        pojď ho Klárko pohladit.                  (jména dětí obměňujeme)

 

 

Básnička:        Naše pravidla ve třídě Koťátek

 

 Srdíčkové pravidlo                                        Hračkové pravidlo

Ve třídě se máme rádi                                   Když si hračky roztahám,

a jsme velcí kamarádi.                                  na místo je vždycky dám.

Hračky si vždy půjčujeme,                             Hračky se pak usmívají,

se všemi se zasmějeme.                                když pořádek kolem mají.

 

 

Písnička pro krtečka:

Na zahrádce mezi stromy vyrostl nám kopeček,

z něj hlavičku vystrkuje náš kamarád krteček.

Krtečku, ty neposedo, pojď si s námi chvíli hrát,

my tě máme všichni rádi, jsi náš dobrý kamarád.

 

 

Písnička při uklízení:

Uklízíme, uklízíme, hračky pěkně do polic,

 na stole a na koberci nezbude už vůbec nic.

 Potom ještě zastrčíme ke stolečku židličky,

 Můžete si zatleskati, jsme šikovné dětičky.

 

 

Taneček:                     Ty a já

                                  Ty a já, my jsme dva,

                                   my jsme dobří kamarádi,

                                   protože se máme rádi.

                                   Ty a já, my jsme dva,

                                   zatočme se dokola.

---------------------------------------------------------------------------------------------
1-6