Zobrazují se informace pro školní rok:  

Opakujte si s námi


Plujeme na ostrov zvaný prázdniny


                      1. Příprava na plavbu.

                       2. Plujeme na ostrov plný dětí.

                       3. Vylodění na ostrově.

                       4. Námořnická show na školní zahradě s táborákem.

                       5. Hurá, dopluli jsme na prázdninový ostrov.

 

 

 

Tento měsíční projekt je zaměřen na:           přiblížení života námořníků, pirátů a cestovatelů, získávání      poznatků o moři a životu v něm.

 

Řízené a spontánní činnosti se navzájem prolínají, projekt nechává prostor pro vlastní nápady dětí a podporuje spolupráci dětí v kolektivu.

 

 

 

DĚTI SI MOHOU PŘINÉST NÁMOŘNICKÉ OBLEČENÍ

 

Hlavní činnosti: ranní hry, pohybové činnosti, výchovné činnosti     

 

Motivace:       písničkou „O moři“

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – vyprávění o prázdninách, dovolené, cestování na lodi, využití zážitků dětí od moře, co v moři viděly, bezpečnost při koupání, kdo jsou to námořníci, piráti, mořské víly, jak se oblékají, kde žijí, žijí doopravdy nebo jen v pohádkách?
 • popis obrázků – rozdíly – parník, plachetnice, motorový člun, vor, výletní loď, pirátská loď, aj.
 • početní představy do 4, počítání úlovku z moře /ryby, medúzy, krabi, aj./
 • třídění živočichů na ostrovy, pojmenování ostrovů, které obeplouvají pirátské lodě
 • seznámení s písničkou na prázdniny „Pirátská“, písničky „Tři citrónky“
 • obeplouváme celý svět, zastavíme se v džungli, na poušti, u indiánů, za polárním kruhem, vyprávění o tom, koho tam potkáme, jaká zde žijí zvířata, lidi, děti

 

 

 

Skupinové činnosti:

 • grafomotorika – vlny v moři
 • omalovánky – parník, moře, mořští živočichové, malá mořská víla Ariel
 • výroba námořnické čepice s pomocí pí uč., malování, lepení kotvy
 • malování ,stříhání, lepení – chobotnice z moře
 • malování lodiček
 • nalepování lodiček, skládání z částí - puzzle
 • výroba vlajky na stožár lodě
 • výroba dalekohledu z ruliček
 • kolektivní práce dětí – moře, ostrov, mořská panna, exotické ryby – stříhání, malování, koláže atd.
 • výroba chobotnice z barevného papíru
 • výroba ryby z kornoutu
 • malování moře
 • kreslení sebe jako námořníka
 • výroba dárečků pro tatínky

 

 

 

 

Logopedické hrátky:

 • seznámení s říkadlem Žralok, procvičení hlásky Ž
 • dechová cvičení „dobrý vítr do plachet“, nádech nosem, výdech ústy
 • foukání brčkem do papírové lodičky
 • nácvik hlásky R, fixace ve zvucích:

parník pluje potichu, nahlas – tdtdtdtdtdtdt

parník pluje pomalu, rychle – ddddddddd

kormidlo vrže          vdzy, vdzy, /náhradní skupina hlásek při vyvozování R/

 

 

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení „námořníků“ – chůze, běh, poskoky, lezení, přetahování s lanem, cvičení s padákem, prolézání strachovým, pirátská bitva – papírové koule
 • cvičení na školní zahradě
 • využití padáku při cvičení
 • pohybová improvizace – tanec mořských panen
 • PH „Na ostrovy“, „Na medúzy“, „Na žraloka“
 • hod na daný cíl – trefujeme piráta
 • chytání kuličky do kornoutu

 

Další činnosti:

 • cvičení jemné motoriky – chytání rybiček na magnety
 • lovíme ryby se zavázanýma očima v malém brouzdališti
 • pozorování dalekohledem a hra se slovy – „Když jsme se plavili na moři, viděl jsem….“
 • hledání a lovení lastur s perlami v „moři“, kdo najde nejvíce, kdo je umí otevřít?
 • námětová hra „Na námořníky“ - postavení lodě - společná činnost dětí a pí učitelky, pojmenování lodě
 • četba na pokračování – Malá mořská víla
 • stavění ze stavebnic – dalekohled, stožár lodě, loď malá, velká
 • DVD Hledá se Nemo, Malí piráti, Malá mořská víla Ariel
 • sférické kino v MŠ – sledujeme film „Začarovaný korálový útes“ – hlavní hrdinové příběhu, piloun Jake a rybička Mrňous, musí zjistit, jak začarovaný korálový útes zachránit.
 • spolupráce s rodiči – Den otců – plnění úkolů na školní zahradě, táborák
 • práce s knihou – vyhledávání informacích o lodích a moři, o pirátech, námořnících
 • výlet do ZOO ve Vyškově, pozorování rybiček
 • využití školní zahrady ke hrám na pískovišti, průlezkách, podle počasí – čvachtání v brouzdališti, pouštění lodiček
 • pokus – sypání soli do vody, ochutnávka jak chutná voda z moře?
 • pokus – proč se loď nepotopí, pouštíme si dřevěnou lodičku
 • kognitivní činnosti – Co bych si vzal na cestu po moři? – jen jedna věc
 • hledání pokladu na ostrově – velká bojová hra

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL PRO TATÍNKY A DĚTI

 

PŘINÉST VYROBENOU LODIČKU

A

NÁMOŘNICKOU VLAJKU RODINNÉHO TÝMU

/DÍTĚ + OTEC/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Opakujte si s námi:                                          

 

Básnička:                   Má veliká kukadla

                                 a pod nimi chapadla.

 

                                   Vlní se jak tanečnice,

                                   Kdopak je to? Chobotnice

 

 

Logopedické říkadlo: Žravý žralok, to je žrout, umí v moři rychle plout.  

 

                               Žere maso, žere ryby, bojí se ho všichni lidi.

 

Básnička:                   Námořníci

                                   Námořníci v pruhovaném tričku, nastupují ráno na rozcvičku.

                                   Zvednou kotvy, napnou plachty vzhůru, vydají se na zámořskou túru.

                                   Námořníci musejí mít páru, aby mohli šplhat po stožáru.

                                   Možná by mě mezi sebe vzali – podívejte, jaké já mám svaly!

 

Písnička          Tři citrónky:

                        V jedné mořské pustině, ztroskotal parník v hlubině,

jenom tři malé citrónky zůstaly na hladině.

 

Rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču, rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču,

rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba čuču, zůstaly na hladině.

 

                        Jeden z nich povídá přátelé, netvařte se tak kysele,                        

                        vždyť je to přece veselé, že nám patří moře celé.                           

 

A tak pluly dál a dál, jeden jim přitom na kytaru hrál
a tak tři malé citronky připlavaly na ostrov korálový.

Tam žila jedna babizna, byla to mořská krutizna,
jak zahlédla citronky, zařvala "hurá, bonbonky!"

Citronky se nedaly a do písku se schovaly,
vyrostl z nich strom malý a pod ním děti zpívaly.

 

 

 

Písnička:         Námořnická     

 

                        Znáte děti želvičky, mají malé hlavičky,

                        plavou si po moři, občas se i vynoří.

                        Johoho, johoho, námořníci zpívají,

                        johoho, johoho, strach z ničeho nemají.

 

                        Znáte děti rybičky, mají malé ploutvičky,

                        plavou si po moři, občas se i vynoří.

                        Johoho, johoho, námořníci zpívají,

                        johoho, johoho, strach z ničeho nemají.

 

                        Znáte děti škebličky, jsou to perel domečky,

                        Jsou někde v hlubinách na pěnivých peřinách.

                        Johoho, johoho, námořníci zpívají,

                        johoho, johoho, strach z ničeho nemají.

 

 

 

 

 

A ještě jedna pirátská písnička:         PIRÁT /nápěv Pec nám spadla/

 

                                                                       Pirát s loďkou bloudí mořem,

                                                                       kampak asi dopluje?

                                                                       Hledá ostrov, na něm poklad,

                                                                       kdepak asi truhla je?

 

                                                                       Zlato, stříbro co se třpytí,

                                                                       na něm drahé kamení.

                                                                       Pirát jásá, poklad našel

                                                                       a rumem to oslaví.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Čarování housenky Terky


 

Motivace: pohádka: Jak se housenka začarovala

 

Komunitní kruh:

 • seznámení dětí s vývojem motýlka, poznat hmyz, jeho způsob života, chránit ho v přírodě, pohádkový příběh housenky Terky, posílání klubíčka vlny – zakuklení housenky Terky
 • seznámení dětí s básničkou Housenka, Motýl
 • porovnávání velikostí, třídíme motýli podle barvy, tvaru křídel atd.
 • skládání PET vršků – barevný motýl
 • nácvik písně „Čáry, máry“, vyprávění o čem písnička je, spojení s pohybem

 

Skupinové činnosti:

 • omalovánka housenky – využíváme více barev, učíme se správně držet tužku ve špetce
 • pracovní list – cestička motýlka ke kytičce, procvičujeme barvy a hledáme správnou cestu
 • kuklení – motání vlny na připravenou housenku, procvičování jemné motoriky
 • nalepování krepového papíru – motýl, list pro housenku
 • otisky kouzelných barviček – barevný motýl
 • cvičení jemné motoriky - modelování housenky z malých kuliček

 

Logopedické hrátky:

 • jazyková cvičení - bzučení včeliček, rytmizace podle obrázků, využití ozvučných dřívek
 • nádech nosem – voníme ke kytičce, dlouhý výdech

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s hudbou, s padákem na školní zahradě, procvičování zručnosti a obratnosti při cvičení na housenkové dráze – přelézání, podlézání natažené sítě
 • PH „Na motýlky“ / housenka, kukla, motýl/

 

Další činnosti:

 • námětová hra „Na motýlky“
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • hry zaměřené na posilování vůle, vytrvalosti, sebeovládání, zaměřit se na chování dětí mezi sebou
 • využívání obrazového materiálu, encyklopedií – vyhledávání různých živočichů, pojmenování
 • chránit přírodu v okolí, živé tvory, rostliny
 • pozorovat lupou přírodu kolem nás  - vycházky, zahrada

 

  Opakujte si:             

 

Básnička:   Housenka se zakuklila,
do vláken se zabalila.
Překvapení pro děti,
z kukly motýl vyletí!

 

Poletuje motýl tiše, (chůze po prostoru na špičkách, ruce jako křídla)

křidýlka má jako z plyše. ( -||- )

Dosedne na kytičku, (dosednout do dřepu)

odpočívá chviličku, (odpočívat ve dřepu)

pak poletí zase dál, (běh po prostoru, ruce jako křídla)

jako by se dětí bál. ( -||- )

 

Letí motýl v širý svět,
chtěl by spatřit krásný květ.
Květ pak stvolem lehce kývá,
návštěvníků mnoho mívá.
Večer volá: "Motýlku, máš ustlanou postýlku?"

 

Písnička:         Čáry, máry v dutém stromě,

housenka tam čaruje,

                        až vykouzlí krásné dílo,

komu z nás ho daruje.

                        Čáry, máry v tichém koutku,

čaruje tam dlouhou nit,

                        postýlku z ní uplétá si

v kuklu se chce proměnit.

                        Čarovala až do jara,

                        až jí praskla postýlka,

housenka se proměnila

v překrásného motýlka.

-------------------------------------------------------------------------Naše maminka má svátek


Motivace: pohádka O zlobivém Martínkovi

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění o rodině, kdo patří do rodiny, popis obrázků
 • prohlubujeme pocit sounáležitosti k rodině – jak doma pomáháme, z čeho má maminka radost, čím ji radost neudělám
 • čím bych udělal, udělala mamince největší radost k svátku – diskuse s dětmi
 • opakování pásma na vystoupení ke Dni matek
 • obohacovat slovní zásobu dětí , používání přídavných jmen, „Jaká je moje maminka?“
 • chránit bezpečí své i druhých dětí. Proč posloucháme svoji maminku? Co by mohlo být pro nás nebezpečné?
 • anketa na téma: „Jaká je moje maminka?“.

 

Skupinové činnosti:

 • skládání z PET vršků – máme se usmívá, mračí
 • vymalovávání omalovánek s tématikou rodina, maminka
 • grafomotorika: navlékání korálků
 • procvičování techniky skládání, tulipány pro maminky a babičky
 • pracovní list na téma: „Které věci doma maminka používá

 

Logopedické hrátky:

 • procvičujeme obličejovou mimiku, jak se maminka na nás usmívá, mračí
 • logopedické říkadlo o mamince

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení na nářadí – překážková dráha, chůze po šikmé ploše, lezení po ribstolech, přeskakování lavičky
 • cvičení s míči – házení chytání, koulení daným směrem, hod do výšky, do dálky
 • pohybová hra „Všichni domů“

 

Další činnosti:

 • připravit se s dětmi na oslavu Dne matek, chystání dárečků pro maminky
 • vytvářet citové vztahy k rodině, rozvíjení kolektivních her: „Na maminky“, „Na rodinu“
 • učíme se s interaktivní tabulí
 • páteční jarní vycházka do přírody - pozorovací s lupou
 • učit děti přivítat návštěvu v MŠ, chovat se slušně a zdvořile k dospělým, vystoupení na besídce, popřát mamince k jejímu nadcházejícímu svátku, dát dáreček
 • vykonávat smysluplné pracovní činnosti, pěstování smyslu pro čistotu a pořádek jak venku na školní zahradě, tak i uvnitř v prostředí MŠ.

 

  Opakujte si s námi:                

 

 

Básnička:        Opakování básniček na besídku

 

Písnička:         Opakování písniček na besídku

 

Taneček:         Opakování tanečků na besídku

 

Básničky.        Táta

                        Až se táta z práce vrátí, tak zavolám: Ahoj tati.

                        Budeme mít na práci, dělat samou legraci.

 

                        Máma

                        Máma vaří snídani, už mám koláč na dlani.

                        K tomu piji kakao, aby mi to chutnalo.

 

Logopedické říkadlo: Takhle vždycky špulím pusu, když chci od maminky pusu.

                                Když tu pusu dostanu, špulit pusu přestanu.

 

Hádanka:        Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje.

                        Odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky.        

                        Kdo je to? No přece naše maminky.

------------------------------------------------------------------------------------------

 Hurá, jedeme na farmu


Motivace:           Ekologická pohádka „O žlutém a modrém drakovi“

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – vyprávění s dětmi výletě autobusem na farmu, sdělování vzájemných zážitků
 • 22.4. - Den země - vysvětlení dětem, jak je důležité chránit naši planetu, řešení problémových otázek - co můžeme udělat my pro ochranu země, naší planety
 • rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace – procvičování pásma na besídku
 • poslech básně Naše země, seznámení s písní „Jak třídíme odpad“, „Když jsem já sloužil“
 • třídění zvířátek do ohrad podle druhu, procvičujeme početní představy do 4

 

Skupinové činnosti:

 • kolektivní práce dětí - „Naše modrá planeta“, mačkání a nalepování krepového papíru
 • grafomotorika: cestička ke kamarádovi, mraveneček navštíví krtečka
 • skládání puzzle – naše farma
 • malování kontejnerů /žlutá, modrá, zelená/,třídění odpadků podle druhu / plast, papír, sklo/

 

Logopedické hrátky:

 • rytmizace slov, dechové cvičení – jak se ozývají domácí zvířata – haf, mňau, gagaga

 

Pohybové činnosti:

 • rozvíjet u dětí zájem o sportování – jízda na koloběžce, traktoru, odrážedle
 • cvičení s kroužky, PH Na barevná auta
 • opakování tanečků na besídku
 • chůze a běh za vedoucím dítětem se změnou směru, poskoky snožmo z místa, motivační cvičení – vláček, autobus, PH „Jede, jede, mašinka“

 

Další činnosti:

 • rozvíjet námětovou hru na farmáře
 • hry na školní zahrádce, dle počasí i v písku
 • prohlížení knih a encyklopedií s ekologickou tématikou, leporelo – Když jsem já sloužil
 • MALÝ VÝLET AUTOBUSEM NA FARMU  - VIZ PLAKÁTEK
 • pozorování dopravního ruchu při jízdě autobusem na farmu, připomenutí bezpečnosti dětem při chůzi kolem silnice, při přecházení vozovky, funkce semaforu, přechod pro chodce – „zebra“

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 Něco ťuklo, vejce puklo


    

 

Motivace:       pohádka „Jak šlo vejce na vandr“

 

Komunitní kruh:

 • seznámení dětí s velikonočními svátky, velikonoční tradice, využití obrazového materiálu, popis obrázku
 • rytmizace velikonočních říkadel
 • kognitivní činnosti – vyprávění jak se doma můžeme připravovat na velikonoční svátky
 • výzdoba vajíčka – barevné vršky
 • jazyková hra „Byla jedna slepička, co hledala zrníčka. Na zahradě místo zrnka našla žížalu."
  • sluchová hra "Kuřátko zapípej"

 

Skupinové činnosti:

 • velikonoční omalovánky
 • malování velikonočních vajíček, dekorativní výzdoba
 • výzdoba papírového vajíčka - malování, lepení
 • grafomotorika – velikonoční beránek
 • třídění vajíček do košíků podle barvy, předmatematické představy do 3
 • skládání velikonočních puzzle obrázků
 • poslech písně zpívané učitelkou - žertovní písně „Vejce“, opakování písní o jaru
  • tatar na pomlázku – malování, lepení krepového papíru

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel – napodobování zvuků v přírodě , koho slyšíme, jak se ozývají mláďata
 • procvičujeme hlásku C /po silnici k vesnici, cupká, zajíc v čepici/

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s kamarádem ve dvojicích, přenášení vajíček
 • PH Na černou slepičku
 • opakování tanečků na besídku
 • cvičení zajíčků na překážkové dráze – chůze po kladině, podlézání překážek, seskok z vyšší roviny s dopomocí, válení sudů

 

Další činnosti:

 • podílet se na předvelikonoční výzdobě v MŠ – malování velikonočních vajec
 • velikonoční hádanky – kohout, vejce
 • všímat si výrazného působení barev na předmětech i obrázcích, prohlížení velikonočních pohlednic a ilustrací v knihách a časopisech, kniha: „Veselé velikonoce“
 • pobyt na školní zahradě – hry na pískovišti
 • hledání pokladu velikonočního zajíčka na školní zahradě
 • pohádka ve školce – Medvídek na cestách
  • pozorování, jak roste velikonoční obilí
  • tatar na pomlázku – malování, lepení krepového papíru

 

  Opakujte si s námi:      

 

 

Básnička:                   Kuře mrkne ze skořápky,

                                   chce si honem zalézt zpátky.

                                   Já mám v bílém domečku

                                   krásné teplo panečku,

                                    venku je moc zima.

 

 

Hody, hody, doprovody,

Dejte vejce malovaný,

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

 

 

 

Poslech písničky:      

Vejce                                                                 

                        Něco ťuklo, vejce puklo,

                        kuře z něho na svět juklo.

                        Něco puklo, vejce puklo,

                        kuře kouká ven.

                        Kuky, kuky, kuk,

                        jsem chlap jako buk,

                        Kuky, kuky, kuk,

                        a už ani muk.

 

 

 

Písnička:         Slepičko má, ty jsi hodná.

                        Já ti dám zrníčko, ty mi dáš vajíčko,

 to jsi hodná.

 

 

Písnička:         Běžel tudy zajíček, houpy, houpy,

                        Nesl košík vajíček, houpy, houpy.

                        Běžel zajíc přes kopec, houpy, houpy,

                        udělal kotrmelec, houpy, houpy.

------------------------------------------------------------------------

 Ptáčci - poslové jara


Motivace:       příběh „Co přinesl čáp od moře“

 

 Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – seznámení s životem ptáků – znaky, barva, stavba hnízda, vyprávění zážitků z pozorování ptáčků při pobytu venku – vycházky, zahrádka
 • popis obrázku – tvořit jednoduché větné spojení
 • básnička: „Letí ptáček“
 • sluchová hra: „Ptáčku, jak zpíváš?“
 • nácvik písničky: „Barvy“, opakování písniček o jaru, rytmizace slov, využití ozvučných dřívek
 •  

 Skupinové činnosti:

 • výroba ptačího hnízda – kreslení pastelem, motání vlny kolem hnízda, dotvoření – vajíčka, ptáček
 • omalovánka – ptáčci
 • vytváření skupin o 2 - 3 prvcích – ptáci staví hnízda a snášejí vajíčka
 • procvičení pojmů – nahoře x dole – interaktivní tabule
 • grafomotorika – krouživý pohyb po papíře – vlaštovky k nám letí
 • kolektivní práce dětí a pí učitelky – čápi na komíně

 

 Logopedické hrátky:

 • breptadla – kosi – bosi, čáp – šláp
 • logopedická říkanka: Podívejte děti, jaro už k nám letí, jen si jaro leť, ptáčky k nám přiveď.

 

 Pohybové činnosti:

 • cvičení s kroužkem, akrobatický cvik - holubička, překážková dráha
 • pohybová hra: „Na malé a velké ptáky“, „Na čápa“, „Na hlídače“
 • opakování tanečku: „Vzal vrabeček na taneček sýkorku“
 • cvičíme na písničku „Beruško, půjč mi jednu tečku“

 

 Další činnosti:

 • kolektivní hry – stavění komínů pro čápa, který komín si čáp vybere?
 • hry dětí ve skupinkách, učit se vzájemně se respektovat, pomáhat si
 • čtení příběhů před spaním – Kosí svatba, seznámení s bajkou – O lišce a čápovi
 • pozorovat ovocný strom na jaře , jak vypadá /kmen, větve, pupeny/ – vycházky
 • upozorňovat na rozdíly mezi stromy a keři, poznávání dalších jarních květin - vycházky
 • jarní vycházka do přírody – hledáme znaky jara
 • upozornění dětí na bezpečnost – nesbírat peří, nechytat na mrtvé ptáky, možnost nákazy
 • pracujeme na interaktivní tabuli – učíme se hledat stíny, početní představy do 3
 • „Zpívánky“ – hudební pořad pro děti

 

                                 

 

 

 Opakujte si s námi:       

 

 Báseň:            

Letí ptáček do domku,

má své hnízdo na stromku.

v hnízdě má dvě /3/vajíčka,

jako hrášek maličká,

zahřívá je tělíčkem

co se děje s vajíčkem ?

Vypadá, že zakrátko,

vylíhne se ptáčátko.

Bum ! Skořápka povolila

a ptáčátka vyskočila.

 

 

Říkadlo s pohybem:  

Větev to je houpačka

 pro kosa a pro špačka.

  Každý hvízdá na zobáček,

  jak to umí správný ptáček.

 

 

Taneček:         Vzal vrabeček na taneček sýkorku,

                        měli spolu jedno sólo na dvorku.

                        Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky,

                        nešlo jim to dohromady na dvorku.

 

 

Písnička:         Barvy

                        Bílá, červená, modrá žlutá zelenám,

                        barvičky už umíme pastelkama kreslíme.

                        Hop, hop, kopeček, vyleze z něj krteček,

                        sluníčko a zahrádku, nakreslíme pohádku.

---------------------------------------------------------------------------

 

 Jaro ťuká na dveře, kdopak mu je otevře?


 

Motivace:       dopis od sluníčka

 

Komunitní kruh:

 • komunitní kruh – loučení se zimou, jak poznáme, že jaro přichází, změna počasí, co se děje na jaře v přírodě, koho sluníčko probudí, dopis od sluníčka – úkoly pro děti – najít ztracený klíček
 • rytmizujeme říkadlo „Přišlo jaro “
 • seznámení s básničkou: „Jaro je tu“
 • nácvik písně: „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“, hra „Na ozvěnu“ – slova motivovaná jarem
 • hledání stejných sluníček, poznávání obrázků, koho sluníčko probudilo

 

Logopedické hrátky:

 • gymnastika mluvidel: napodobení zvuků jara – bzučení včelek
 • dechové cvičení – „Jak voní jaro“, nádech nosem, dlouhý výdech ústy

 

Skupinové činnosti:

 • výroba sluníčka, lepení paprsků
 • kolektivní práce dětí – sluníčko, skládání z PET vršků
 • stříhání proužku papíru /zástřihy/ - trávník, lepení sněženky
 • jarní omalovánky, správný úchop ve špetce
 • malování barvou – sluníčko
 • grafomotorika – paprsky sluníčku
 • modelování: krouživý pohyb rukou, válení paprsků – „sluníčko“

 

Pohybové činnosti:

 • lokomoční cvičení: chůze - Přišlo jaro do vsi, běh  - Zimo, zimo táhni pryč, skok - Travička zelená, lezení - Probudil se malý brouček, taneček - „Sedmikráska“
 • pohybové hry: „Čáp ztratil čepičku“, „Na zlatý řetěz“

 

Další činnosti:

 • jednoduchý pokus – rychlení větvičky, klíčení semínka
 • učíme se aktivně používat slova „DOBRÝ DEN“, NASHLEDANOU, PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ
 • učíme se převracet oblečení, skládat pyžámka
 • zvládat sebeobsluhu - uklízíme po sobě – pořádek ve skříňkách, jarní úklid ve hračkách
 • všímat si změn v přírodě, vytvářet poznatky o jarní přírodě, na vycházkách pozorování probouzející se přírody – stromy, tráva, kytky, keře – pupeny
 • rozvíjet kultivovaný projev – prohlížení encyklopedie s tématem jara

 

                                                                     

Opakujte si s  námi: 

 

Básnička:        Jaro

                        Jaro, jaro, kde se vzalo? V peřinkách se vyspinkalo,

                        v kalužích se vykoupalo, větvičkou se učesalo,

                        dokola se zatočilo, od sněženek všude bílo.

 

Cvičení s básničkou:  Sluníčko se probudilo, na oblohu vyskočilo,

umylo se v ranní rose, zamrkalo, protáhlo se.

 

Cvičíme při říkance:              Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi.

                                                           Byla zima mezi náma, ale už je za horama.

                                                           Hu, hu, hu, jaro už je tu!

                                                           Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu.

                                                           Ejchu, ejchu, ejchuchu, jaro už je tu.

 

Písničky:        Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,

                        hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

                        Čáp veze sluníčko točí se kolečko,

                        hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 

                        Hřej sluníčko, hřej, hory, doly krej,

povyskoč si výše, na té naší střeše,

kolo udělej, kolo udělej.

 

Travička zelená, to je moje potěšení,

travička zelená, to je moje peřina.

Když si smyslím na ni sednu,

když si smyslím na ni lehnu.

Travička zelená, to je moje peřina.

 

Pohybová hra:             Čáp ztratil čepičku

 

Na sluníčko

Spí a spí, slunce spí, kdo ho asi probudí?

My si na něj zavoláme, tím sluníčko přivoláme.
Vstávej slunce začni hřát, my si s tebou chceme hrát.

Cvičíme s básničkou:

Malý brouček spinkal v trávě,           (dřep, spíme)
probudil se dneska právě,                  (do stoje, protahovat se)
protáhl si nožičky,                             (protahovat nohy)
hlavičku i ručičky.                              (protahovat hlavu a ruce)
Na nohy vzal bačkorky                      (ruka ukazuje na nohy)
a utíkal do školky.                              (běh na místě)
Tak je tady všechny máme                (děti běží k pí. uč.)
a hezky se přivítáme.                         (všichni se obejmout)
„Dobrý den!“                                     (uklonit se, pozdravit)

-------------------------------------------------------------------------My jsme malí muzikanti


Motivace:       hudební hádanky                   

 

Komunitní kruh:

 • povídání o hudbě, muzikantech, poznáváme hudební nástroje na obrázku, jaké hudební nástroje máme doma, jak se na ně hraje
 • seznámení s trojúhelníkovým tvarem, hudební nástroj triangl
 • nácvik nové písničky: „My jsme malí muzikanti“, doplnění hrou na nástroje, rytmizace slov
 • hudební hádanky, poznávání písniček podle obrázků
 • říkadlo Šla kočička k muzice
 • rytmizace 2-3 slabičných slov – hudební nástroje

 

Práce ve skupině:

 • výroba bubínku
  • grafomotorika: horní oblouk – motivace píseň Skákal pes
  • skládání obrázku, nalepování
  • omalovánky hudebních nástrojů
  • malování hudebních nástrojů

 

Logopedické okénko:

 • sluchová hra: „Kdo to hraje?“, poznáváme hudební nástroje podle zvuku
 • procvičovat obratnost jazyka, cvičení mimických svalů čelistí – cinky, cinky, linky, linky, tydli, tydli, fidli, vidli, blablabla, blublublu, gloglogla
 • procvičení mimických obličejových svalů

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s hudbou a s barevnými šátky
 • nácvik poskočného kroku
 • seznámení s „PH Na zvoníka“
 • disco tanečky

 

Další činnosti:

 • vyhledávání hudebních nástrojů v knihách
 • podle počasí zařazujeme vycházky do okolí školky
 • procvičujeme sebeobsluhu při oblékání
 • učíme děti skládat pyžámka na lehátko
 • vycházka k hudební škole

 

 

 

 

 

  Opakujte si s námi:

 

 

Říkadlo:          Šla kočička k muzice,

                        ztratila tam střevíce.

                        Kocourek je našel,

                        dostal z toho kašel.    

 

 

Písnička:         My jsme malí muzikanti, bum, bum, bum,

                        zahrajeme na bubínek, bum, bum, bum.

                        My jsme malí muzikanti, dzin, dzin, dzin,

                        zahrajeme na činely, dzin, dzin, dzin.

                        My jsme malí muzikanti, cink, cink, cink,

                        zahrajeme na zvoneček, cink, cink, cink.

                        My jsme malí muzikanti, ťuk, ťuk, ťuk,

                        zahrajeme na hůlečky, ťuk, ťuk, ťuk.

 

 

Poslech písně: Na housličky fidli, fidli,

                                   rozlámal nám kocour židli.

                                   Na basičku brum, brum, brum,

                                   div nezbořil celý dům.

                                   Na basičku tradá, tradá,

                                   teď má strach o svoje záda.

                                   Na cimbálek bim, bam, bim,

                                   hned tě mourku polapím.

 

 

Tancujeme:    Na Elišku

                        Eliška, Eliška, nebyla pyšná,

                        ona k nám v neděli na hody přišla.

                        Eliško, Eliško, poskoč si trošku,

                        vyber si z kolečka nejlepší družku, družičku.

                        Skoč panenko z kola ven, z kola ven, z kola ven,

                        dneska máme pěkný den, pěkný den.

                        Skoč panenko do kola, do kola, do kola,

                        shořela nám stodola, stodolička.

---------------------------------------------------------------------------Hádej, čím jsem?


Motivace: Příběh o líném kocourkovi

 

Komunitní kruh:

 • seznámení s profesí – zedník, švadlena, kuchařka, kovář, pošťák, uklízečka
 • popis obrázku – jaké nástroje potřebují ke své práci?
 • učíme se rozlišovat materiály – dřevo, sklo, kov, plast, látka
 • didaktická hra – Co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval?
  • pantomima – děti předvádí různé profese
  • seznámení s básničkou „Zedníci“, „Švadlena“
   • opakování písničky: „Kalamajka, mik, mik, mik“, seznámení s písničkou Já jsem, kovaříček jsem, využití hry na tělo, rytmizace jednotlivých řemesel

 

Práce ve skupině:

 • výzdoba šatů pro maminku - pískování
 • šití – provlékání tkaničky dírkami
 • omalovánky profesí
 • malování vodovou barvou, správné vymývání štětce – kladívko, vařečka
  • práce s papírem – skládání kostek podle velikosti, nalepování

 

Logopedické okénko:

 • procvičování hlásky C
 • krátké výdechy, zuby trochu od sebe, jazyk se opírá o zuby
 • artikulace – ca, ce, ci, co, cu
 • říkadlo zedníci, vytleskáváme slova

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení na překážkové dráze – podlézání, vylézání po žebříku, chůze po lavičce s předmětem
 • PH Na kominíka
  • taneček: „Na ševce“, „Kalamajka“

 

Další činnosti:

 • pozorování různých profesí při pobytu venku, např. řidič, poštovní doručovatelka, popelář, atd.
 • vycházka k poště, zdravotnímu středisku, autobusovému nádraží
  • posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ, co umí maminka, tatínek
  • četba příběhů s dětským hrdinou – Jak Martínek pomáhal, prohlížení leporela – „Řemesla“
  • námětové hry: na prodavače, zedníky, kadeřnici, kuchaře, lékaře aj.

 

 

 Opakujte si s námi:

                                                         

 

Básnička pro kluky: Zedníci

Klepy, klepy, bum, bum, bum, postavíme nový dům.

 Protože jsme zedníci, postavíme světnici.

Do světnice kamínka, zatopí v nich maminka.

Uvaří hned knedlíky, pro ty svoje jedlíky.

 

 

Básnička pro holky:

 Šije šaty Dášenka, šije šaty švadlenka.

 S vyšívanou mašlí, abychom ji našli.

 

 

Písnička:                               

Já jsem, já jsem , kovaříček jsem.

 Kladívko mám za pasem, žádný neví odkud jsem.

 

 

 Já jsem, já jsem , kuchařka já jsem.

Vařečku mám za pasem, žádný neví odkud jsem.

 

 

Opakujeme   Kalamajka

 

 

Pohybová hra:          Na kominíka

 

 

Taneček:        Ševci

                        Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty,

                        šili ševci, šili boty, sedlákovi do pole.

                        Šidli, šidli švec, zlámal kopytec,

                        zlámal kopyto, odpusťte mu to.

 -----------------------------------------------------------------------------Kam chodí táta s mámou do práce


---------------------------------------------------------------------Pojďte s námi do pohádky


 

Motivace:       Pohádka O třech medvědech

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění pohádky podle obrázků, rozšiřovat slovní zásobu dětí, tvoření jednoduchých vět
 • seznámení s básní „Medvěd“
 • nácvik písničky „Medvědi“, zpíváme různými hlasy /hluboký – táta medvěd/, rytmizace slov z písničky, hra na ozvěnu
 • manipulace s obrázky na magnetické tabuli – skládání obrázku v celek, posloupnost děje pohádky
 • početní představy do 3, pojmy malý – větší – největší, určujeme velikosti, řazení medvědů podle velikosti
 • seznámení s hnědou barvou, vyhledáváme ji v prostoru
 • seznámení s geometrickým tvarem – kruh, kolečko, otázky pro děti – co má medvěd kulatého, řešíme problémové otázky - co může mít kulatý tvar

 

Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: hledáme 2 stejné medvědy, dokreslujeme medvědovi tělo a tlapy
 • skládání obrázků podle daného pravidla – půlené medvědí obrázky
 • malování medvěda barvou, zaplnění vystřižené plochy, upevňujeme správné držení štětce
 • nalepování kousků papíru na vystřiženou šablonu
 • stříhání proužku papíru – medvědí chlupy, procvičování jemné motoriky při práci s papírem a nůžkami

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s plyšovou hračkou - medvídkem
 • výrazná chůze a běh, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, podlézání lana
 • motivované medvědí cvičení
 • pohybová hra: „Na medvěda“
 • taneček: „Medvěd tančí“

 

Logopedické hrátky:

 • zjišťování úrovně výslovnosti
 • pokusit se o vyvození hlásky R:          bručíme jako medvědi
 • gymnastika mluvidel – medvídek se olizuje, cvičí s jazýčkem nahoru a dolů, špulí pusu

 

Další činnosti:

 • výstava medvědů dětí, porovnáváme je a řadíme podle velikosti
 • vyhledávání medvídků v knížkách a leporelech
 • stavíme domečky pro medvědy, jak se jmenuje medvědí domeček?
 • vycházky do okolí školky, pozorujeme ptáčky, sypeme jim do krmítka

 

DĚTI SI PŘINESOU NA PŘÍŠTÍ TÝDEN NA CVIČENÍ PLYŠOVÉHO MEDVÍDKA

 

      Opakujte si s námi:             

 

 

Básnička:        Brum, brum, brum,

                        medvěd staví dům.

                        Nejdřív stěny, potom střechu,

                        pak zaleze do pelechu.

                        Brum, brum, brum,

                        už má nový dům.

 

Písnička:         Takhle bručí velký medvěd brum, brum, brum – brum – brum.

             Pročpak tak bručí? Brum – brum – brum,

             V břiše mu bručí, brum – brum – brum. Hlad nemá nikdo rád, musí si něco dát.

                        Takhle bručí medvědice brum, brum, brum – brum – brum.

             Pročpak tak bručí? Brum – brum – brum,

             V břiše mu bručí, brum – brum – brum. Hlad nemá nikdo rád, musí si něco dát.

                        Takhle bručí i medvídě brum, brum, brum – brum – brum.

             Pročpak tak bručí? Brum – brum – brum,

             V břiše mu bručí, brum – brum – brum. Hlad nemá nikdo rád, musí si něco dát.

 

Taneček:         Medvěd tančí k tomu bručí,

                        medvíďata tančit učí.

                        Medvěd tančí, hlavou kývá,

                        maličký se na něj dívá.

 

Motivační cvičíme:    Medvíďata na pasece, koulejí tam kotrmelce.

                                               Medvědice s medvědem spěchají tam s obědem.

 

                                               Medvěd chodí tiše v lese, když zadupu, zem se třese.

                                               Vylezu po stromě, podívejte se na mě.

                                               Nikdo se mě nebojí, jsem medvídek plyšový.

 

Pohybová hra: Chodí medvěd po zahradě veliký a huňatý.

                                   Ukaž, ukaž, co ty umíš medvěde dělati.

                                   A já umím tancovat, na bubínek bubnovat,

                                   musejí mě všechny děti do jednoho poslouchat.

---------------------------------------------------------------------------------Černá vráno krákorej, bílou zimu přivolej


 

 

 

 

Motivace:       Příběh o havranovi, který chtěl sáňkovat

 

Komunitní kruh:

 • prohlížení obrázků ptáků, zdůraznění čím se liší od jiných zvířat – mají peří, mají křídla, umí létat, mají zobák, mají dvě nohy, proč se staráme o ptáčky v zimě a pomáháme jim, co je to hlad, kam se schovají v zimě
 • seznámení s básní „Havrani“
 • ve spojení  s pohybem nácvik písničky „Přiletěla vrána“, rytmizace slov o zimě
 • manipulace s obrázky na magnetické tabuli Kde letí vrána?, procvičování pojmů nahoru, dolů
 • početní představy do 4, pojmy více méně
 • procvičujeme orientaci v prostoru – hledáme stopy vrány, kudy šla, co cestou viděla, popis věcí kolem nás, rozvíjíme slovní zásobu

 

Práce ve skupinkách:

 • pracovní list: „ptáček letí na krmítko“
 • procvičování jemné motoriky při práci s papírem a nůžkami – havrani
 • skládání krmítka pro ptáčky – využití různých stavebnic ve třídě
 • otisky ruky, dokreslení – ptáčci na stromě
 • nalepování kousků papíru na vystřižený tvar - ptáčci

 

Pohybové činnosti:

 • výrazná chůze a běh, poskoky snožmo z místa, lezení po zvýšené rovině, přeskoky lana, akrobatický cvik „holubička“, motivované cvičení – hrajeme si na ptáčky
 • pohybová hra: „Na hlídače“
 • taneček: „Na okénko pro ptáčky“

 

Logopedické hrátky:

 • procvičení hlásky Č:     Vrabec /sýkorka, vrána, havran/hledá v krmítku, zrníčkovou nadílku.

                                                         Čím, čím, čím, čím si bříško, nakrmím.

 

Další činnosti:

 • papoušci v MŠ – výukový program
 • sbírání zrníček /papírových kuliček/ zobáčkem /kolíčkem na prádlo/
 • učit děti pečovat o ptáky v zimě, sypání do krmítka na školní zahradě, pozorování ptáčků z okna
 • poučení z pohádky se zimní tématikou – O nenasytném vrabci, Vrána a liška, řešíme problémové otázky, co by se stalo kdyby…
 • pozorování stop ve sněhu, v blátě – Kdo tu chodil?, odlišení stop ptáků od jiných
 • poučení pro děti - nevhodným krmením můžeme ublížit zvířátkům, upozornit děti na nutnost ochrany přírody, krmení zvířat v době nouze

 

 

 

Opakujte si s námi:

 

 

Básnička:       Nad polem i nad strání, poletují havrani. Krá, krá, krá.

                        Že by chtěli sáňkovat? Kdepak, kdepak, mají hlad.

                        V zimě mají prázdné mísy, chudý oběd shánějí si.

 

 

Písnička:         Přiletěla vrána, sedla do trní,                                    

přiletěla druhá, sedla vedle ní.

Přiletěla třetí, sedla na špičku,

Přiletěla čtvrtá zpívat písničku.            

 

Vráno, vráno, poleť k nám, já ti něco přichystám, trochu hrachu, trochu krup, vráno, vráno, dupy, dup.

 

                        Odletěla vrána k červené hoře,

                        odletěla druhá, kde sedlák oře.

                        Odletěla třetí, letí k sluníčku,

                        odletěla čtvrtá, zpívat písničku.

 

 

Taneček:         Na okénko pro ptáčky, sypu, sypu drobečky.                      

                        Zobej čížku, ty je rád, pak si budem spolu hrát.

                        za malinkou chvilinku, přilít čížek k okýnku.

                        nazobal se drobečků, zpíval dětem písničku.

                        potom ptáček čížeček tančil s dětmi taneček.

                        Tancovaly pro radost, nasmály se dost a dost.

                        Když ten tanec skončily, čížka z klece pustily.

                        Leť si ptáčku čížečku, líp ti bude v hnízdečku.

----------------------------------------------------------------------------

 Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky


Motivace:       pohádka O rampouchové bábě

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění zážitků z vánočních prázdnin, seznámení dětí s novou kamarádkou ve třídě
 • rozhovor na téma zimní radovánky dětí, popis obrázku se zimní tématikou
 • povídání s kocourkem Matyášem, rozvíjení slovní zásoby dětí, používání sloves
 •  pojmy více, méně, nahoře, dole, uprostřed
 • básnička : Mrazík, spojení s pohybem

 

Logopedické hrátky:

 • procvičování hybnosti jazyka
 • učíme se prodlužovat výdech  -  fujíííííííííííííí

 

Práce ve skupině:

 • zimní omalovánky – snažíme se vykreslit obrázek
 • hrajeme si na mrazíky - malování zamrzlého okna
 • seznámení s bílou barvou, vyhledávání ve třídě, venku

 

 

Pohybové činnosti:

 • lokomoční cvičení - chůze, běh, skok, lezení při cvičení v překážkové dráze, házení do prostoru ……..lehkým předmětem /sněhová koule z papíru/
 • cvičení podle říkadel
 • taneček „Dva mrazíci“

 

Další činnosti:

 • pozorování ptáčků z okna a na školní zahradě u krmítka, krmíme ptáčky zrníčky slunečnice
 • upozornění na možnosti úrazu v zimě, seznamovat děti s účinky mrazu, pozor na uklouznutí, používání rukavic – pozor omrzliny.
 • příběh s dětským hrdinou – „O Kateřince a tlustém červeném svetru“
 • vést děti k pečlivému úklidu nových hraček, skládání pyžam na polštář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKUJTE SI S NÁMI:               

 

 

Básnička:        Mrazík cení zoubky,

                        chtěl by do chaloupky.

                        Co dovede, to my víme,

                        Dovnitř si ho nepustíme.

                        Ať maluje pěkně venku,

                        bílé květy na okénku.

 

 

Taneček:        Dva mrazíci uličníci pod střechou si hráli,

                        houpali se na rampouchu všemu se jen smáli,

                        tralali, tralala, všemu se jen smáli.

 

                        Na okénko nakreslili les a také bránu,

                        malovali, zapomněli, že les nemá bránu,

                        tralali, tralala, že les nemá bránu.

 

                        Jedna hvězda utkala jim ze světýlka mašli,

                        dva mrazíci uličníci, zase cestu našli,

                       tralali, tralala, zase cestu našli.

 

 

 

Vločky tiše padají, ručičkama mávají. (máváme)

Vločky tiše padají, nožičkama třepají. (vykopáváme)

Vločky tiše padají, dokola se motají. (točíme se)

Vločky tiše padají, hlavičkou si kývají. (kýváme)

Vločky na zem padají, bílý polštář utkají.

Celá zem teď bude spát, copak se jí bude zdát?

 

----------------------------------------------------------------------

 

 Ble, ble , ble, kdo k nám jde


Motivace:       hádanka Kdo to je?   

 

Komunitní kruh:

 • seznámení dětí s akcemi v týdnu – návštěva divadla v Olomouci a hudební pořad Mikulášování, návštěva ve školičce
 • opakování básniček o čertovi  a mikuláškovi ve spojení s pohybem
 • poznat a správně pojmenovat barvu černou /čertova/ červenou /Mikuláše/a bílou /andílka/, did. hra
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (radost, spokojenost, strach)
 • příprava vystoupení na vánoční besídku – společné opakování básniček, písniček a tanečků
 • nácvik písně: „Tiše děti někdo cinká“, „Čertíku, Bertíku“
 • sluchové vnímání - rozlišení různých zvuků /zvoneček, triangl, ozvučená dřívka, rolničky/

 

Logopedické hrátky

„Jak si povídají čerti v pekle“ - nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)

rozšíříme čertí slovník o: budliky - budliky, brbli – brbli, bla – bla

 

Co čerti umí? - šklebí se/mimika/, válejí, chrápají, dělají rámus…(napodobujeme)

 

vyslovujeme správně hlásku Č          rty sešpulit do kroužku – horní a dolní řezáky se lehce dotýkají, konec jazyka zvedni za horní zuby, ČI, ČI, ČI- volám na kočičku. Procvičujeme či či či, čača ča, če če če, čo, čo čo , ču ču ču.

gymnastika mluvidel: výrazy obličeje - veselý, smutný, vážný, nakrčit nos, nadmout tváře – zlobím se "nafukujeme tváře" - položíme si ruce na tváře - kontrolujeme hmatem

 

Práce ve skupině:

 • omalovánka – anděl, čert, Mikuláš
 • výroba dárečku na vánoce
 • výroba čertíka z papíru – trhání a lepení papíru dle pokynů pí uč.
 • malování a lepení Mikuláše
 • zvládání jemné motoriky – hra s mozaikovými stavebnicemi, skládání puzzle, navlékání a lepení            řetězu pro čertíky

 

Pohybové činnosti:

 • taneček: „Tancovali dva čertíci“, „Andílci“
 • motivační básničky s pohybem
 • cvičení motivované námětem „čerti“, prolézání strachovým pytlem, výstup na žebřiny, přetahování lanem, cvičení s uhlíkem /papírová koule/, hod horním obloukem na cíl, atd.

 

Další činnosti:

 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi, zdravit děti i dospělé, poprosit, poděkovat
 • námětová hra  „Na pekelníky“ – výroba ocásku pro čertíka
 • seznámení s pohádkou: „Čert a Káča“ – veršovaná
 • připomenutí bezpečnosti při jízdě autobusem, přecházení vozovky, chování na divadle, držíme se ve skupině, pozor na nebezpečí - ztracení
 • přílet ptáků – havrani – zima se blíží, pozorování změn v přírodě s příchodem zimy, barva oblohy, mlhy – vycházky

     

 

Opakujte si s námi:                

 

 

Básničky s pohybem:

 

 Hudry, hudry, dupy, dupy, čert nám leze do chalupy.

Hudry, hudry, už tu je, už na okna bubnuje.

Dlouhý ocas, krátké uši, teda čerte to ti sluší.

Celý černý, samý chlup, metlou dělá šupy šup.

 

 

Anděl seděl na obláčku čáry máry čaroval,

 vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval.

  Pozor na to milé děti, čarování není žert,

 něco se mu nepovedlo a tak přibyl ještě čert.

 

 

Písničky:    

 

Rohy, kožichy, kopyta ocas, kopyta ocas, kotypa ocas,

Rohy, kožichy, kopyta ocas, jazyk, brada, uši, nos.

 

Tiše děti někdo cinká nakukuje do okýnka,

 nakukuje sem a tam, možná že on přijde k nám.

Za ním letí andělíček, od dárečků nese klíček,

nese klíč, nese klíč, tiše děti šel by pryč.

 

 

Pohybová hra:

Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku,

 Čertíku, Bertíku, co v tom pytli máš.

 Je to myš, šedá myš, snad se čerte nebojíš,

Je to myš, velká myš, snad se nebojíš.

 

 

PH: Tancovali 2 čertíci

„Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zahrozili a potom se rozběhli.“

Obměna: „Tancovali 2 andílci, za ruce se drželi. Zatleskali, zamávali a potom se rozběhli.“

Zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady, hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici

 

Taneček:         Andílci se v nebi radujou,

                        zpívají a k tomu tancujou.

                        když si ale pozor nedaj roztrhne se peřina

                        a to potom tady dole sněžit začíná.

------------------------------------------------------------------------------

 

 Mikuláši, Mikuláši,kdo to tady děti straší


 

Motivace:       Pohádka o Matyáškovi a malém čertíkovi Bertíkovi

 

Komunitní kruh:

- vyslechnutí pohádky o čertíkovi Bertíkovi

- kognitivní otázky – jak vypadá čertík, Mikuláš, anděl

- seznámení s novými pojmy – berle, řetěz

- seznámení s říkadlem Čerti

- zpíváme písničku Mikuláši

 

 

Pohybové činnosti:

- cvičení s hudbou

- cvičení s molitankami

- čertí honička

- opakování říkadel s pohybem a tanečků

 

Práce ve skupině:

- vymalování omalovánky mikuláš, čert anděl

- lepení čertíka , dokreslení a polepení kousky příze /chlupy/

- výzdoba punčošky – malování vodorovných čar

- vykreslení andílka

- sledování vyznačených cestiček – pracovní list

 

Logopedické hrátky

- provičování jazyka  - bla, bla, bla, ble, blo

- foukání do peří, odfouknout ho co nejdál

 

Další činnosti:

- vycházka s pozorováním – změny v přírodě

- třídění uhlí /malé x velké/

- vycházka - pozorování zimní výzdoby domů

- hra na čertíky, stavění pekla

- vymalovávání omalovánek s tematikou mikuláš

---------------------------------------------------------------------Moje tělo a zdraví


Motivace: pohádka Polámal se mraveneček

 

Komunitní kruh

 • vyprávění s dětmi o našem těle, učíme se pojmenovat části lidského těla na kamarádovi, obrazovém materiálu, seznámení dětí s významem cvičení a otužování pro zdraví člověka
 • nácvik říkadla Mám dvě ouška, básně „Počítání prstů“ , poslech básně „Neposlušný Petřík“
 • seznámení dětí s pěti smysly člověka – co umí jazyk, nos, oči, ruce, uši
 • práce s knihou – poznáváme části lidského těla
 • rytmizace slov, písnička Hlava, ramena, kolena palce – nácvik ve spojení s pohybem

 

Logopedické hrátky

 • dechová cvičení, nádech nosem, výdech pusou, hra „Na ozvěnu“ – části lidského těla
 • sluchová hra Co slyšíme?
 • procvičování hlásky S, a Š v říkadlech

 

Práce ve skupinách:

 • dokreslování obrázku, malování hlavy
 • otisky ruky – Paleček a jeho kamarádi
 • dekorativní výzdoba hrníčku na čaj
 • omalovánky k danému tématu, sledování správného úchopu
 • hry s modelínou – naše ústa a zuby
 • skládání postavy, nalepování
 • skládání v celek – auto sanitka

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení na překážkové dráze – chůze po zvýšené ploše, obíhání kuželů, podlézání překážek, chůze po laně
 • cvičení s míči - kutálení, házení, chytání
 • opakování motivační cviků, pohybových her a tanečků
 • nácvik PH „Ruka k ruce“
 • seznámení s tanečkem „Tancovali dva čertíci“

 

Další činnosti:

 • námětová hra : „Na lékaře“, ošetřujeme panenky, plyšáky, učíme se říkat, co je bolí
 • čtení veršovaných pohádek pro děti – Polámal se mraveneček, Paleček a jeho kamarádi, poučení z pohádek pro děti
 • pozorování podzimního počasí, vliv na naše zdraví, oblékání na podzim
 • vycházka ke zdravotnímu středisku, lékárně, význam těchto objektů
 • vést děti k péči o své zdraví a ochraně před úrazem, zdůvodňovat význam osobní hygieny
 • zdokonalovat u dětí samostatnost při sebeobsluze – WC, umývání rukou, oblékání, obouvání,

vedeme děti k samostatnému používání kapesníku

 

 Opakujte si s námi:        

 

Říkadlo:

Mám dvě ouška k naslouchání,

dvě očička na koukání.

Dvě nožičky na běhání

a dvě ruce na mazlení.

 

Počítání prstů

Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti.

Spočítám je hned: Jedna, dvě tři, čtyři, pět“.

 

 

Písnička:

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce,

hlava ramena, kolena palce, oči, uši, ústa, nos.

 


Poslech básně:                      

Neposlechl mámu Petřík,

neoblékl si svůj svetřík.

Hlava bolí, je mu zima,

přemohla ho snadno rýma.

Teď tu leží celý den,

ven může až za týden.

 

Boj s rýmou

Vlezla na mě rýma, je mi pořád zima.

Když je venku plískanice, bacilů je mnohem více.

Zalezu si do postýlky, dám si čajík od maminky.

Přikryju se peřinou, tak zvítězím nad rýmou.

 

Opakujeme si básničky, písničky a tanečky na vánoční besídku.

------------------------------------------------------------------Fouká do komína
S veverkou do lesa


Motivace:       pohádka o veverce Čiperce

 

Komunitní kruh:

 • hry s veverkou Čiperkou – seznámení s ostatními obyvateli lesa
 • vyprávění o lese, lesních zvířátkách, kde žijí, čím se živí, jak přezimují, využití interaktivní tabule
 • nácvik písně: „Sedí liška pod dubem“, využití oříšků jako rytmických nástrojů při doprovodu
 • opakování písničky „Běží liška k Táboru“
 • třídění oříšků, žaludů a šišek, početní představy do 2-3
 • učíme se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy, praktická ukázka

 

Logopedické hrátky:

 • procvičení hlásky „Š“ - šumí les
 • rozpočítadlo Liška, šiška , pampeliška
 • artikulační cvičení: v lese uslyšíme spoustu zvuků datel ťuká-ťuk-ťuk, hlasů zvířat-sova-hů-hů, kukačka- kuku-kuku, ptáci - čim, čim, medvěd- brum-brum

Práce ve skupinkách:

 • malujeme stromy v lese, seznámení se zelenou barvou
 • kolektivní práce dětí a učitelek na téma les
 • překládání čtverce na trojúhelník – stromy v lese
 • malování omalovánky barvou – veverka, lepení ocásku
 • liška – malování, lepení
 • procvičování jemné motoriky - mačkání krepového papíru
 • stříhání za pomoci pí učitelky a nalepování do předkresleného tvaru – žalud pro veverku
 • skládání půlených obrázků, hledání dvojic, co k sobě patří – zvířátka z lesa

 

Pohybové činnosti:

 • chůze mezi překážkami /stromy v lese/, běh mezi překážkami /běží liška/, lezení v podporu dřepmo /ježek/, poskoky /ptáci v lese/, plazení /had/
 • pohybová hra: „Na ježka“, „Na sovy“, „Na zajíčka“
 • nácvik tanečku – „Tancovala veveřička“

 

Další činnosti:

 • kognitivní činnosti, kladení otázek a souvislé odpovědi na téma: „Co a koho můžeme uvidět v lese“
 • prohlížení ilustrací v knihách.“, vyprávění o lese a jeho zvířátkách“
 • námětové hry – využití lesních zvířátek, stromů a houbiček – pojmenování
 • čtení z knihy na pokračování – Dobrodružství skřítka Medovníčka a Barvínka
 • vědět, jak se chováme v lese, co uděláme abychom v lese nezabloudili, kdo se stará o les a lesní zvířata (hajný, myslivec)
 • osvojovat si jednoduché poznatky o podzimní přírodě a jejích proměnách
 • zahájení projektu Celé Česko čte dětem – čtení žáků ze ZŠ, pohádka O Smolíčkovi
 • Milé děti, podívejte se doma do svých hraček plyšáčků a přineste si kdo má nějaké zvířátko, které žije v lese. Rodičům děkujeme za spolupráci.

 

 

 Opakujte si s námi:

 


Rozpočítadlo:            

Liška, šiška pampeliška,

Zabloudila v lese myška,

Ten, ten, ten, vyvede ji z lesa ven.

 

Báseň:       

V hlubokém a temném lese, veverka si šišku nese.  

Nese si ji do pelíšku, raduje se, že má šišku. 

Dá si hlavu na šišku, spinká ve svém pelíšku.

 

Opakování písničky: 

Ukolébavka pro zvířátka

Halí, belí zvířátka, chystejte si doupátka.

Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene.

Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát.

 

Píseň:        

Běží liška k Táboru, nese pytel zázvoru.
Ježek za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
Běž, zajíčku, běž za ní, pober jí to koření.
Liška se mu schovala, ještě se mu vysmála.


Sedí liška pod dubem, má píšťalku a buben

Na píšťalku píská a na buben tříská.

 

Taneček:                    

Tancovala veveřička s veveří, s veveří,

měly šišky za kobližky k večeři, k večeři.

Tancovala veveřička s veverkou, s veverkou.

Utíraly sobě očka zástěrkou, zástěrkou.

--------------------------------------------------------------------

 

 Uspávání broučků se skřítkem Podzimníčkem


Motivace: pohádka Jak skřítek Podzimníček uspával broučky

 

 Komunitní kruh:

 • poznáváme typické znaky podzimního období podle obrázků
 • vyprávění, co vidíme na obrázku
  • hra na tělo - vytleskávání a vyťukávání slov o podzimu
  • seznámení s písní – Mravenčí ukolébavka
  • nácvik básně  - Vítr fouká na šišku,
  • rozvíjíme paměť - didaktická hra "Co bylo na obrázku?"
   • rozlišovat různé povrchy hmatem – list, kůra, mech, tráva, kamínky, písek
  • did. „Na mlhu“ – koho mlha ukryla?, procvičujeme jména kamarádů
  • hry na interaktivní tabuli - třídění listů podle tvaru do skupin, počítání do 3, seznámení s pojmy nahoře, dole

 

 Práce ve skupinách:

 • malujeme listy, otiskujeme prsty
 • omalovánky broučka
 • malujeme  ježka, lepíme lístečky
 • vyrábíme lucerničku pro broučka
 • navlékání listů – skřítci podzimníčci
 • nalepování barevných papírů na listy
 • grafomotorika: krouživý pohyb padajícího listí
 • zapouštění vodových barev pomocí houbičky – barevný les

 

Pohybové činnosti:

 • cvičení s barevnými šátky
 • motivovaná cvičení na známá říkadla
 • pohybová hra Na ježka, „Na vítr“ – běh s pravidly
 • chůze, běh ve skupině za dítětem podle klavíru, skok a lezení přes nízké překážky
 • chůze v terénu - vycházky
 • pohybová improvizace na hudbu - Mravenčí ukovébavka

 

Další činnosti:

 • pozorování podzimního počasí, vliv na naše zdraví, oblékání na podzim
 • vycházky do okolí, pozorování počasí, grafický záznam počasí na mag. tabuli
 • na vycházkách pozorujeme počasí v dané chvíli , sledujeme pohyb mraků, jejich tvar a barvu, říkáme si, co nám připomínají, čemu jsou podobné, podle možnosti pozorujeme kapky deště, vítr a jeho pohyb, popřípadě pohyb předmětů za větrného počasí (listí, papírky, klobouky, míč…)
 • pozorujeme vybarvené listy na stromech, padající listí, foukání větru
  • učíme se vzájemně si pomáhat při hrách, při oblékání, při úklidu
  • poznat a pojmenovat barvu červenou a žlutou – barevné deštníky
  • projevovat zájem o knížky, prohlížení knížek o zvířátkách v lese
  • čtení před spaním – O Budulínkovi – poučení z pohádky, neotvíráme cizím lidem
  • odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout. hovoříme s dětmi o možných nebezpečích, jak se zachováme v případě takového nebezpečí – zavoláme co nejrychleji dospělou osobu.

 

OPAKUJTE SI S NÁMI:                 

 

Básnička

Vítr cinká na šišku,

brouček spinká v pelíšku.

Schoval se tam před zimou,

Vítr houpe houpy, hou.

 

 

Letí brouček přes palouček,

naříká si bude mráz.

Těšily ho pampelišky,

Poleť, broučku mezi nás.

Postýlku ti vysteleme,

peřinami ze všech stran.

Celou zimu spáti budeš,

hezky v teple jako pán.

 

 Cvičíme podle říkadel:

Létá listí mezi stromy,

Poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

Kdo je nejdál odhodí.

Tenké, tlusté, kulaté,

Cesty jsou už zaváté.

 

Padá na zem zlaté listí,

stromy půjdou brzy spát,

každý přece snadno zjistí,

že už bude listopad.

 

 

Každé ráno na kopeček,

běží malý mraveneček.

Vyjdi, vyjdi, sluníčko,

Pošimrej mě na líčko.

I ty malý popleto, musíš počkat na léto.

 

Mravenčí ukolébavka                                              

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.

Slunce šlo spát
za hromádku klád
na nebi hvězdy klíčí.
Už nepracuj, mravenečku můj,
schovej se do jehličí.


R: Máš nožičky uběhané,
den byl tak těžký.
Pojď, lůžko máš odestlané
v plátku od macešky.

Spinká a sní
mravenec lesní
v hromádce u kapradí.
Nespinká sám,
s maminkou je tam,
tykadlama ho hladí.

La-la-la-lá-la-la-la-lá
la-la-la-la-la-la-lá-lá....

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 S kocourkem Matyáškem na rybách
Bramborový týden aneb co se děje na poli


Motivace: pohádka Princeznička na bále…                            

 

Komunitní kruh:

 • vyprávění podle obrázku „Podzim na poli“, rozvíjení slovní zásoby, tvoření jednoduchých vět
  • logopedické hrátky – písmenko C ,zoubky na sebe, úsměv, lehce vydáváme zvuk jako cvrček
 • napodobení zvuku traktoru TDTD, TRTR, gymnastika mluvidel, procvičování hlásky Š
 • básnička: „Běží myška po poli“, spojení s pohybem
  • třídění brambor malé x velké
  • vyprávění  pohádky O veliké řepě, dramatizace
  • didaktická hra – „Kdo je první, kdo je poslední?“
  • seznámení s písní „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět“
  • poslech veršované pohádky – Princeznička na bále

 

Práce ve skupině:

 • výroba bramborového tiskátka – korále pro princeznu
 • řepa z pohádky - malování barvou – zaplnění plochy, otisky rukou - listy
  • výroba ježka z brambory
  • omalovánky - traktor, princezna z pohádky, pohádka O řepě,  vybarvení, nečmárat, přemýšlet jakou zvolíme barvu,
   • procvičování jemné motoriky - mačkání papíru (brambory)

 

Pohybové činnosti.

 • chůze a běh podle bubínku, motivační cvičení podle říkadel
 • nácvik chůze ve dvojicích, v zástupu
 • pohybová hra: „Na ježka“
  • taneček: Cibulenka, Šla Nanynka do zelí

 

Další činnosti:

 • námětová hra na farmáře – jízda na traktoru, sbírání brambor, třídění
  • did. hra „Najdi hmatem nejmenší, největší bramboru“
   • osvojovat si poznatky o přírodě, pozorování změn s blížícím se podzimem
   • pozorování práce na poli – vycházka
   • sběr kaštanů na zahrádce, vytváření obrázků z kaštanů

 

 

 Opakujte si s námi:             

 

Říkadlo:         

Běží myška po poli,

přes ty naše brambory.

Dědek na ni kouká,

kočka na ni mňouká.

 

Písnička:       

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

cos to Janku, cos to sněd?

Brambory pečený, byly málo maštěný.

 

Procvičování hlásky Š:           Volá myška šedou myš: „Kyš, kyš, ty mě nechytíš.“

                                               „Ale chytnu, to si piš, já jsem totiž hbitá myš.“

 

Zpíváme a tancujeme:                      

 

Šla Nanynka do zelí, do zelí, do zelí,

natrhala lupení, lupeníčka.

Přišel za ní Pepíček, rozšlapal ji košíček,

ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty to budeš platiti.

 

Já to platit nebudu, nebudu, nebudu,

radši se dám na vojnu, na vojničku.

Na vojnu se nedávej, truc rodičům nedělej!

Udělám, udělám, na vojnu se přece dám!

 

Cib, cib, cibulenka

 

Motivační cvičení:    

 

Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora.              čelní kruhy

Neviděla, neslyšela, spadla na ni závora.                              nápodoba – oči, uši

Kam to koukáš závoro, na tebe ty bramboro.                       pohrozit pravou, levou rukou

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.                  nápodoba vláčka, tlesknutí

 

Klekneme si na koleno,                                    klek na jedno koleno

řežem dříví na poleno.                                     nápodoba řezání

Křivá záda narovnáme,                                    stoj, rozkročit

všechny špalky rozsekáme.                           pohyby rukou mezi nohama

Jeden špalek, druhý, třetí,                             počítání

zameteme všechno smetí.                             mávání v předklonu před tělem

 

Pohybová hra: „Na ježka“

Tiše děti ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.

 Já mám doma ovci, mohu chodit jak chci.

 Já mám doma berana, mohu dupat do rána.                       Ježku, vstávej!

---------------------------------------------------------------------------------------Žlutá barva podzimu


Motivace: Pohádka o veliké hrušce a myšce

 

 

Komunitní kruh:

-        přivítání v kruhu s podáním ruky kamarádovi

-        seznámení s barvou žlutou

-        hledání žlutých předmětů

-        seznámení s říkadlem Až já se natáhnu

-        seznámení s říkadlem Foukej, foukej, vytleskávání

-        ochutnávka hrušky

-         seznámení s interaktivní tabulí - rozlišování malý x velký

 

 

Pohybové činnosti:

-        chůze ve dvojicích

-        motivační cvičení na říkadlo Až já se natáhnu

-        prstová cvičení

-        cvičení s kroužky

-        taneček Měl jsem myšku tanečnici

-        PH Na myšky – běh v prostoru, na znamení návrat do domečku

 

 

Práce ve skupinkách

-        malování sluníčka

-        namotávání žluté příze na listopad

-        papírová mozaika – lepení papíru na hrušku

 

 

Další činnosti:

-        rozvoj samostatnosti při sebeobsluze – oblékání tepláčků, obouvání papučů a bot

-        divadelní představení v MŠ – Dvě barevné pohádky

-        krátká vycházka do blízkého okolí MŠ

-        připomínání pravidel – ručičkové, nožičkové, pravidla u stolování a hygieně

 

 

 Opakujte si s námi:                

 

 Básnička:

Foukej, foukej větříčku,

Shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu, nebo dvě,

Sladké budou obě dvě.

 

 

Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu      - výpon na špičky

a když se skrčím, do výšky skočím.  - dřep, výskok

Když já se roztočím, celý svět zatočím         - otáčení

a když si sednu, hlavičku zvednu                  - sed, hlava nahoru

a když si lehnu, ani se nehnu.                        - leh, ruce podél těla

 

Písnička:        

Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici.

Byla černá i bílá, každému se líbila.

Očka měla jako sklíčka, líbila se od malička.

A pod krkem mašličku, červenou jak růžičku.

Když jsem vyšel ze dvorečka, točila se do kolečka.

Dupla nožkou tam a sem, mrskla fouskem pod nosem.

--------------------------------------------------------------------------

 S koblížkem na tovačovské hody


 

Motivace: pohádka O koblížkovi

 

Komunitní kruh:

 • pozdravíme a pohladíme se s kamarády v kruhu při našem denním rituálu, učíme se znát jména kamarádů, kteří sedí vedle
 • rozhovor s dětmi o tom, na co se v Tovačově děti těší, jak se připravujeme na hody, jaké jídlo a sladkost máme nejraději
 • vyprávění pohádky podle obrázků – O Koblížkovi
 • třídění domečků podle velikosti, barvy, seznámení s pojmy malý, velký, počet 2
 • didaktická hra „Kde je Matyášek“, určování pojmů na, pod, vedle
 • seznámení s básničkou Mnoho mouky
 • nácvik písničky Jedna dvě, Honza jde, využití s pohybem

 

Práce ve skupině:

 • procvičujeme jemnou motoriku – skládání domečků /kostka a střecha/, tovačovské věže /kostky na sebe/
 • malování vystřiženého domečku temperovou barvou, nalepování kousků papíru – střecha
 • seznámení s nůžkami, stříhání za pomoci učitelky
 • omalovánka houpací koník na kolotoči, obrázky z pohádky O Koblížkovi
 • výroba slaného těsta, práce s těstem – mačkání, válení – pečeme na hody
 • hodové makové vdolky – malování, lepení a sypání máku
 • grafomotorika – krouživý pohyb v ohraničeném prostoru, vaříme knedlíky

 

Pohybové činnosti:

 • motivační cviky – kolotoč, kašpárek, domeček
 • cvičení s padákem, využití říkanky Kolotoč
 • učíme se chodit kamarádem za ruce – taneček Ty a já, my jsme dva
 • seznámení s hrou – „Na barevné domečky“, „Na knedlíky“, „Na hodné dětičky“ - učíme se reagovat na své jméno a chodit ve vázaném kruhu

 

Další činnosti:

 • učíme se uklízet hračky na svá místa, učíme se reagovat na smluvený signál - zvoneček
 • učíme se ukládat si své věci do své přihrádky, na židličku
 • seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě
 •   hry v pískovišti - vaříme a pečeme
 •   námětová hra „Na kuchařky“ – pečeme na hody, uklízíme, nakupujeme potraviny, vaříme
 •   vycházka do okolí školky, pozorování příprav na tovačovské hody

 

 

Opakujte si s námi:                   

 

 

 

Říkadlo:         Kolotoč

Hola, děti, hola,
roztočíme kola.
Toč se, toč se, kolotoči,
ať se děti rychle točí.
A pak pomalu se toč,
zastavíme kolotoč.

 

 

Báseň:

Mnoho máku, mnoho mouky,

máma dělá s mákem vdolky.

A my mámě pomáháme,

mákem vdolky posypáme.

Už ty vdolky máme, my Vám taky dáme.

 

 

Píseň:

 Jedna dvě, Honza jde,

Jedna dvě, Honza jde,

Máma se raduje,

že bude péct vdolky.

 

Poslech písně zpívané učitelkou:

Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem,
Házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem.
Jez Honzíčku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný,¨
budou-li ti ještě chutnat, jsou tam ještě takový.

 

 

Hrajeme hry: Na hodné dětičky

Hledám, hledám dětičky,

hodné chlapce, holčičky.

Může to být chlapeček,

jmenuje se…

 

Na knedlíky

Máme hrnec veliký, vaříme v něm knedlíky.

Až ten hrnec upadne, knedlík z něho vypadne.

---------------------------------------------------------------------------S Matyáškem poznáváme kamarády


 

Motivace: O kocourkovi Matyáškovi a jeho kamarádech

 

Komunitní kruh:

 • učit děti reagovat na svolávací písničku, pozdravení dětí v kroužku
 • procvičování značek dětí, svoji i kamaráda
 • seznámení s říkadlem – Naše kočka
 • seznámení dětí se smutným zajíčkem, jak potěšíme smutného zajíčka?
 • didaktická hra – „Na pošťáka“, opakujeme značky dětí
 • poznáváme barvu červenou – hledat různé červené předměty
 • upevňování pravidla ručičkového – ruce si pomáhají, neubližují
 • hledání kočiček v prostoru, umět říci, co je na obrázku kromě kočičky

 

Práce ve skupině:

 • kreslení barevných klubíček pro koťátko, nalepení koťátka
 • malování mističky pro koťátko, otiskování štětce
 • stavění domečku z kostek

 

Pohybové činnosti:

 • chůze ve vázaném útvaru s hadem, PH Had leze z díry
 • cvičení podle říkadla Naše kočka
 • chůze v kruhu – PH Na zajíčka
 • cvičení s molitanovými kostkami
 • prolézání průlezky, tunelem

 

Další činnosti:

 • poznávání všech prostor u Koťátek, k čemu slouží
 • seznamování s pravidly při různých činnostech
 • učit děti uklízet hračky na svá místa
 • seznamovat s bezpečnostními pravidly na zahradě – nevzdalovat se od skupiny Koťátek, na skluzavky a průlezky mohou děti jen za přímého dohledu učitelky
 • práce s knihou Říkadla pro nejmenší
 • zpívání známých dětských písniček
 • hry v písku – děláme bábovičky
 • učíme se obouvat papuče a boty, oblékat tepláčky pro pobyt venku

 

 Opakujte si s námi:             

 

Říkadlo:         Naše kočka kočička,

                        tahá nitě z klubíčka.

                        Klubíčko se rozplétá,

                        kam nit vede – do světa.

                        Poběžíme podle nití,

                        do světa , kde slunce svítí.

                        Naše kočka kočička,

                        tahá nitě z klubíčka.

-------------------------------------------------------------------------------Za Karkulkou do pohádky


Motivace:       pohádka O červené Karkulce

 

Komunitní kruh:

 • rituál v kruhu - svolávací písnička, pozdravení dětí , podávání míče
 • vyprávění pohádky, skládání půlených obrázků z pohádky
 • vyhledávání červené barvy ve třídě, vybíráme červené hračky, výzdoba šatů pro Karkulku
 • říkadlo Kdo to tluče na vrata, Houpy, houpy, kočka snědla kroupy, A, bé, cé dé, kočka přede
 • seznámení s písničkou „Každá ručka má prstíčky“
 • didaktická hra: „Jak se jmenuješ?“ - poznávání nových kamarádů, své značky, učit děti znát své jméno, jména kamarádů, pí učitelek
  • didaktická hra: „Najdi svou značku“

 

 

Pohybové činnosti:

 • zapojení dětí do cvičení – motivační cvičení – viz. zásobník, chůze s kamarády ve vázaném kruhu, běh volně v prostoru
 • pohybová hra: „Na hada, „Na hodné děti“, „Zatleskáme, zadupáme, na hlavu /nohy, na čelo…/si ruce dáme
 • taneček s kamarády: Kolo, kolo, mlýnské
 • seznámení s písní o „Kočka leze dírou“ – spojení s pohybem, využití při cvičení

 

 

Práce ve skupině:

 • modelování: „Míček pro kocourka Matyáška“ – mačkání plastelíny, krouživý pohyb rukou
 • seznámení s červenou barvou, malování Karkulky
 • procvičování jemné motoriky, krouživý pohyb – kocourek a jeho klubíčka

 

 

Další činnosti:

 • prohlížení nových leporel
 • pohádka před spaním – „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“
 • vyslechnutí hrané pohádky – divadlo v MŠ
 • seznámení dětí s ukládáním oblečení v šatně na určené místo, udržovat pořádek
 • společné hry na školní zahradě - v pískovišti, houpání na koupadlech, jízda na skluzavce, připomenutí bezpečnosti
 • učit děti pozdravit se s kamarády a pí učitelkami při příchodu a odchodu z MŠ zapojení dětí do kolektivu, vytvořit jim pocit bezpečí
 • vytváření kladných vztahů mezi dětmi, stanovení pravidel soužití ve třídě, dohodnout se s kamarádem, vzájemně se respektovat
 

 

 

 

 

 

 


     Opakujte si s námi:            


Říkadla s pohybem:   Houpy, houpy, kočka snědla kroupy

                                               kocour hrách na kamnách,

                                               koťata se hněvala, že jim taky nedala.


Kdo to tluče na vrata?

Kočka, kocour, koťata.

Kocour těžce: buch, buch, buch,                                         

kočka lehce: ťuk, ťuk, ťuk.


                                                Ruce, ruce, ručičky,

                                                máte pěkné prstíčky,

                                                máte pěkné dlaně,

                                                zatleskáme na ně.


Písnička:         Každá ručka má prstíčky,

                        zavřeme je do pěstičky,

                        bum, bum, na vrátka,

                        to je krátká pohádka.


                        Ručičky si spolu hrají,

                        mnoho práce udělají,

                        bum, bum, na vrátka,

                        to je krátká pohádka.


Poslech písně zpívané učitelkou:      Kočka leze dírou


  Pohybová hra: Na hada /učíme se chodit za ruce s kamarády/

                                   Had leze z díry, vystrkuje kníry,

                                   bába se ho lekla, na kolena klekla.

                                   Nic se bábo nelekej,

                                   na kolena neklekej.

                                   Já jsem přece hodný had,

                                   Já mám všechny děti rád.


Taneček:         Kolo mlýnský

                        Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský,

                        kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo bác.

                        Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku,

                        až to kolo spravíme, táááák se zatočíme.

-------------------------------------------------------------------------------------

 Kocourek Matyášek vítá nové kamarády ve třídě Koťátek


 

Motivace:    pohádka o kocourkovi Matyáškovi

 

Komunitní kruh:

svolávání dětí na koberec písní Děti, děti, pojďte sem…

seznámení s říkadlem Dobré ráno

seznámení se jmény všech kamarádů a se jmény obou paní učitelek

poznávání své značky

seznámení se s kocourkem Matyášem a jeho příběhem

 

Pohybové činnosti.

běh ve volném prostoru, poskoky snožmo na místě

pohybová hra Kolo mlýnský

motivační cvičení

 

 

Práce ve skupině:

vymalování omalovánky koucourka

uvolnění ruky . kreslení libovolné stopy /kočka honí myšku/

lepení vlka a Karkulky za dopomoci učitelky – kolektivní práce dětí

 

 

Další činnosti:

seznámení dětí se všemi prostory ve třídě, na co se používají

seznámení dětí s hracími koutky

postupné seznamování dětí s dalšími zaměstnanci MŠ

seznámení s pohádkou O červené Karkulce

hry v pískovišti

klouzání na skluzavce, houpání na pružinových houpadlech

zdůraznění bezpečnosti při hrách ve třídě, při pobytu venku

poznávání okolí MŠ a školní zahrady

 

 

Opakujte si s námi:    

 

Říkadlo:          Ruce, ruce, ručičky,

                        máte pěkné prstíčky,

                        máte pěkné dlaně,

                        zatleskáme na ně.

 

 

Signálem pro svolávání dětí do kruhu je motivační píseň:

Písnička ke svolávání kamarádů:


   „Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem,
   za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme,
   popřejem si, ať máme všichni hezký den.


Děti se v kruhu usadí, chytnou se s kamarády za ruce a pozdraví se.

 

Rituál v ranním kruhu:

 

Dobré ráno, dobrý den,                      - sedíme v kruhu,

u Koťátek si popřejem.                      - držíme se za ruce s kamarády

Pohladíme kamarády,            - navzájem se pohladíme

budeme se mít všichni rádi    - a na sebe usmějeme

-----------------------------------------------------------------------Kocourek Matyášek poznává nové kamarády


       

 

Adaptační projekt dítěte na vstup do MŠ

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím hračky (maňáska, plyšáčka) pomáháme dětem s adaptací na změnu v jejich životě, jakou je vstup do MŠ. Vytváříme pravidla dětí ve třídě Koťátek.

Očekávané výstupy: Zařadit se mezi ostatní, účastnit se nabízených činností, přijmout určitá pravidla vzájemného styku, začlenit se do společných činností, komunikovat.


Časový rozsah:         1 měsíc
Věková skupina:      2 – 3 roky

Název integrovaného bloku vychází z názvu třídy. Každé dítě má možnost si z domova přinést do školky svého kocourka - kočičku.

Dílčí cíle projektu

Prostřednictvím adaptačního projektu „Kocourek Matyáš vítá nové kamarády u Koťátek“ se zaměříme na pomoc dětem vyrovnat se se změnou prostředí, na získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého sebevyjádření, na vývoj schopnosti být pozorný, ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie, na podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty, na podporu utváření vztahu dítěte k jinému dítěti a na kultivování těchto vztahů, zejména na vznik a rozvoj:  

 • přátelství
 • kamarádství
 • nabídce pomoci
 • ohleduplnosti
 • spolupráce
 • naslouchání
 • porozumění
 • schopnosti sdělit i přijmout jiný názor

Činnosti jsou propojeny ústředním tématem, a tím zajistíme přirozenou motivaci po dobu trvání projektu (motivace - emoce - učení - chování). Při nabídce vzdělávacích činností budeme přihlížet k dětským vývojovým zvláštnostem a individuálním rozdílům mezi dětmi.

Didakticky zaměřené činnosti vychází z oblasti citové a sociální, budou doplňovány aktivitami z oblasti smyslové a poznávací. V nabídce je uplatňována i řada dalších činností zaměřených na rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj tvořivosti a sebevyjádření z oblasti estetické.

Očekávané výstupy v oblasti citové a sociální

 • dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, slabším, rozpoznat nevhodné chování, vnímat nespravedlnost, ubližování, lhostejnost a agresivitu
 • dokázat se prosadit ve skupině, ale i podřídit, domlouvat a spolupracovat při společných činnostech
 • v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku, respektovat druhé, vyjednávat
 • napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
 • chápat, že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Úvodní motivace - příběh kocourka Matyáše:

Dobrý den děti,

dovolte mi, abych se vám představil. Jsem kocourek Matyášek, Váš nový kamarád. Bydlím tady v košíčku.

Chtěl bych vás poprosit, když si mě vypůjčíte, abyste mě zase po hře vrátily zpátky - do mého košíčku - domečku. Jsem veselý a šťastný kocourek, protože mám kamarády krtečka, žabičku, zajíčka, ježečka a myšku, které mám rád, a se kterými si rozumím. Taky si navzájem pomáháme, hezky se na sebe usmíváme. Umíme se dohodnout a poradit si. Když se nám něco nedaří, vůbec na sebe nekřičíme, ale chováme se k sobě hezky a mile.

Jak se tak dívám kolem sebe, myslím, že se u vás budu cítit příjemně, hezky, budeme si také navzájem pomáhat, půjčovat hračky, slušně na sebe mluvit, těšit se jeden na druhého, budeme se k sobě chovat ohleduplně. Možná máme mezi sebou i kamarády, kteří se tak chovat neumí, ale to nevadí, já Vás to všechno s mými kamarády naučím. A vy nás – zvířátka třeba zase naučíte jiné věci, které my neumíme.

 

Navazování přirozené komunikace s ostatními představením svého kocourka, kočičky - zřetel na ohleduplnost vůči druhému Činnosti k tématu

 • komunikační kruh – |Kocourek Matyášek chce s dětmi chodit do školky.
 • postupné seznamování se zaměstnanci, dětmi a prostorami mateřské školy
 • seznámení s prostorem třídy - poznávání, rozlišování, jmenování hraček, jejich umístění na předem určené místo – kocourek chválí.
 • vyprávění učitelky na téma Proč je kocourek Matyáš smutný.
 • skládání puzzle - koťata
 • pohybová improvizace Utíkej Káčo, utíkej, honí tě kocour divokej.
 • rytmizace slov „Naše kočka strakatá“
 • cvičení výslovnosti, paměti, podněcování k řečovému projevu (viz otázky níže)
 • grafomotorická cvičení k básničce „Či, či, či, či, kočka cvičí“
 • manipulace s hračkami, pojmy na, pod, vedle – Kde ke kocourek?
 • dramatizace básničky. „Kočka číhá na myšku“
 • orientace podle zvuku ve hře Na ztraceného kocourka
 • poskoky střídavě na levé a pravé noze při hudbě Jak kocourek tancoval.
 • herní aktivita dle přání a zájmu dětí

K o m u n i t n í     k r u h            

Děti se hned ráno scházejí poprvé společně v ranním komunitním kruhu na koberci uprostřed herny. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení zážitků naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, a s tím, co všechno budou ten den dělat. Na tom, jak se všichni budou svolávat se domluvily děti spolu s učitelkami ve třídě.

Signálem pro svolávání dětí do kruhu je motivační píseň   

 

Písnička ke svolávání kamarádů:             

„Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem,

 za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme,

 popřejem si, ať máme všichni hezký den.

Děti se v kruhu usadí, chytnou se s kamarády za ruce a pozdraví se.

 

 

Rituál v ranním kruhu:      

Dobré ráno, dobrý den,                      - sedíme v kruhu, držíme

u Koťátek si popřejem.                      - se za ruce s kamarády

Pohladíme kamarády,                       - navzájem se pohladíme

budeme se mít všichni rádi.              - a na sebe usmějeme

Kruh symbolizuje partnerství všech členů, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti. Děti se navzájem přivítají, pozdraví, podají si ruce. Záleží vždy, na jakém úvodním rituálu se společně domluví. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.

 

 

Při vzájemném sdílení je vhodné pravidlo

"KDYŽ JEDEN MLUVÍ, OSTATNÍ NASLOUCHAJÍ".

Uplatňování tohoto pravidla je zviditelněno tím, že hovořící dítě má v ruce nějaký předmět (kamínek, míček, plyšovou hračku), který jim pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení. Ostatní vědí, že teď mluví kamarád, a oni naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvi, a nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sami sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi

   

Hymna dětí ze třídy Koťátek

 

My jsme hravá koťata, velká a ne prťatá,

dosáhneme na kliku v pokoji i dřevníku.

Až z nás budou kočičky, s drápky a ne na keři,

tak zlobivé myšičky, slupnem všechny k večeři.

My jsme hravá koťata, velká a ne prťatá,

my jsme parta cvalíků, sílu máme po mlíku.

 

 

 

Zpívání před spaním písničky z knížky „Byla jednou koťata“      

 

                                               Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí,

                                               Kdo si nedá pokoje všude strká fousy.

                                               /:Či a či a či či čí jsou to kluci kočičí:/.

 

                                               Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí,

                                               Kdo si nedá pokoje všude strká fousy.

                                               /:Či a či a či či čí jsou to holky kočičí:/.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 
1-27