Zobrazují se informace pro školní rok:  

Komunitní kruh


   Děti se hned ráno scházejí poprvé společně v ranním komunitním kruhu na koberci uprostřed třídy. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení zážitků naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, a s tím, co všechno budou ten den dělat. Na tom, jak se všichni budou svolávat se domluvily děti spolu s učitelkami ve třídě.

Signálem pro svolávání dětí do kruhu je motivační píseň:


Písnička ke svolávání kamarádů:

   „Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem,
   za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme,
   popřejem si, ať máme všichni hezký den.

Děti se v kruhu usadí, chytnou se s kamarády za ruce a pozdraví se.

Rituál v ranním kruhu:
Dobré ráno, dobrý den,
u Koťátek si popřejem.
Pohladíme kamarády,
budeme se mít všichni rádi.
- sedíme v kruhu, držíme
- se za ruce s kamarády
- navzájem se pohladíme
- a na sebe usmějeme
 


   Kruh symbolizuje partnerství všech členů, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti. Děti se navzájem přivítají, pozdraví, podají si ruce. Záleží vždy, na jakém úvodním rituálu se společně domluví. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.

Při vzájemném sdílení je vhodné pravidlo


"KDYŽ JEDEN MLUVÍ, OSTATNÍ NASLOUCHAJÍ".


   Uplatňování tohoto pravidla je zviditelněno tím, že hovořící dítě má v ruce nějaký předmět (kamínek, míček, plyšovou hračku), který jim pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení. Ostatní vědí, že teď mluví kamarád, a oni naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvit a nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sami sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi

Otázky:

Jak se jmenuje naše město? – Tovačov.
Kdo bydlí se mnou v domečku? – táta, máma, bratr sestra, babička, děda.

Kocourek     Kocourek