Zobrazují se informace pro školní rok:  

Aktuality


07.05.2020 - Otevření MŠ

Zdravím rodiče a posílám informaci, že školka se bude otevírat 1. 6. 2020. Bližší informace k provozu a přihlášení je na webu ZŠ a MŠ Tovačov .30.03.2020 - Ahoj Koťátka

Zdravím všechny děti a jejich rodiče a mám takový dotaz. Prosím o zpětnou vazbu, zda by jste měli chuť doma s dětmi něco procvičovat, malovat či tvořit a přitom opakovat, to co jsme se naučili, nebo i něco nového.  V případě zájmu bych se příští týden pustila do zasílání jednoduchých úkolů pro děti, samozřejmě se můžete,ale nemusíte zapojit. Sami nevíme, kdy se všichni ve školce uvidíme a jak dlouho tahle situace bude trvat. Moc mi všichni chybíte.  Já bych si stáhla vaše emaily a poslala kontakt na mě. Mějte se fajn, hlavně buďte zdraví, to je teď to nejdůležitější. Vaše paní učitelka Maruška.17.12.2019 - POZOR, LYŽOVÁNÍ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI!!!!

LYŽOVÁNÍ ZAČÍNÁ JIŽ V ÚTERÝ 7. 1. 2020, BLIŽŠÍ INFORMACE NA NÁSTĚNCE V MŠ16.11.2019 - Zvířátka z lesa

 

Milé děti,

podívejte se doma do svých hraček plyšáčků a přineste si kdo má nějaké zvířátko, které žije v lese.

 


Rodičům děkujeme za spolupráci.

 08.09.2019 - Třídní schůzky

 

Zápis třídních schůzek dne 5. září 2019

 

 

Přivítání rodičů – představení třídních učitelek: pí uč. Žažová Eva, pí uč. Polčáková Marie

Předložení prezenční listiny.

Název třídy – „Koťátka“, provoz na třídě – 6:15 – 16:15 hodin, počet dětí 21, z toho 17 děvčátek a 4 chlapců ve věku 3 – 4 roky.

Seznámení se Školním řádem, GDPR, podpis rodičů.

 

NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ V MŠ OMLOUVEJTE ÚSTNĚ – TELEFONICKY – SMS /733 229 217/

 

Rodiče musí dítě vždy předat pí učitelce, pí učitelky zodpovídají pouze za předané dítě!

 

Upozornění na možné úrazy v MŠ – poučení dětí o bezpečnosti, seznámení rodičů se směrnicí o bezpečnosti dětí, oznámení úrazu ústně při předání dítěte, okamžité hlášení každého i drobného úrazu rodičům telefonem, problém je, že se občas nemůžeme na rodiče dovolat.

Ranní filtr! /rodiče musí být ohleduplní k ostatním dětem, děti mohou být v kolektivu častěji nemocné, nachlazené, nemocné či silně nachlazené dítě do MŠ nepatří

Zdůraznění požadavků učitelek na rodiče ve třídě Koťátek

-        kamarádské chování, dodržování stanovaných pravidel ve třídě Koťátek, potlačování negativního chování u dětí

-        nácvik sebeobsluhy ve spolupráci s rodiči, učíme děti převracet oblečení, ukažte jim postup, veďte je k samostatnosti

-        utírání zadečku – kontrola pí učitelkou

-        správné držení lžíce, tužky

-        utírání nosu, kapesník patří do koše!

 

V letošním roce se zaměříme na aktivní užívání „kouzelných slovíček“ a poznávání geometrických tvarů. První Váš společný úkol na září je vytvořit, vyrobit něco, co má kulatý tvar – kruh

/ kulatý volant, kulaté hodiny, kulatý míček aj./

 

pravidelná docházka do 8 00 hod., v poledne v 12 15 hod., odpoledne – 15 00 hod. NEZVONIT PO OBĚDĚ, OTEVÍRÁME, AŽ DĚTI JSOU PO OBĚDĚ!

  • zvonit a ukázat se v kameře, otevíráme pouze tomu, vidíme
  • zavírání obou dveří při vchodu do třídy z důvodu bezpečnost dětí!!!
  •  

Program výchovné práce - rámcově vzdělávací program, týdenní témata, tématický plán akcí v MŠ na rok 2018/2019, informace o činnostech dětí pravidelně na nástěnkách.

Doporučená výbava dětí v MŠ – pohodlné oblečení bez komplikovaného způsobu oblékání, společná příprava oblečení do MŠ, aby děti věděly, co je jejich – osobní věci dětí podepsat – nezaplňovat přihrádky dětí zbytečným oblečením, reagovat na změny počasí, náhradní oblečení, náhradní oblečení v podepsané  igelitové tašce na věšáku,

v přihrádce uložit dětem dolů oblečení na pobyt venku, nemohou mít to samé jako do třídy!

 

Stravování v MŠ – děti mají možnost výběru velikosti jídla /chleba, rohlíku, pití/, mohou si přidat, dojídání jídla, neříkat dětem – to nemusíš, to nejez, ale to ochutnej, bude ti to chutnat. Zvykejte děti i doma na různé chutě.

Odhlašování a přihlašování stravy – rodiče sami vždy den dopředu do 14:00hodin – viz Školní řád a Směrnice o školním stravování.

Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění, které rodiče odevzdali třídní učitelce.

Oslavy svátku a narozenin 3 balíčky měkkých bonbónů nebo něco jiného – lízátka, dortík, upečený perníček, ovoce aj.

Seznam čísel telefonů rodičů, zdravotních pojišťoven, kontrola evidenčních listů, zdravotní stav dítěte – alergie na potraviny, hmyz aj., GDPR – viz. formulář

Informace pro rodiče pravidelně číst v infotabuli venku, na šatně, internetové stránky třídy Koťátek - http://www.kotatka-tovacov.cz, bude nové heslo k vyzvednutí u třídních učitelek/.

Zveřejňováním fotek na stránkách koťátek, zaheslování, podepsání GDPR

Plyšáček na spinkání celý týden na lehátku, nebudeme přenášet každý den z hygienických důvodů. Ostatní hračky do školky nenosit, mohou se ztratit, rozbít, prstýnky a řetízky také nedoporučujeme.

Trička s nápisem + šiltovky – nové děti si mohou objednat nebo odkoupit od dětí z minulého roku

Docházka dětí v období prázdnin v ZŠ /viz webové stránky MŠ/, omezen provoz, budeme zjišťovat asi týden dopředu proti podpisu.

 

MŠ je zapojena do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM + BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY, prosíme o spolupráci rodiče a prarodiče.

 

POZNÁVÁME A CHRÁNÍME PŘÍRODU         třídění papíru a plastu

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI             sběr kaštanů             září až říjen


                                                      sběr papíru               září, duben


                                                      sbírání PET vršků    průběžně

                                              

 

Co nás čeká v nejbližších dnech?                 

17. 9.   pohádka v MŠ

 

 24. + 25. 9. sběr papíru, finance zůstanou na třídě, z financí z loňského sběru jsme si zakoupili vozík do obchodu a piknikový stoleček do kuchyňky

 

připravujeme se na Dýňovou slavnost, prosíme rodiče, aby si připravili dýně na vyřezání a výzdobu zahrady

 

 

Diskuze rodičů, připomínky.

 
1-5