Zobrazují se informace pro školní rok:  

Aktuality


22.10.2020 - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI

PO PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH PROSÍM PŘINESTE POHÁDKU O ŘEPĚ VYKRESLENOU, NEZAPOMEŇTE JI DĚTEM PŘEČÍST, AŤ JI UMÍ POVYPRÁVĚT PODLE OBRÁZKŮ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI02.10.2020 - Domácí úkol pro děti

 

Domácí úkol pro děti na příští týden  - pondělí 5. 10. 2020

 

PŘINÉST OVOCE A ZELENINU, KTERÉ SKLÍZÍME NA PODZIM NA ZAHRÁDCE. UDĚLÁME SI VÝSTAVKU A BUDEME OCHUTNÁVAT.

 

STŘEDA 7.10. – ovocný den - vybrat si doma ze šatníku oblečení jako ovoce – např. tričko červené - jablíčko, žluté - hruška, modré – švestka

 

 

                                                                                                                                  Děkujeme za spolupráci

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
01.10.2020 - Zrušené akce v říjnu

Z důvodu covidové situace a nouzového stavu se ruší 12.10. - sovy a 13. 10. -beseda s rodiči předškoláků. MP09.09.2020 - Rodiče do MŠ s rouškou

Upozorňujeme rodiče, že s platností od 10.9.2020 bude vstup do prostor MŠ pouze s rouškou.

Akce s Jirkou Hadašem se příští týden ruší. Děkujeme za pochopení.08.09.2020 - ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
Zápis třídních schůzek dne 8. září 2020

Třída – Koťátka

 

Přivítání rodičů – představení třídních učitelek: pí uč. Žažová Eva, pí uč. Polčáková Marie

Předložení prezenční listiny.

Provoz na třídě – 6:15 – 16:15 hodin, počet dětí 21, z toho 17 děvčátek a 4 chlapců ve věku 4 – 6 let, 7 předškoláků.

Seznámení se Školním řádem – změny v odhlašování a přihlašování obědů, GDPR

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S OPATŘENÍM COVID-19

· Dodržujte prosím, hygienická opatření před vstupem do areálu školy a v prostorách školní zahrady.

 

· Při příchodu do šatny použijte dezinfekci na ruce.

 

· Děti si před vstupem do třídy umyjí pečlivě ruce mýdlem a osuší do textilního ručníku.

 

· V prostoru šatny se zdržujte po dobu nezbytně nutnou, do třídy nevstupujte.

 

· Minimalizujte počet rodinných příslušníků v budově MŠ.

 

  Nedávejte prosím, dětem do školky žádné plyšáky a jiné hračky.

 

· Průběžně informujte p. učitelky o zdravotním stavu svého dítěte.

 

  Při příznacích respiračního onemocnění do areálu MŠ nevstupujte.

 

· Do školky patří pouze děti zdravé. Při příznacích respiračního onemocnění mají p. učitelky právo dítě do školky nepřijmout a požadovat lékařské potvrzení, o zdravotní způsobilosti dítěte (platí pro alergie a chronická onemocnění).

 

· V případě nenadálého onemocnění dítěte během dne, bude dítě izolováno do samostatné místnosti, bude mít roušku a rodiče budou neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte.   / aktualizujte prosím kontakt na který se určitě dovoláme/. Zákonný zástupce si v nezbytně nutné době dítě vyzvedne a následně bude upozorněn na telefonické zkontaktování lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuální platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

 

KAŽDOU NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ V MŠ JE POTŘEBA OMLOUVAT,

MOŽNOSTI - ÚSTNĚ – TELEFONICKY – SMS /733 229 217/

 

Povinné předškolní vzdělávání – omlouvání v písemné formě u tř. učitelek po příchodu dítěte do MŠ.

V případě uzavření třídy, MŠ bude probíhat předškolní vzdělávání formou distanční výuky podobně jako na jaře – pro předškoláky je povinné!

 

Rodiče musí dítě vždy předat pí učitelce, pí učitelky zodpovídají pouze za předané dítě!

 

Upozornění na možné úrazy v MŠ – poučení dětí o bezpečnosti, seznámení rodičů se směrnicí o bezpečnosti dětí, oznámení úrazu ústně při předání dítěte, okamžité hlášení každého i drobného úrazu rodičům telefonem, problém je, že se občas nemůžeme na rodiče dovolat.

Ranní filtr! /rodiče musí být ohleduplní k ostatním dětem, nemocné či nachlazené dítě do MŠ nepatří/

Zdůraznění požadavků učitelek na rodiče ve třídě Koťátek

-        kamarádské chování, dodržování stanovaných pravidel ve třídě Koťátek, potlačování negativního chování u dětí

-        upozornit děti, aby nemluvily sprostě, promluvit s nimi o tom

-        důsledně dbát na samostatnost při sebeobsluze /převracet + skládat oblečení, utírání nosu, utírání zadečku/

-        správné držení lžíce i celého příboru, používat příbor i doma – hlavně předškoláci,

-        správné držení tužky ve špetce, i doma používat trojhranné pastelky

-        ZVÝŠENÉ POŽADAVKY NA PŘEDŠKOLÁKY, INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

 

V letošním roce se ve spolupráci s rodiči zaměříme na docvičení aktivního poznávání geometrických tvarů a budeme se učit poznávat domácí zvířata a jejich mláďata /každý měsíc 1-2 zvířátka/.

Upevňovat budeme znalost pravé a levé strany.

Jak už napovídá náš TVP „Povídám, povídám, pohádku“ – budeme se letos věnovat více pohádkám – děti se je budou učit vyprávět ve větách, vykreslovat omalovánky k dané pohádce, předškoláci budou zkoušet ilustrační kresbu k pohádce.

Domácí úkoly pro předškoláky - ??? podle zájmu rodičů.

 

Prosíme o dodržování pravidelné docházky a scházení do 8 00 hod., ideálně mezi 7:30 – 7:45 hodin.

V poledne v 12:15 hod., odpoledne – 15:00 hod. NEZVONIT PO OBĚDĚ, OTEVÍRÁME, AŽ DĚTI JSOU PO OBĚDĚ!

  • zvonit a ukázat se v kameře, otevíráme pouze tomu, vidíme
  • zavírání obou dveří při vchodu do třídy z důvodu bezpečnost dětí!!!
  •  

TVP, týdenní témata, tématický plán akcí v MŠ na rok 2020/2021, informace o činnostech dětí pravidelně na nástěnkách.

V letošním roce z důvodu Covid-19, může během měsíce docházet ke změnám naplánovaných akcí.

 

Letos začínáme s dětmi pracovat samostatně v centrech aktivit. Dětí se naučí samostatnosti, nachystání potřeb k plnění úkolů, úklidu po dokončení, spolupracovat při společném úkolu, atd.

 

Doporučená výbava dětí v MŠ – pohodlné oblečení bez komplikovaného způsobu oblékání, společná příprava oblečení do MŠ, aby děti věděly, co je jejich – osobní věci dětí podepsat – nezaplňovat přihrádky dětí zbytečným oblečením, reagovat na změny počasí, náhradní oblečení, náhradní oblečení v podepsané  igelitové tašce na věšáku, v přihrádce uložit dětem dolů oblečení na pobyt venku, nemohou mít to samé jako do třídy!

Pro svou osobní potřebu – láhev na pití /kontrola pitného režimu/, roušku v uzavíratelném obalu, batůžek s pláštěnkou.

 

Stravování v MŠ – děti mají možnost výběru velikosti jídla /chleba, rohlíku, pití/, mohou si přidat, vedeme děti k dojídání jídla, neříkat dětem – to nemusíš, to nejez, ale to ochutnej, bude ti to chutnat.

Odhlašování a přihlašování stravy – rodiče sami vždy den dopředu do 12:00 hodin – viz Školní řád a Směrnice o školním stravování.

Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění, které rodiče odevzdali třídní učitelce.

Seznam čísel telefonů rodičů, zdravotních pojišťoven, kontrola evidenčních listů, zdravotní stav dítěte – alergie na potraviny, hmyz aj. - aktualizace

Informace pro rodiče pravidelně číst v infotabuli venku, na šatně, internetové stránky třídy Koťátek - http://www.kotatka-tovacov.cz

 

Zveřejňováním fotek na stránkách koťátek, zaheslování, podepsání GDPR – kontrola, zda všichni opět souhlasí.

Docházka dětí v období prázdnin v ZŠ /viz webové stránky MŠ/, omezen provoz, budeme zjišťovat asi týden dopředu proti podpisu.

 

MŠ je zapojena do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM + BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY, zatím z důvodu Covid-19 nelze uskutečňovat.

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI             sběr kaštanů             ano

                                                           sběr papíru               ještě uvidíme, podle situace

 

Aktivity pro předškoláky podle současné covidové situace:

 

Plavání  - duben

Škola v přírodě - červen

Lyžařská školička - leden

Logopedie a logopedická depistáž – září

Grafomotorika – každý týden

Hanáček v ZŠ – od října

 

Pozvání na společnou besedu pro rodiče předškoláků – úterý 13.10. v 16:15 hod., téma „Jak vést děti k zodpovědnosti“. Účast všem doporučuji.

 

 

Akce z plánu školy, které jsou nejsou jisté   podzimní slavnost

                                                                       společná divadla

                                                                       výlety

                                                                       besídky

 

 

 

 

Diskuze rodičů, připomínky.

 04.09.2020 - Třídní schůzky

Pozvánka na třídní schůzky rodičů ze třídy Koťátek, které se konají v úterý 8. září 2020 od 16:15 hod. Na programu bude organizace školního roku 2020/2021. Schůzky se konají bez dětí, prosím zajistěte si hlídání. Těší se třídní učitelky.
1-6